Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/shzzadar

Marketing

NEZASTARJEVANJE PRETVORBE DALME ZADAR

STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA
I

UDRUGA BIVŠIH ZAPOSLENIKA SOLIDARNOST ZADAR


PRIOPĆENJE ZA JAVNOST


NEZASTARJEVANJE PRETVORBE DALME ZADAR



Ustavne odredbe definirale su da pretvorbeni kriminal i ratno profiterstvo ne zastarjevaju, a to se odnosi i na DALMU ZADAR.
Bivši radnici podigli su niz prijava za gospodarski kriminal i traže da se ispitaju svi članovi uprave, nadzornog odbora i pojedinci koji su kriminalan način skrivili propast DALME ZADAR.
Državni ured za reviziju utvrdio je da pretvorba i privatizacija bivšeg društvenog poduzeća Dalma holding Split u čijem je holdingu bila udružena i DALMA ZADAR, nije obavljena u potpunosti u skladu s odredbama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća.

Bivši radnici DALME ZADAR u posjedu su dopisa o STANJU U DALMI ZADAR koje im je dostavio Ante Giljanović, predsjednik Nezavisnog sindikata Dalma holding Split, a koji dostavljamo hrvatskoj javnosti.

STANJE U DALMI ZADAR

«Dalma-Zadar» d.d. Zadar je pravni sljednik «Dalme-OOUR Zadar», upisana u registar Trgovačkog suda u Splitu kao pravna osoba s cjelokupnom imovinom kao temeljnim kapitalom.
Iako je izrađen program pretvorbe i na vrijeme dostavljen Hrvatskom fondu za privatizaciju do danas nije dobiveno rješenje od HFP o odobravanju pretvorbe.

«Dalma» d.d. Split upisala se 27.05.1994. godine u registru Trgovačkog suda u Splitu kao jedini vlasnik «Dalma-Zadar» d.d. Zadar za cjelokupni iznos kapitala u dionicama bez ikakva dokumenta koji dokazuju vlasništvo. Nezavisni sindikat Dalma holding Split je u ime grupe radnika pokrenuo spor kod Trgovačkog suda u Splitu radi brisanja upisa «Dalme» d.d. Split kao vlasnika ««Dalma-Zadar» d.d. Zadar.

«Dalma» d.d. Split je koncem 1994. godine osnovala trgovačko društvo «Dalma – ZD» d.o.o. Zadar sa sjedištem na istoj adresi kao i «Dalma-Zadar» d.d. Zadar. Za direktora društva «Dalma – ZD» d.o.o. Zadar upisan je Neven Lacić, koji je ujedno direktor «Dalme-Zadar» d.d. Zadar. «Dalma – ZD» d.o.o. Zadar i «Dalma-Zadar» d.d. Zadar nemaju ništa zajedničkog osim što je ista osoba direktor u oba društva.

«Dalma» d.d. Split je početkom 1995. godine prodala «Dalma - ZD» d.o.o. Zadar FRANJI PAŠALIĆU. U trenutku prodaje «Dalma - ZD» d.o.o. Zadar nije imala nikakvih nekretnina niti ijednog zaposlenika.

Nakon kupoprodaje «Dalme - ZD» d.o.o. Zadar Neven Lacić, direktor oba društva je svu imovinu «Dalma-Zadar» d.d. Zadar dao u posjed «Dalma - ZD» d.o.o. Zadar bez ikakva pravnog posla. Također, svu robu koja se nalazila u prodajnim prostorima «Dalma-Zadar» d.d. Zadar, nakon sniženja prodajnih cijena prenio je u «Dalma - ZD» d.o.o. Zadar (tada već privatno društvo) koja nije do danas plaćena i vodi se knjigovodstveno kao roba na zalihi.
Radnici su bez znanja i pristanka raspoređeni iz «Dalma-Zadar» d.d. Zadar u «Dalmu - ZD» d.o.o. Zadar.
FRANJO PAŠALIĆ, vlasnik «Dalme - ZD» d.o.o. Zadar, odnosno tvrtka «Dalma - ZD» d.o.o. Zadar nezakonito posjeduje, koristi i daje u zakup nekretnine koje su u vlasništvu «Dalme-Zadar» d.d. Zadar, i kao takve upisane u zemljišnim knjigama, ili pak na pravnog prednika.

«Dalma - ZD» d.o.o. Zadar nezakonito ostvaruje dobit od sredstava koja dobiva od iznajmljivanja poslovnih prostora «Dalme-Zadar» d.d. Zadar, kojim sredstvima FRANJO PAŠALIĆ plaća svoje dugove prema «Dalmi» d.d. Split.

Sa štovanjem,


NEZAVISNI SINDIKAT DALMA HOLDING SPLIT
Predsjednik
Ante Giljanović

Poslano

1. Vladi Republike Hrvatske
2. Državnom odvjetništvu RH
3. USKOK-u


U Zadru, 12. veljače 2014. godine


STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA
I
UDRUGA BIVŠIH ZAPOSLENIKA SOLIDARNOST ZADAR

PRILOG:
Dopis - Stanje u Dalmi Zadar, predsjednik Nezavisnog sindikata Dalma holding Split Ante Giljanović


Ante Giljanović, predsjednik Nezavisnog sindikata Dalma holding Split : Stanje u Dalmi Zadar


Post je objavljen 12.02.2014. u 15:34 sati.