Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/budan

Marketing

Uzašli majstori svjetlosti

20. listopad · Edited

UZAŠLI MAJSTORI SVJETLOSTI
(Poruka, 20. 10. 2014)

„Dan svih dana, uzašli majstora“

Dolazi dan u kojemu će vas ljubav i radost
obasuti. To će biti dan u kojemu će se
Zemlja uzdići.
Ę
To će biti dan viši vibracija svjetlosti podrijetlom
PRA-IZVORA svega što postoji. Cijeli svijet će
se transformirati a bića svijeta promjeniti. To će
biti dan u kojemu će se nebo različitim bojama
predstaviti na osnovu kojih će vas se za predsto-
jeći uspon svjetla pripremiti.
Ę
To će biti dan u kojemu će se obilje života
poput jednog sjemena s vama podjeliti na
osnovu kojega egzistirate te koji vas svuda
nose. To će biti dan u kojemu će se Bogovi
Neba (Majke-Oca Boga) pred vama Bogovi-
ma/Božicama na Zemlji nakloniti – i vi ćete
shvatiti zašto vam Bogovi Neba iskazuju
svoju duboku čast.
Ę
To će biti dan u kojemu će svi biti prosvjetleni.
U tom predstojećem trenutku koji će se od je-
dnom dogoditi biti ćete začuđeni a nesvjesne
duše će se sjetiti njihove istine o sebi, koju su
odavno zaboravili. To će biti dan u kojemu će
se zemlja okrenuti – gore će biti dolje a dolje
će biti gore.
Ę
Tokom odabranog dana prikazat će vam se živi
Krist a vama će postati svjesno da će se sve
najavljeno ostvariti. To će biti dan u kojemu
će snage (izmanipulirani protivnici svijetla i
ljubavi) tame kapitulirati. Njima će se odu-
zeti pravo da žive na površini Zemlje.
Ę
To će biti dan u kojemu će vas narod unutar-
nje Zemlje (Agarta/Telos) pozdraviti i vi ćete
se vaše braće i sestara iznova sjetiti. To će
biti dan u kojemu ćete postati svjesni što ste
svega učinili za cijelokupno postojanstvo.
Ę
Pred vama se nalazi dan u kojemu ćete pristupiti
vjećnom životu i usponu ka Majci-Ocu Bogu.
To će biti dan u kojemu će vam se vaš svijet
predati nazad u vaše ruke da vi na površini
Zemlje kreirate jedan novi svijet.
Ę
To će biti dan u kojemu će vam se Nebo otvoriti.
Biti ćete u mogućnosti da sve vidite, saznate i
čujete. Toga dana će sva zla djela čovječanstva
biti izlijećena i vi ćete shvatiti da se je sve kroz
vaša nesvjesna djela dogodilo.
Ę
Pred vama se nalazi dan u kojemu ćete čuti ton
unutar vašeg bića – mnogi će biti iritirani ili
uplašeni – a razlog tome je što ćete se suočiti
sa osobnom sjenom.
Ę
To će biti dan u kojemu će svjetlosni ratnici prvog
i posljednjeg časa pristupiti svojim svjetlosnim
tijelima te koji će za vrijeme obnove njihovog
tijela napustiti površinu majke prirode i iznova
se vratiti. Svaki duh će znati za svoje mjesto u
svjetlosti za vrijeme obnove svoga bića. Pred
vama se nalazi dan koji će sva vaša oćekivanja
u potpunosti nadmašiti i vi ćete saznati da
Božanstvu nema kraja.
Ę
To će biti dan u kojemu ćete vaš dosadašnji
život na zemlji za jedan trenutak u potpunosti
zaboraviti, jer predstojeće porođenje majke
prirode priprema veliki te nezamišljivi događaj.
Vi ćete biti suočeni sa nestankom trenutnog
svijeta te sa porođenem novoga, koji će postati
temelj za dugotrajni mir na Zemlji.
Ę
Pred vama se nalazi dan u kojemu će se svijest
svih naroda na površini Zemlje impregnirati.
Bića 4 dimenzije (mračna bića) biti će svjedoci
predstojećeg preokreta, o kojemu će dugo go-
voriti i kojega će pamtiti kao posebno velikim
događajem povijesti.
Ę
Pred vama se nalazi dan u kojemu će mnogima
sa suzama u očima postati svjesno da nisu
sposobni da se uzdignu te će se duboko poka-
jati što su propustili priliku vezano za predsto-
jeći uspon.
Ę
Pred vama se nalazi dan u kojemu će se jedna
velika detonacija čuti, a ptice će zašutjeti kao
da su ostali bez glasa sluteći predstojeće valove
obnove. Toga dana će se dogoditi veliki susret
kozmički familija da se zajedno priključe po-
vratku ka jedinstvu svega što je.
Ę
To će biti dan u kojemu će se svima osobni
„grijehi“ pokazati i u kojemu će se svima
njihovo prekriveno svijetlo ukazati. Oni
koji imaju pristup svijetlu biti će oslobođeni
svojih nesvjesni djela a oni koji nemaju
pristup svijetlu, dobit će iznova zavjesu
zaborava.
Ę
(Aranis: Tu zavjesu zaborava nosite trenutno
svi i ona je razlog zašto se ne možete sjetiti
tko ste i vaši prošli života.)
Ę
Pred vama se nalazi dan pobjede svijetla na
svim razinama i biti ćete suočeni sa berbom
vaši sjemena.
Ę
Pred vama se nalazi dan tokom kojega ćete
biti neprestano obasuti Božjom milosti na
osnovu koje će se zbunjeni ali ne prevareni
probuditi. Taj dan će biti zadnja šansa pre-
varenima da pristupe svijetlu Majke-Oca
Boga.
Ę
(Aranis: Moj voljeni Otac (svijetlo-ljubavi) i
moja voljena Božanska Majka (ljubav i temelj
svih života) beskrajne su milosti, ali oni koji
dobrovoljno ne pristupe svijetlu morat će
iznova jako dugo čekati da mogu pristupit
jedinstvu PRA-IZVORA ljubavi i svijetla.)
Ę
To će biti dan u kojemu će trompete Majke-Oca
Boga navjestiti novo doba a krug novog doba
će se zatvoriti. To će biti dan dana – kraj, poče-
tak, vječnost – u jednom te istom trenutku.
Ę
Oni koji razumiju, bit će blagoslovljeni.
Oni koji znaju, biti će bez straha.
Oni koji očekuju, biti će primljeni.
Oni koji vide, prepoznat će.
Dan svih dana je blizu.
Ę
MI SMO UZAŠLI MAJSTORI
_________________________________
( Aranis: Vi ste informirani sto će se idući
dana/tjedana dogoditi. Preporučujem vam
da odbacite lažne identite nacija, religija i
ostali sekti, jer vi ste sveta duhovna bića,
galaktičkog podrijetla i idući Bogovi/Božice
planete Zemlja i djeca najvišeg Stvoritelja
svega što je. Naojokamay!)

Post je objavljen 06.11.2014. u 08:21 sati.