Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/vilenice

Marketing

Vilina špilja, rijeka Ombla i razvoj koji iscjeljuje

Iscijeliti = učiniti cjelovitime


Kao što je već bilo riječ, intuitivno znanje o prirodi i njenim suptilnim razinama, kao i o elementalnim bićima prirode pronalazimo u nazivima prirodnih fenomena i krajolika, krajobraza pojedinih naroda, tako i u Hrvatskoj.
Postoji nekolicina takvih krajolika u Hrvatskoj i regiji, a danas je riječ o jednoj od aktualnih krajolika – „Vilina špilja“ ili „Vilina jama“ koja se nalazi neposredno iznad izvora rijeke Omble.Foto: Izvor rijeke Omble
Izvor: internet, Wikipedia


Rijeka Ombla ili Rijeka dubrovačka je hrvatski kraški fenomen i rijeka ponornica, te spada u rijeke Jadranskog sliva. Zbog svoje krajobrazne i biološke raznolikosti smatra se izuzetno vrijednim prirodnim fenomenom.

Stupanj zaštite:

Rijeka Ombla dio je krajobraza Rijeke Dubrovačke koji se vodi kao Značajni krajobraz RH (Značajni krajobraz je kategorija zaštećenog područja, koja predstavlja prirodni ili kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti i biološke raznolikosti ili kulturno-povijesne vrijednosti.). Nekoliko međunarodnih konvencija potvrđenih u Hrvatskoj pravnim instrumentima:

- Sporazum o zaštiti šišmiša u Europi (EUROBATS)
- Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija),
- Konvencija ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti,
- Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti naročito kao staništa ptica močvarica (RAMSAR, 1971.)
- Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, Pariz, 1972.


O Rijeci Ombli, njenom ekološko-kulturnom i geomantijskom značajuČovjek ove regije je u nekoliko esencijalnih područja povezan sa ovom rijekom.
Sa izvora rijeke Omble grad Dubrovnik se još od vremena Dubrovačke Republike, kad je izgrađen prvi dubrovački vodovod, napajao vodom za piće.
Tijekom 15. stoljeća na izvoru rijeke Omble, poznati graditelj Paskoje Miličević je izgradio branu i mlinove.
U neposrednoj blizini izvora Omble, malo je naplavljeno močvarno područje i otočić obrastao močvarnom vegetacijom tršćaka, što predstavlja stanište maloj populaciji izrazito rijetke i ugrožene vrste riječne kornjače ((lat.) Mauremys rivulata). Već odavno znamo kako su močvarna područja jedna od najugroženijih krajobraza Europe, te se posebno štite Konvencijama jer se smatraju iznimnim prirodnim bogatstvom.
Rijeka Ombla vrednuje se radi znanstvenog, kulturološkog, estetskog, obrazovnog, gospodarskog. Sve to čini duhovnu dimenziju čovjeka, jednog naroda, a zbog procesa globalizacije, duhovnu dimenziju čovjeka ove planete.
Očuvana u svojem intrinzičnom obliku rijeka Ombla, kao i Vilina špilja dio je duhovne jezgre planete Zemlje.
Kada je riječ o Vilinoj špilji iznad izvora spomenute rijeke, ona je i stanište nekoliko vrsta šišmiša: Blazijev ili sredozemni potkovnjak (Rhynolophus blasii), južni (Rhinolophus euryale), veliki (Rhinolophus ferrumequinum) i mali potkovnjak (Rhinolophus hipposideros), dugokrili pršnjak (Miniopterus schreibersi), te oštrouhi (Myotis blythii) i riđi šišmiš (Myotis emarginatus), a postoje indicije o postojanju i osme vrste, iznimno rijetkog Meheljeva potkovnjaka (Rhinolophus mehelyi).


foto: Meheljev potkovnjak
izvor foto: internet, wikipedia


Meheljev potkovnjak se vodi u Crvenoj knjizi sisavaca kao regionalno izumrla vrsta!izvor crteža: wikipedia, crtež: šišmiš Meheljev potkovnjak kakvog ga vidi autor: Heinz Amberger, 2008.

Sjetimo se samo, koliko neke od nas uvesaljavaju stripovi i filmovi s likovima legendarnog Batman-a i Batwomen inspiriranog upravo šišmišima


Sva ova bića drastičnim zahvatima postaju ugrožena kada im se značajno mijenja ili destruira njihov životni okoliš, a gradnja podzemne hidrocentrale čije bi turbine pokretala rijeka Ombla svakako spada u takve zahvate.
Zbog čega je važno maksimalno moguće očuvanje izvornih prirodnih habitata. Posljednja geomantijska istraživanja pokazuju kako duhovna dimenzija planete Zemlje nestaje. Izvorni prirodni krajolici imaju svoju duhovnu razinu, tj. čine duhovnu jezgru planete Zemlje (možemo objasniti pojmom - Duša planete Zemlje).

Intenzivnim izmjenama prirodnih prostora, bez razmišljanja o poštivanju ekoloških ciklusa intrinzične prirode ova razina potpuno nestaje.
Zamislite čovjeka kojem svakodnevno netko uništava dio duševne razine, do točke kada prestane postojati.
Upravo to se počelo intenzivno događati s planetom Zemljom.

