Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/iskonskipag

Marketing

101.PAŽANIN - 27.BENZIA ANTE – (Pag, 23. ožujak 1854. – Zadar, 20.svibnja 1920.)

Paški kler odigrao je značajnu ulogu u paškoj povijesti i unutar zadarske nadbiskupije. Ante Benzia bio je jedan od njih.
Ante Benzia dolazi iz paške obitelji koja je dala nekoliko istaknutih svećenika. Rodio se u Pagu 23. ožujka 1854. godine. Osnovnoškolsko obrazovanje dobiva u svom gradu. Nakon toga odlazi u Zadar gdje završavao gimnaziju i teologiju.


Za svečenika je zaređen 13. kolovoza 1876. godine. Znao je don. Ante da mora biti jak i sam na svom svećeničkom putu, uvijek dobar i uvijek mudar.
Dodjeljeno mu je da mu prva služba bude u Ljupču u svojstvu kapelana od 1876. do 1880. godine. Od svojeg rodnog otoka djelila su ga samo Ljubačka vrata.

Nakon tri godine službe u Ljupču dobiva premještaj na svoj rodni otok, gdje dolazi na mjesto kapelana u Barbatima (Zubovići) od 1881. do 1887. godine.

Godine 1887. don. Ante Benzia dobiva premještaj u svoj rodni grad i pridružuje se paškom zbornom kaptolu. Postavljen je na mjesto župnog pomoćnika i koralnog vikara pri zbornoj crkvi. Njegova revnost i odanost crkvi očitovala se time da je postao i vjeroučitelj na ženskoj pučkoj školi i to u dva navrata od 1894. do 1897. godine i od 1900. do 1903. godine.
Njegov pastoralni i pedagoški rad nije ostao nezabilježen. Na preporuku nadbiskupa Grgura Rajčevića, car Franjo Josip I imenovao ga je paškim kanonikom 16. prosinca 1896. Na tu časnu dužnost uveden je 30. siječnja 1897. godine, u čemu su učestvovale gradske vlasti, cijela ženska škola i paški puk.
Kao kanonik unutar paškog kaptola imao je mnoge dužnosti. Posebno se isticao u upravljanju kaptolskih dobara i bio je ujedno javni zastupnik kaptola tih istih dobara.

Od 1903. godine postaje kancelar kaptola, crkveni rizničar i onaj koji brine o crkvenom vinu.
Po smrti kanonika Frane Vidolina postaje redovnim kapelanom koludrica 1904. godine. U isto to vrijeme bio je izvanredni ispovjednik koludrica.

Potrebno je spomenuti da je don. Ante bio član Javne dobrotvornosti gdje se isticao u pomoći potrebitima.
U građanskim aktivnostima isticao se kao pobornik stranke Prava, koja je štitila hrvatske interese. Pomagao je izbore, Hrvatsku čitaonicu u gradu, ostala hrvatska društva koja djeluju u gradu, kao i škole. Jedan je od osnivača podružnice sv. Ćirila i Metoda u Pagu.
Sva ova djelovanja nisu ostala nezapažena kod zadarskog nadbiskupa i godine 1917. godine napušta svoj rodni grad i odlazi na službu u Zadar na mjesto župničkog pomoćnika kolegijalne crkve sv. Šime. Znamo koju ulogu u zadarskoj nadbiskupiji zauzima kolegijalna crkva sv. Šime u gradu Zadru. Pored katedrale, Zadrani je drže za svoje višestoljetno hodočasničko mjesto.

Don. Ante Benzia umro je 20. svibnja 1920 godine u Zadru i pokopan je svećenićkoj grobnici na zadarskom groblju.


fotografije 2,6 izvor internet

Post je objavljen 17.01.2019. u 17:39 sati.