Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/tignarius

Marketing

PALMSONNTAG

Danas našu Cvjetnicu posvećujem našoj dijaspori u Vaterlandu!
Osim ovih starosjedioca poput Blogia, nažalost i nekoliko moji znanaca i rođaka (jel to iz rječce rod!..) je otišlo u "Vaterland"

I što nam je Isus želio pokazati sa inzistiranjem na magaretu koje nitko nije jahao?
I što uopće magarac znači u toj priči?

Biblija magarca često spominje.

Evo nekih:

14Jisakar je koščat magarac
polegao među ogradama.
(Knjiga Pos. 49)

4A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu tvome. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni vol tvoj, ni magarac tvoj, niti ikakvo živinče tvoje, niti došljak koji je unutar tvojih vrata; tako da mogne otpočinuti i sluga tvoj, i sluškinja tvoja kao i ti.
(Pon. zakon 5)

Pošto se onaj koga bijaše doveo najeo kruha i napio vode, osedla mu magarca. 24I ode onaj. A na putu ga zaskoči lav i usmrti ga. I tako je mrtvo tijelo ležalo ispruženo na putu, magarac stajao kraj njega, a i lav stajaše kraj tijela.
(I Kr. 13,24)

66Ukupno je na zboru bilo četrdeset i dvije tisuće tri stotine i šezdeset osoba, 67ne računajući njihove sluge i sluškinje, kojih bijaše sedam tisuća tri stotine trideset i sedam. Bilo je i dvije stotine četrdeset i pet pjevača i pjevačica, 68četiri stotine trideset i pet deva i šest tisuća sedam stotina i dvadeset magaraca.
(Nehemija 7. 68)


Čovjek se bezuman obraća k pameti
i divlji magarac uzdi se pokori.
(Job 11, 12)

Uspaljujući se za razvratnicima kojima muška snaga bijaše kao u magaraca, a izljev kao u pastuha.
(Ezekiel 23, 20)

I meni najzanimljijivija

Bileamova magarica

Ustane Bileam ujutro, osamari svoju magaricu i ode s moapskim knezovima. 22No Božja srdžba usplamtje što je on pošao. Zato anđeo Jahvin stade na put da ga spriječi. On je jahao na svojoj magarici, a pratila ga njegova dva momka. 23Kad magarica opazi anđela Jahvina kako stoji na putu s isukanim mačem u ruci, skrene sa staze i pođe preko polja. Bileam poče tući magaricu da je vrati na put. 24Anđeo Jahvin tada stade na uskom prolazu, među vinogradima, a bijaše ograda i s ove i s one strane. 25Magarica, spazivši Jahvina anđela, stisne se uza zid i o zid pritisne Bileamovu nogu. On je opet poče tući. 26Anđeo Jahvin pođe naprijed te stade na usko mjesto gdje nije bilo prostora da se provuče ni desno ni lijevo. 27Kad je magarica ugledala Jahvina anđela, legne pod Bileamom. Bileam pobjesni i poče tući magaricu štapom. 28Tada Jahve otvori usta magarici te ona progovori Bileamu: »Što sam ti učinila da si me tukao tri puta?« 29Bileam odgovori magarici: »Što sa mnom zbijaš šalu? Da mi je mač u ruci, sad bih te ubio!« 30A magarica uzvrati Bileamu: »Zar ja nisam tvoja magarica na kojoj si jahao svega svoga vijeka do danas? Jesam li ti običavala ovako?« – »Nisi!« – odgovori on.
31Tada Jahve otvori oči Bileamu i on opazi anđela Jahvina kako stoji na putu s golim mačem u ruci. Pognu on glavu i pade ničice. 32Onda će mu anđeo Jahvin: »Zašto si tukao svoju magaricu već tri puta? Ta ja sam istupio da te spriječim, jer te put meni naočigled vodi u propast. 33Magarica me opazila i preda mnom se uklonila sva tri puta. Da mi se nije uklanjala, već bih te ubio, a nju ostavio na životu.« 34Onda će Bileam anđelu Jahvinu: »Sagriješio sam! Nisam znao da ti preda mnom stojiš na putu. Ali sad, ako je zlo u tvojim očima, ja ću se vratiti.« 35Ali anđeo Jahvin odvrati Bileamu: »Idi s tim ljudima, ali samo ono govori što ti ja kažem.« Tako Bileam ode s Balakovim knezovima.
(Brojevi, 22)


Ta često (osim navijača Hajduka) omalovažavana životinja na svojim leđima nosi znak križa!
Bi li bismo mogli prihvatiti ulogu magarca i s njom proć kroz život?
Ja sam tu skroz "utreniran"
Ja sam toliko puta napravio magarca od sebe da mi magarci i zavide!

Post je objavljen 25.03.2018. u 12:12 sati.