Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/idragi28

Marketing

Međugorje u pjesmi i ljubavi - 10

10 - Škola ljubavi...


Svakome od nas potrebna je utjeha,
utjeha ljudske i božanske ljubavi.
Htjeti mir, radost, sigurnost i ljubav,
samo na ljudskoj razini, znači,
prihvatiti put prijevare i poniženja.
Čovjek očaran samo materijalnim svijetom,
isključuje božansku razinu u sebi, te tako
priprema stanje u kojem se mora razočarati.
On tako postaje uznikom tamnice
koju sam stvara i u kojoj se kažnjava.
Mnogi razčarani materijalnim svijetom,
vraćaju se traženju božanske utjehe,
otvaraju se božanskoj ljubavi, u spoznaji,
da svako zrno stradava ako se ne otvori.

Nezamisliva je ljudska sreća bez mira.
Mir rađa dubokom sigurnošću i radošu.
Radosno srce otvoreno je vrelu ljubavi,
a ljubav raste i uvećava radost i mir u srcu,
Mir, ljubav i radost, zacjelo su najdublje
želje i izvor nade svakog ljudskog srca.
Stoga činimo sve da postignemo taj Mir,
koji se rađa radošću i umnožava ljubavlju.
Prvi uvjet ka uspjehu je otvorenost Bogu,
jer On je izvor mira, radosti i ljubavi,
On je stvoritelj, te time i gospodar srdaca.
Otvoriti se ne znači ništa drugo nego
prihvatiti njegovu ljubav te dopustiti,
da se ona s mirom prelije u srce, te
da u svakodnevnom susretu sa Njime,
mir, ljubav i radost mognu rasti.

Marija nam pokazuje božanski put,
svojim životom, uznesenjem i porukama,
kao jedini put do mira, radosti i ljubavi.
Marija znade da naši osjećaji i problemi
mogu postati zaprekom u otvaranju Bogu.
Zato nas poziva da njoj predamo sve svoje
osjećaje, tegobe, sve ono što nas muči,
pa i ono što nam godi, što nas raduje,
jer, i uspjeh i neuspjeh, i zdravlje i bolest,
bogatstvo i siromaštvo, mogu postati
zaprekom u otvaranju božanskoj ljubavi.

Majka nas poziva da njoj sve povjerimo,
da nas uči življenju, da nas rodi na život.
Sretni su svi koji čuju majčinu ponudu,
te otvaraju svoje srce Bogu, Kralju mira,
jer ih Bog želi po Mariji ispuniti mirom,
radošću i ljubavlju, kao što Majka posta
Velika, tako i djeci pokazuje put ka visinama.


Post je objavljen 24.10.2014. u 10:48 sati.