Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/zajednoprotivplagijata

Marketing

potpisujmo tuđe radove imenom i prezimenom autora!https://www.facebook.com/Potpisujmo-tu%C4%91e-stvarala%C5%A1tvo-imenom-i-prezimenom-Autora-208794452517455/timeline/

''Potpisivanjem tuđeg stvaralaštva imenom i prezimenom autora vi govorite o razini svog odgoja i obrazovanja.
Krađom, plagiranjem i nepotpisivanjem tuđeg stvaralaštva najviše štetite samo sebi!

Stranica ima u cilju podizanje svijesti o značaju i potrebi poštivanja AUTORSKOG PRAVA!

Autorsko pravo sadrži:

- moralna prava autora: štite osobne i duhovne veze autora s njegovim djelom,

- imovinska prava autora: štite imovinske interese autora u pogledu korištenja njegovih djela,

-druga prava autora: štite ostale interese autora u pogledu njegovog djela.

SADA i OVDJE, obrazlažemo MORALNA PRAVA jer se ona u virtuelnom svijetu, posebno na FB svakodnevno krše na svakoj drugoj stranici ili profilu:

Moralna prava autora obuhvaćaju:

Pravo prve objave – autor ima pravo odlučiti kada i kako će njegovo djelo postati pristupačno javnosti,

Pravo na priznanje autorstva – autor ima pravo biti priznat i označen kao autor djela (pravo paterniteta), te je svaka osoba koja se javno koristi autorskim djelom dužna na odgovarajući način naznačiti autora djela.

Pravo na poštovanje autorskog djela i čast ili ugled autora – autor ima pravo usprotiviti se svakom deformiranju, sakaćenju ili drugoj izmjeni svojeg djela (pravo integriteta) i svakom korištenju djela koji ugrožava njegov čast ili ugled (pravo na reputaciju),

Pravo pokajanja – autor ima pravo opozvati pravo korištenja djela i spriječiti njegovo daljnje korištenje.''


izvor teksta:

https://www.facebook.com/Potpisujmo-tu%C4%91e-stvarala%C5%A1tvo-imenom-i-prezimenom-Autora-208794452517455/timeline/

Post je objavljen 18.09.2015. u 14:32 sati.