Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/matijevici

Marketing

MIJENJA SE PROSTORNI PLAN OPĆINE KULA NORINSKA - PRETHODNA RASPRAVA 28.06.2013

Općina Kula Norinska je pokrenula proceduru za izmjene postojećeg prostornog plana općine Kula Norinska. Taj plana je najbitnija osnova za razvoj i budućnost jednog područja jer se u njemu praktički definira sve važno za život i prostor građana.
Tako se planom definiraju građevinska područja, područje za gospodarsku namjenu, sportsko-rekreacijske zone, površine infrastrukturnih sustava itd..

Često su upravo prostorni planovi presudni za odluku investitora da li investirati na neko područje, ali i za stanovništvo tog područja na koji način će osmišljavati svoju budućnost.

Prostorni planovi se mogu mijenjati, ali zbog složene procedure, obveze da budu usklađeni s višim prostornim planovima (županijskim i državnim) i mnoštva "suglasnosti" koji se trebaju prethodno dobiti (Hrvatske vode, Hrvatske šume, HEP....., izmjene prostornih planova nisu česte, pa se stoga moraju osmišljavati iznimno pametno i stručno.


Prenosimo poziv za Prethodnu raspravu Općine Kula Norinska:

Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12) načelnik Općine Kula Norinska, objavljuje:

PRETHODNU RASPRAVU
o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kula Norinska

(u daljnjem tekstu: ID PPUO)

Prethodna rasprava o ciljevima i mogućim rješenjima za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu predmetnih ID PPUO-a održati će se 28. lipnja 2013. godine u 12.00 sati u prostorijama Društvenog doma u Krvavcu.

Na sudjelovanje u Prethodnoj raspravi pozivaju se isključivo nadležna tijela i osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12) koji osiguravaju podatke, planske smjernice i druge dokumente iz svog djelokruga za potrebe izrade ID PPUO.

Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva, o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Plana.

Pisana mišljenja, primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga ID PPUO-a mogu se dostaviti i pisanim putem na adresu:
Općina Kula Norinska, Jedinstveni upravni odjel, Kula Norinska, Podrujnička 1, u roku od 15 dana od dana održavanja prethodne rasprave.

Općina Kula Norinska, načelnik Općine Nikola Krstičević, dipl. oecc..

Aktualni prostorni plan općine Kula Norinska s jednom od karata koja prikazuje (žutom bojom) građevinsko područje (bez Borovaca i Novih Sela)

Image and video hosting by TinyPic

Primjer plana izgrađenog i neizgrađenog građevinskog područja za mjesta Kula Norinska i Matijevići
Image and video hosting by TinyPic


Post je objavljen 19.06.2013. u 06:47 sati.