Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/geomir

Marketing

SARDELA

Ovo djelo je plod fikcije. Svaka sličnost sa stvarnim osobama i događajima slučajna je.

Kliknuti na link i slušati originalni izgovor teksta

Judi od libra moredu mislit i pisat i ovako i onako, ma jedno je siguro:
da ni bilo maslinovega uja, sardiel, ziejo i puliente,
mi škojori i Buoduli ne bismo mogli živit i priživit
na ovin sikima i brodima od dalekega siedmega vika!
Ovuode moremo spomienit da su naši škojorski bižbižnuonoti i bižbižnone
bili judi od velikega koraja, jerbo tuo ondar ni bi mačji kašaj,
ćapat brivu, priskočit konole i prihitit se na daleke i puste škoje.
Ma muola inbando siedmi vik i štoriju,
a ćapojmo se naših dondanašnjih sardiel.Mama ni rodila tega Buodula ča ni ji sardele, i to:
pečene s rožnja ili s gradiel; frigone na uju (sa ili bez mukie);
sardele na brujet i lešo (potrušene i nepotrušene),
a govori se da jedon Kaštelanin i dondanas ji sirove sardele,
bez zarna soli, ča hoće reć da je i prin bilo onih
koji su hi jili sirove, bez i s lustrimaMi nismo somo sisoli vesla - imali smo obilato slobodnega vrimena
(a ne kako sad somo za vikende i kad si na burzi lavura)
pok smo puno tega izuminovali za čo lašnje lovit sardele:
nojprin smo svitili lučien, a onda slabijin i jačin felorima na petrolij i na plin,
a sad po noći s agregatima na struju skupjomo pod sviću jata sardiel.
I već ni potriba po noći hodit na pošte i nodat se
da će se pod felor noć ča veće jato sardiel,
jer se sad s ehosonderom još izvečera nojde ribu i tuote se užežedu felori.
A danas se zavargne i po donu, bez felorih, kad se vidi di sardela baro po škorupu.Srebrene sardele smo solili u darvene barile i barilčiće
(nismo žalili suol ko ča nisu ni oni koji su non solili pamet).
U konobima su uz bačve vina bili i barili slone ribe
i s tin bačvima, karatilima, barilima i barilčićima
grodili smo kuće i molo mista po škojima i terafermi.Nojveće cića sardiel grodili smo lojde i levute,
a s velikin brodima prodovali slonu ribu Garcima i Talijoncima.
Ma se sve ni moglo prodat friško i slono
pok smo grodili i fabrike i sve sardele ča bidu dospili u škatulu od late
prominili bidu ime i diventale - sardine.
Sardele ča nisu dospile na stuol, u barile ili u fabrike išle bi ća po onuoj:
muore vos je dolo, neka vos muore i vazme.Ma za reć svu istinu ne more se govorit somo lipo o sardelima;
one su, svitu moj, i podilile Bodule na – gospodore,
ča su imali brode, mriže i felore i vazimoli polovicu ujone ribe,
i na - družinu ča su imali somo parste i široko, joko pleća
koja su mogla podnit noći s veslima i mokrin mrižima.


Autor: Andro Damjanić

Ma i meju tuon družinon je bila diferenca:
svićori, paruni, šijovci, barkeri imali su veće dilih
i boje misto u brodu nego drug
koji je imo dil ili dil i kvarat na čemu je i dondanas osto.
Za one ča ćedu pisat štoriju do 50 - 100 godišć
potriba je zabiližit da su sva imena u družini ostala ista,
somo već ni druguov ...... sad su sve - gospoda.

Autor: Dinko Matković
Autorov blog: Insulano

Prošti: Geomir
Fotografije: Geomir

Manje poznate riči:

ziejo ..... zelja (blitva, kupus ..)
puliente ..... kaša od kukuruznog brašna
bižbižnuonoti ....... prapra djedovi
velikega koraja ..... velike hrabrosti
ćapat brivu ... zaletiti se
ma muola inbando .... ali pustimo na stranu
već ni ...... više nema
na pošte .... na mjesta prikladna za lov srdela
baro po škorupu ..... izlazi na površinu mora
cića ....... zbog, radi
lojde i levute .... vrste ribarskih brodica
u škatulu od late ...... u kutiju od lima
muore vos je dolo, ...... .... more vas je dalo,
neka vos muore i vazme ...... neka vas more i uzme.


Post je objavljen 09.12.2018. u 23:02 sati.