Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/crostojkovic1958

Marketing

PRIGOVOR NA IMAGINARNI NALOG PROMETNE POLICIJSKE POSTAJE U BJELOVARUBRANKO STOJKOVIĆ
Adresa: Đurđevačka cesta 159
Trojstveni Markovac
BJELOVAR, 43000

POLICIJSKA UPRAVA
Bjelovarsko-Bilogorska
POSTAJA PROMETNE POLICIJE
Ul. Vlahe Paljetka br. 2

PRIGOVOR

Izražavam svoj PRIGOVOR protiv "Obaveznog prekršajnog naloga" (u Bjelovaru od 03.12.2018.) Broj: 511-02-10-IS-UOPN-1464/2018., kao prvo ja nisam nikakav okrivljenik, a drugo; krivo ste naveli u vašem obrazcu da se radi o (mome) automobilu registracijske onake "BJ198GN", več je moja registracija vozila: BJ498GN.

Načelniće prometne policije u Bjelovaru, Dalibore Milkoviću, ne znate napisati jedan obićan nalog a mene tu "učestalo" kažnjavate i podmećete mi,.., da sam nepropisno se parkirao na "privatnom" parkiralištu trgovine Kaufand u Bjelovaru, koje nema čak ni svoj kućni broj, jer ga Vi niste utvrdili.

Stavljate mi na teret da sam 02.11.2018., u 10,05 sati parkirao osobni automobil, na mjesto rezervirano za osobe za invalide, te ste mi izrekli vrlo visoku novčanu kaznu. Pitam vas: što vi kao prometna poicija imate sa odvijanjem promata na privatnom parkialištu i vlasništvu u dvorištu trgovine Kaufand?

Postoji kućni redar i kućo-pazitelj od trgovine Kaufland i zaštitarska služba, koja je lako mogla ukloniti vozilo, ako je krivo bilo parkirano, kako se to radi i u drugim uljudnim sličnim trgovinam - a vi mučki ljudima pišete "mnoge" kazne pod izlikom "za red i invalide". Dalo bi se o tome svemu puno raspravljati - tko je u pravu, ali ovo je dovoljno...

U Bjelovaru, 18.12.2018. godine

PODNOSIOC PRIGOVORA:
Branko Stojković


-------------------------------
BRANKO STOJKOVIĆ
B j e l o v a r, 43000
0958148290 (Tel/mob.)
E-mail: brankostojkovic152@yahoo.com
Udruga "ŠTIT"
URED. Masarykova 8
H R V A T S K A
-----------------------------------------------------
Objavljeno: 18.12.2018. godine
-----------------------------------------------------
http://crostojkovic1958.blog.hr
http://stitonosa1958.blogger.ba
-----------------------------------------------------
Broj članaka: 4595.Post je objavljen 18.12.2018. u 10:07 sati.