Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/budan

Marketing

Inicijativa "1000 kompjutera za Vukovar"


Broj: DM-17
U Vukovaru, 17.11.2012.


- Na ruke
odgovorne osobe


Predmet: Z A M O L B A za suradnjom i donacijskom potporom aktivnosti E-grad
- Nastavak realizacije tradicionalne Inicijative "1000
kompjutera za Vukovar" / traži se / operativno!


Poštovani,


Ukoliko imate namjeru promjene Vaše informatičke
opreme - da nas kontaktirate radi pravovremene donacije polovne
informatičke opreme, koju ćemo kroz rad naše informatičke radionice
osposobiti i donirati potrebitima. Proces koji smo pokrenuli je od
iznimnog značaja za kvalitetu života i podizanje građanske svijesti u
gradu Vukovaru, te svim donatorima nastojimo osigurati adekvatan
korporativni značaj za potporu ovih aktivnosti, kroz prezentaciju na
našoj domeni www.egrad.hr i medijske pokrovitelje Projekta.

Obraćamo Vam se iz razloga što je Grad Pula podržao
program Inicijative za Vukovar, kao i iz razloga jer nam je
Ministarstvo finanacija odlučilo donirati 200 komada polovnih
kompjutera. Kako je riječ o polovnoj opremi koja se može kvalitetno
dovesti u uporabnu funkciju pojačavanjem memorije, a naša sredstava za
isto su nedostatna, molimo Vas za finacijsku potporu. Za
rekonfiguraciju 1 PC nam je potrebno oko 100 kn, što ukupno za 200
kompjutera iznosi cca 20000 kn. Stoga Vas molimo da nam pomognete
zajedno sa Gradom Pulom koji nam je izašao u susret u okviru Vaših
mogućnosti.

Tijekom 2006. - 2011. godine u gradu Vukovaru
djelovanjem krovne inicijative udruga (o.p.: Egrada - Saveza za
cjeloživotno obrazovanje i implementaciju IT modela humanih
tehnologija) koje u svom radu promiču upotrebu informatičke
tehnologije (o.p.: sa osnovnim ciljevima približavanja IT osobama s
invaliditetom, kao i svekolikom jačanju civilnog sektora) pokrenuli na
učinkovit način realizaciju naše misije.
Kao što je našim donatorima i sponzorima poznato svojim
radom nastojimo realizirati inventivne primjenjive module humane
informatičke tehnologije, te praktično djelujemo kao radionica za
pribavu, sklapanje, konfiguriranje i doniranje kompjutera pribavljenih
od donirane polovne kompjuterske opreme. Tako pripremljenu opremu
doniramo osobama s invaliditetom, socijalno ugroženim osobama,
udrugama osoba s invaliditetom, te ostalim civilnim inicijativama od
interesa za grad Vukovar koje imaju potrebu za informatičkom opremom.
Posjedujemo informatičku radionicu, stručne osobe, te naše ciljeve i
dosadašnje aktivnosti, donatore i rezultate možete pratiti na našoj
internet stranici www.egradvu.hr.
U Vukovaru ima oko 5000 osoba s invaliditetom, a većina
nema na raspolaganju osobni kompjuter. Primjenom koncepcije
cjeloživotnog obrazovanja i razvojem IT, je informatička tehnologija
postala za mnoge osobe s invaliditetom jedina kvalitetna poveznica sa
svijetom i nužan uvjet kvalitete života za sve. Isto tako, u Vukovaru
ima oko 160 registriranih civilnih inicijativa od kojih preko 30% ne
posjeduje osnovnu informatičku opremu potrebnu za rad, te napominjemo
da i mnogi mladi vukovarci - zbog iznimno teške ekonomske situacije u
Gradu - nisu u mogućnosti nabaviti potrebnu IT opremu nužnu za razvoj
ličnosti i cjeloživotno obrazovanje. Pilot provedbom projekta
informatizacije tijekom dosadašnjeg perioda, 200-njak osoba je došlo u
posjed informatičke opreme, te niz civilnih inicijativa.
Posebice želimo istaknuti usklađenost našeg djelovanja i
ciljeva sa nedavno usklađenom Nacionalnom strategijom izjednačavanja
mogućnosti za osobe s invaliditetom 2007 - 2015 u kojoj se posvećuje
posebno područje da bi se naglasile i precizirale odgovarajuće
strategije za razvoj informiranja, komunikacije i podizanja razine
svijesti, kako bi osobe s invaliditetom, u najvećoj mogućoj mjeri i
kada god je to moguće, samostalno kontrolirale uvjete vlastita života.
Isto tako, svi subjekti su - sukladno Pravilniku o
gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom
(NN 133/08, 31/09, 156/09) - dužni isti pohraniti u ovlaštenim
Centrima, tako da na predloženi način možemo na najkvalitetnije
upotrijebiti polovnu IT opreme na način da je prilagođenu dobiju drugi
kojima može itekako poslužiti!

S obzirom da aktivnosti obavljamo na volonterskoj osnovi,
za realizaciju projekta potrebna nam je potpora u obliku:
1) polovne informatičke opreme
2) financijska sredstava za podmirenje troškova prijevoza i sitnog inventara

Slijedom istaknutog, predlažemo Vas da - u okviru
raspoloživih sredstava i Vaših mogućnosti (o.p.: predlažemo minimalno
1.000,00 kn) - i/ili financijski poduprete prijevoz informatičke
opreme u gradu Vukovaru i nabavku potrebitog sitnog inventara uplatom
na žiro-račun: Erste&Steiermärkische Bank d.d.: 2402006-1100455066; s
predloženom naznakom donacija za humanitarne aktivnosti.

Mail odgovore molimo dostaviti na glavni mail:
egradvu@gmail.com. Slobodni ste koristiti ovaj mail za preporuke
drugim osobama za koje držite da mjenjaju informatičku opremu.

S obzirom na navedeno, toplo se nadamo da ćete - u okviru Vaših
mogućnosti - podržati našu zamolbu.

Srdačan pozdrav iz Vukovara.

Uz suglasnost Informatičkog vijeća
grada Vukovara
Predstojnik EGRAD-a;
Domagoj MarenićU privitku:
1) Potpora Grada Pule
2) Potpora Ministarstva finacija
3) Program redovne djelatnosti EGRAD za 2013. g.

Post je objavljen 19.11.2012. u 08:51 sati.