Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/budan

Marketing

KAPALICA ZA PENZIJU - šalter br.2


KAPALICA ZA PENZIJU - šalter br.2

Borivoj Bukva
Pletenci 49.
51000 Rijeka

HZMO
HRVATSKI ZAVOD
ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
PODRUČNA SLUŽBA U RIJECI


Predmet: Primjedba za nedobivanje mirovine od strane HZMO-a

Svibnja mjeseca 2013. podnio sam Zahtijev za starosnu mirovinu sa 65. godina života i datumom, 10.11.2013. godine.
Odgovor je dobiven, 19.07.2013. godine
Broj spisa: 243867
Klasa: 140-02/2013-01/ OB:03023543529

Koncem listopada mjeseca nanovo podnosim potrebnu dokumentaciju u vezi mirovine.
Odgovor je dobiven, 14.11.2013.godine
Klasa: 140-02/13-03/ OB:03023543529
Ubroj: 341-14-06/2-13-022892
OIB: 507251181176
Broj spisa: 243867
RJEŠENJE: Osiguraniku BUKVA BORIVOJU, rođ. 10.11.1948.,državljaninu R.Hrvatske, priznaje se, počevši od
10.11.2013. pravo na starosnu mirovinu u svoti od 2487,08 kn mjesečno, u koju je uračunat i dodatak na mirovinu.
Isplata ove mirovine pripada korisniku, počevši od 10.11.2013., mjesečno unatrag.

MOJE OPBRAZLOŽENJE:

Isplata ove mirovine u iznosu 2487,08 kn pripada korisniku, počevši od 10.11.2013. godine jasno piše u vašem obrazloženju. Ja taj iznos od 2487,08 kn za studeni mjesec nisam dobio, dobiveno je 1200,00 kn sa HZZO-a.
Pitam vas što je sa ostatkom novca kojeg sam trebao dobiti?

05.12.2013. godine pojavio sam se u Riječkoj Banci i zatražio isplatu mirovine, koju dobio nisam? Banka me je uputila u HZMO, da vidim što je sa tim? Prvo sam navratio do Pravnika, koji me je uputio na šalter 2. Dobio sam obrazloženje na šalteru 2. da će mi iznos mirovine biti ispostavljen 10.12.2013. godina, tad ga treba podići na Banci.

10.12.2013. godine pojavio sam se na šalteru u Banci u 9,30 sati. Iznos mirovine 2487,08 kn nije dobiven. Dobio sam samo 365,00 kn iz Državnog proračuna. Otišao sam nanovo do šaltera 2. u HZMO i službenica je odgovorila sa riječima: " - Gdje si poranio, novac će stići tijekom dana!" U Banku sam navratio u 16,00 sati, isto kasnije u 18,45 , novca nije bilo, ja ga dobio nisam?

ZANIMA ME:

- Što je sa punim iznosom od 2487,08 kn mirovine za studeni mjesec, umjesto 1200 kn sa HZZO-a kojeg sam dobio?
- Za prosinac mjesec kad ću dobiti svoju mirovinu u iznosu 2487,08 kn, jer je nisam dobio 10.12.2013. godine kako mi je obećano, od strane službenice sa šaltera 2.

Ovim dobivenim novcem u iznosu 365,00 kn platit ću OVRHU za stanarinu iz 8. mjeseca ove godine. Hvala Bogu!
Imam hrpu neplaćenih računa a dio njih i sa OPOMENAMA, svega toga nije trebalo biti da mi je Penzija stigla na račun 05.12.2013. godine.

Svim zaposlenicima HZMO ja ČESTITAM SRETAN BOŽIĆ I ŽELIM VAM SRETNU NOVU GODINU 2014!

Novo pridošli umirovljenik, Borivoj Bukva

U Rijeci, 11.12.2013. godine


------------

lp, borivoj

http://budan.blog.hr/


Post je objavljen 11.12.2013. u 09:09 sati.