Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/vrgorac

Marketing

SDP Vrgorac: Vrgorac prebaciti pod nadležnost splitskih sudova, umjesto dubrovačkihSinoć nam je dostavljen prijedlog Kluba vijećnika SDP-a koji će u ponedjeljak biti poslan Predsjedniku Gradskog vijeća Vrgorca Nikši Rosi. U njemu se traži hitno sazivanje sjednice Gradskog vijeća na kojoj bi vijećnici trebali zauzeti stav kojim će Gradsko vijeće od Ministarstva pravosuđa tražiti da se u sklopu trenutne reorganizacije sudova u Hrvatskoj Vrgorac prebaci pod nadležnost splitskih sudova, umjesto dubrovačkih. Tekst prijedloga prenosimo u cijelosti:


Na temelju članka 82. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrgorca, Klub vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću Vrgorca podnosi zahtjev za sazivanje sjednice Gradskog vijeća Grada Vrgorca.

Predsjedniku Gradskog vijeća Grada Vrgorca
gosp. NIKŠA ROSO

Vrgorac, 18. siječnja 2014. godine

PREDMET: Usvajanje prijedloga zaključka Kluba SDP-a da se u sklopu trenutne pravosudne reforme i reorganizacije Vrgorac izdvoji iz nadležnosti budućeg Općinskog suda u Dubrovniku, kao i budućeg Prekršajnog suda u Dubrovniku, te budućeg Općinskog državnog odvjetništva u Dubrovniku, te prebaci u nadležnost budućeg Općinskog suda u Splitu, kao i budućeg Prekršajnog suda u Splitu, te budućeg Općinskog državnog odvjetništva u Splitu.

OBRAZLOŽENJE

U sklopu trenutne reorganizacije pravosudnog sustava Republike Hrvatske dosadašnjih 208 pravosudnih tijela biti će smanjeno na 95 pravosudnih tijela. Tako će od dosadašnjih 67 općinskih sudova opstati 18, od čega 15 sa nadležnosti u kaznenoj grani sudovanja. Isto tako, broj prekršajnih sudova biti će smanjen sa 61 na 15. Dosada su u Republici Hrvatskoj djelovala 33 općinska državna odvjetništva, dok će ih nakon reforme ostati 15, koji će pratiti mrežu općinskih sudova koji imaju nadležnost u kaznenoj grani sudovanja.
Od 2008. godine Vrgorac nema općinski sud, već je za područje Grada Vrgorca nadležan sud u Metkoviću, a u Vrgorcu je djelovala samo stalna ispostava, gruntovnica i uredovni dani. Sukladno tome, za Vrgorac je postao nadležan Županijski sud u Dubrovniku. S vremenom je ukinuta i gruntovnica, a uredovni dani se ne održavaju po planu.
Prema novom prijedlogu reforme pravosudnog sustava, Vrgorac će potpasti pod nadležnost Općinskog suda u Dubrovniku, Prekršajnog suda u Dubrovniku, te Općinskog državnog odvjetništva u Dubrovniku. Prema tome, Vrgorac će biti jedini grad u Splitsko-dalmatinskoj županiji za koji će biti nadležni sudovi u drugoj županiji. Vrgorac nije tek formalno u Splitsko-dalmatinskoj županiji, već je i funkcionalno, prometno, gospodarski i slično. Vrgorac oduvijek gravitira Splitu, a ne prema Dubrovniku. Sa Splitom Vrgorac veže autocesta i stalne autobusne linije, pa bi bilo prirodno i u interesu građanstva, da u Vrgorcu imaju nadležnost sudovi u Splitu, a ne u Dubrovniku.
Zbog svega navedenog predlažemo da vijećnice i vijećnici Gradskog vijeća Vrgorca donesu slijedeći zaključak:

Gradsko vijeće Grada Vrgorca pismeno će zatražiti od Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske da u sklopu reforme pravosudnog sustava područje Grada Vrgorca bude izdvojeno iz nadležnosti budućeg Općinskog suda u Dubrovniku, budućeg Prekršajnog suda u Dubrovniku i budućeg Općinskog državnog odvjetništva u Dubrovniku, te bude prebačeno u nadležnost budućeg Općinskog suda u Splitu, budućeg Prekršajnog suda u Splitu i budućeg Općinskog državnog odvjetništva u Splitu. Zahtjev će biti argumentiran činjenicama koje idu u prilog ovoga prijedloga, a to su:
1. Pripadnost Vrgorca Splitsko-dalmatinskoj županiji;
2. Manja udaljenost Vrgorca od Splita (90 kilometara), od one od Dubrovnika (130 kilometara);
3. Gravitacija Vrgorca, njegovih stanovnika i djelatnosti prema Splitu;
4. Postojanje autoceste od Vrgorca do Splita, što smanjuje trajanje putovanja. Naime, putovanje do Splita traje jedan sat, a do Dubrovnika 2,5 sata. Ukoliko Vrgorac potpadne pod nadležnost splitskih sudova, sudski troškovi građana, ali i države, će biti uvelike smanjeni;
5. Postojanje stalnih autobusnih linija prema iz Vrgorca prema Splitu i obratno;
6. Između Vrgorca i Dubrovnika nalazi se državna granica Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine, ali i granica Europske unije, na kojoj se često potrebno zadržavati, što značajno produljuje putovanje prema sudovima u Dubrovniku. Putovanje prema Splitu oslobođeno je tih prepreka;
7. Tijekom istražnih i procesnih radnji, policija u Vrgorcu dužna je odvesti osumnjičenike u istražni centar u Dubrovniku, a prilikom toga policijski službenici i osumnjičenici moraju prijeći državnu granicu, kao i granicu Europske unije, kako bi stigli u Dubrovnik. Ukoliko Vrgorac potpadne pod nadležnost splitskih sudova, takve prepreke neće postojati.


Zbog svega navedenog Vas molimo da u skladu sa Poslovnikom, ali i važnošću ove teme za građane Vrgorca, što hitnije sazovete sjednicu Gradskog vijeća Grada Vrgorca.


Klub vijećnika SDP-a:

Vijećnici

Bobanac Rade _________________________

Barbir Jurica _________________________

Bašić Stanka _________________________

Gašpar Ozren _________________________

Trlin Gojko _________________________


Post je objavljen 18.01.2014. u 16:12 sati.