Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/shzzadar

Marketing

ŽUC ZADARSKE ŽUPANIJE ZA NAKNADU ŠTETE OD «DIVLJAČI» ISPLATIO 436.505, 71 KUNA

STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA
PODRUŽNICA ZADAR

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

ŽUC ZADARSKE ŽUPANIJE ZA NAKNADU ŠTETE OD «DIVLJAČI» ISPLATIO 436.505, 71 KUNAUvidom u Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2011.,2012 i polugodišnji izvještaj za 2013. godinu, od 1.siječnja do 30. lipnja 2013. godine utvrđeno je da je u dvije i po godine Županijska uprava za ceste Zadarske županije (ŽUC) isplatila ukupno 436.505, 71 kuna za naknade štete pravnim i fizičkim osobama od prometnih nezgoda na županijskim i lokalnim cestama, a realizirane su sukladno pravomoćnosti sudskih presuda. Radi se o naknadama kod prometnih nezgoda kao šo je nalet «divljači».

ŽUC Zadarske županije najprije se zaštitio od divljači kroz Jadransko osiguranje plativši mu ukupn iznos 230.000,00 kuna, a potom je platio i naknadu štete sudionicima prometnih nezgoda na županijskim i lokalnim cestama od te iste divljači u ukupnom iznosu 436.505, 71 kuna.

Zašto u ovom slučaju nije reagiralo Upravo vijeće Županijske uprave za ceste Zadarske županije čiji je predsjednik Željko Lončar.

Prema odluci o osnivanju Županijske uprave za ceste Zadarske županije, od 19. prosinca 2005. godine, Upravno vijeće donosi financijski plan i godišnji obračun, donosi program rada i razvoja Uprave za ceste i nadzire njihovo izvršenje, donosi godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta, uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, a nakon pribavljenog mišljenja Županijskog poglavarstva. Donosi Statut Uprave za ceste, uz suglasnost Skupštine Zadarske županije, daje suglasnost ravnatelju za raspolaganje imovinom, predlaže Županijskoj skupštini imenovanje i razrješenje ravnatelja, nadzire rad ravnatelja i stručnih službi, predlaže osnivaču promjenu djelatnost i daje ravnatelju i Osnivaču prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, obavlja i druge poslove određene Zakonom, Statutom i drugim aktima Uprave za ceste.


Zadar, 23. siječnja 2014. godina
STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA
PODRUŽNICA ZADAR


Post je objavljen 23.01.2014. u 14:06 sati.