Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/geomir

Marketing

MATE KRKALO

Ovo djelo je plod fikcije. svaka sličnost sa stvarnim osobama i događajima slučajna je.

Kliknuti na link i slušati originalni izgovor teksta


Malo po malo mišćani molega mista na škoju su sve veće doznavoli obo Matetu ča je duošo iz Bosonske Posavine. Doznali su da je išo ća iz svuog sela, di mu je živila fameja, tarbuhom za kruhon. Nojprin je išo lavurat u škier na Riku, ma ga tamo ni pjažilo, jerbo je bi tieški lavur, molo ploća, a u grodu skupoća pok je otputovo do Splita, a uotle na škuoj.
I ni fali: bilo je teplo primaliće, vartli se zelenili od trovie, a Mate bi žvielto i alavija potuko trovu i privolto ziemju.
Tu rič „alavija“ je nouči na škoju i čiesto je izgovoro, kad je iti reć da će dobro obavit posol.Apožito je voli lavurat okolo vikendic: domaćice bi mu dovale dobre mariende i boje bi mu plotile nego mišćanke. Leruoj mu je bi uvik na ruku i posli mariende, soka
(ni pi vina) i čorne kafie priši je da nojde za „krkat“ na drugo misto (ča je iti reć za lavurat i dobit odma pineze).Mate Krkalo (tako su ga zvoli, jerbo prezime mu se ni ni znalo) sve veće se isko ne somo u litnjim misiecima, nego i kašnje, u jematvi, a onda, posli jematve, za brat masline i cipat darva, pok je na škoju bi sve veće vrimena i ne bi pasalo puno posli Božića i Novega godišćo da se ne vroti na škuoj di je bilo teplije nego u Bosnu iako je spo u prikolicima u proznemu turistiškon kampu.Godišća su pasovala i činila svoje, i Mate je ča od lavura, ča od neredovite hronie i neuriednega života sve slabije mogo lavurat, a priviko se i na vino i rakiju, i kad je dobro zakuholo u Bosnu, mišćani su ga sve češće vidili „pod gason“. Tuo mišćane ni puno smetalo, anci, smijali su se kad bidu vidili veseloga Karkalota.
Ma kad su duošli turisti na škuoj, i tuo u ono ni ratno ni mirno vrime, i kad bi Mate izvečera dobro potiego iz butilije, na vas glos bi viko i sovo po rivi ča je smetalo ne toko mišćanima koliko njihovin gostima i Mate je dospi kod suca za prekršaje „zbog narušavanja javnoga reda i mira“.

Jugoslavije već ni bilo, a Mate je bi daržavjanin nove Repuplike Bosne i Ercegovine i dobi je rješenje u kojemu je pisalo da „u roku 24 sata napusti teritorij Republike Hrvatske.“
Ovuon je bi polupismen, zno je da sad ni kako je bilo prin, ma mu isto ni išlo u glovu da su sad Harvoska i Bosna dvi nove i druge daržave, a ni mu bilo ni na kroj pameti da ide ća iz škoja di je dobro „krka“.
Kad su istekle 24 ure, policija ga je pronošla, ukarcala u svoje auto i vozila do nojbližje loznice na granici s Bosnon i tamo ga ostavila.Ma se Mate, ko maška, žvielto snošo: kroz niku šumu di ni bilo graničarih paso je granicu, duošo na noge do mista di se mogo ukarcat u autobus do Splita i trajekton se vroti na škuoj.
Odma iz trajekta išo je do poznote fameje i pito hi da ča to hoće reć „napustiti državni teritorij“, nebili kakoguda se mogo obronit ako epeta duojdedu po njega,
Ma in tuo, njemu, ni bilo lako špjegat da bi kapi.

Lito se bližilo kraju, već ni bilo puno gostih, policija i mišćani su gledoli na njega kroz parste i tako je Mate osto sve do zimie na škoju.A jednega hlodnega zimskega jutra komunalci su nošli inkordono mortvo tilo na rivi.
Bi je to Mate kojemu su mišćani ko karšćaninu (uvik bi se bi zlameno prin mariende) i harvotu iz Bosonske Posavine otvorili ploču općinskega greba i tako Mate nieće (barien sve do sudnjega dona) napustit teritorij Repuplike Harvoske .


Autor: Dinko Matković
Autorov blog: Insulano

prošti: Geomir
foto: Geomir

Manje poznate riči:
Pjažilo = sviđalo
žvielto = brzo
alavija = kako treba, dobro
pasovala = prolazila
anci = baš naprotiv
sovo = psovao
loznica = ulazni otvor u ogradnom zidu polja (granični prelaz)
špjegat da bi kapi = objasniti da to shvati
osto = ostao
inkordono = ukrućeno
zlameno = prekrstio, prekrižio?


Post je objavljen 05.04.2018. u 10:39 sati.