Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/stella

Marketing

Ljepota u okvirima


Ikonostasi su često remekdjela slikarstva. Mnoge od njih potpisuju
velika imena slikarstva, prema kojima su naraštaji slikara brusili
svoje slikarske poteze. Način da se ikone uokvire može se jako
razlikovati, pa je važna i ljepota ikona i ljepota njihovih okvira.

(crkva u Šapcu)

Postoje neka važna pravila kod ikonostasa, od kojih je praktično
bitno ovo: velika ikona sasvim lijevo je prikaz sveca ili pojave kojoj
je posvećena crkva. Velika ikona sasvim desno je Sv. Jovan.
Pored oltarskih vrata lijevo je Bogorodica, desno Hrist. Koliko će
još ikona stati između, zavisi i od veličine ikonostasa.
(Bela Crkva)

Wikipedia: "Ikonostas (grč. ikono stazio - mesto za ikone)
ili oltarska pregrada odvaja oltarski prostor od naosa crkve.
Osnovni elementi ikonostasa su carska vrata (dveri) i ikone.
Danas postoji samo u pravoslavnim crkvama."
(Manastir Bođani)
(Manastir Bukovo)

"Obično se pravi od drveta, ali može biti i od drugih drugih materijala,
kao što su kamen ili mermer, a u novije doba čak i od inoksa. Po
pravilu na ikonostasu postoje ukupno troje vrata, od koga se odstupa
u slučaju manjih crkava. Broj ikona na ikonostasu zavisi od njegove
veličine, koje se ugrađuju po određenim crkvenim kanonima.
Na ikonostasu je predstavljen trostruki poziv Isusa Hrista, prikazana
je istorija Starog i Novog zaveta. Ikonostas je, takoreći, otvorena
knjiga iz koje svaki čovek može upoznati najglavnije događaje i
učenje hrišćanske vere."
(Crkva Sv. Nikolaja u Šidu)

Uroš Predić je ikonopisao nekoliko ikonostasa, među njima:
Hram Sv. Đorđa u Bečeju

Crkva u Orlovatu

Po ljepoti vrijedi izdvojiti još mnoge, naprimjer: Maradik

Sabornu crkvu u Beogradu

Manastir Grgeteg na Fruškoj Gori

Manastir Crna reka, u stijenu ugrađen


Rumunjske: Crkva Sv. Đorđa u Temišvaru

Manastir Kolc

Drvena crkva u Surdesti


Makedonija je prebogata, izdvojit ćemo zasad Kališta:

U Zagrebu je lijep ikonostas Preobraženjske crkvePost je objavljen 07.02.2019. u 06:47 sati.