Premda se rječica Ombla čini mala, no iz navedenog razloga svaki intrinzično očuvani habitat je važan, a očuvana biološka i krajobrazna raznolikost doprinosi očuvanju cjelokupnog imuniteta prirode. Kako je to još direktno povezano s čovjekom.
Jedan od primjera su upravo djeca. Poznato je kako djeca koja odrastaju u okruženju zelenila, zdrave (cjelovite) prirode imaju jači imunitet na bolesti, od kojih danas sve češće obolijevaju djeca u gusto naseljenim i jako prometnim gradovima (astma, plućne bolesti, alergije i sl.).
Rijeke su također dio krvotoka Zemlje i korespondiraju s krvotokom u čovjeku, te tzv. tri vode. Stijene su kosti Zemlje.
Vode se u hortikulturnoj terapiji i općenito uređenju krajobraza koriste kao element opuštanja, umirenja emocija, pri čemu je šum vode, različita kvaliteta protoka vode važna.

Uz prirodne karakteristike Rijeke dubrovačke tu je i bogat kulturno – povijesni niz starih dubrovačkih ljetnikovaca s vrtovima,te parkova, manje ili više očuvanih spomenika kulture ladanjske tradicije. Ova zdanja su gradila dubrovačka vlastela i građanstvo od 15. do kraja 18. stoljeća. Ovi biseri vrtne kulture i prepoznavanja života u prirodi i s prirodom, na ušću rijeke Omble danas su također djelomično zapušteni.

foto: ljetnikovac na ušću gdje Ombla utječe u more, najvjerojatnije pripadao porodici Stay


foto: ljetnikovac najvjerojatnije pripadao porodici Stay, ograda s pogledom na more
foto: romantičarski motiv, umjetna ruševina u vrtu ljetnikovca

"Drugi po redu u Rijeci Dubrovačkoj na predjelu zvanom Batahovina je ljetnikovac koji je vjerojatno pripadao porodici Stay. Smatra se kako je sagrađen krajem 16. ili početkom 17. st . na razmeđi dva veličanstvena stila - renesanse i baroka.Građen na ušću gdje Ombla utječe u more, s jedne strane otvorenog pogleda prema Elafitima, pučini i Rijeci, a s druge zaštićen strmom stijenom. Na širokim terasama u vrtu mogla se nesmetano promatrati okolna ljepota. "

izvor foto i teksta o ljetnikovcu:advance.hr


Važno je spomenuti kako je zaslugom krajobraznog arhitekta Brune Šišića dubrovački renesansni vrt potvrđen kao vrt osobite geneze i oblikovanja pri čemu je jedan od jedinstvenih u svijetu zbog čega je predložen za zaštitu Unesco-a u kategoriji svjetske kulturne baštine.


Razvoj koji iscjeljuje čovjeka i krajobraz


Ono što je potrebno učiniti, prije svega zbog očuvanja, a morat će se dogoditi i rad na iscijeljenju duhovne dimenzije Zemlje (kroz sanacije pojedinih prirodnih eko-sistema), je pomiriti potrebe za gospodarskim rastom, te ga hitno usmjeriti maksimalno u održivi razvoj, tj. razvoj koji koristi nove eko-tehnologije i primjenjivati nove eko-ekonomske grane pri kojima se čuvaju izvorni intrinzični habitati.
Dobrim planiranjem i interdisciplinarnim istraživanjima koja će potvrditi stvarne potrebe čovjeka u datom prostoru,ali i široj regiji, će biti moguće uskladiti razvoj regije rijeke Ombla u skladu s novim potrebama planete Zemlje, ali i čovjeka na njoj.

Ekonomska kriza je rezultat ekološke krize te se iz rješavanja ove druge mogu proiznaći rješenja ove prve. Prelazak na ekološko gospodarstvo, socijalno poduzetništvo, očuvanje intrinzičnih prirodnih habitata kroz davanje funkcija novih edukativnih, rekreativnih staza, Parkova prirode, Nacionalnih parkova, posebnih rezervata u kojima se dalje razvijaju poznate i nove djelatnosti koje pokreću prije svega lokalnu ekonomiju obogaćujući ponudu regija prirodnim specifičnostima koje samo ona može pokazati i pohvaliti se u svijetu, ali i danas u svijetu sve rjeđim oazama mira u prirodi.Tri nova izvora, rijeka Ombla
Izvor: internet, wikipediaPo pitanju stvaranja energije za kućanstva, alternativni izvori energije, te niz uspješnih projekata njihove implementacije (solarne energije, energije biomaseprimjer bioplinska elektrana, bioplinska postrojenja i električna energija od otpada na već nekolicini poljoprivrednih farmi:izvor: agroklub.com, itd.), vjetroelektrane, energija otpada - daje nam moćne snage razvijanja gospodarstva na dugoročno jeftiniji, ekološkiji i za život na Zemlji sigurniji način.
Danas se o ovim temama, puno govori na specijaliziranim seminarima usavršavanja struka koje se bave razvojem, planiranjem, arhitekturom i graditeljstvom prostora, a niz uspješnih projekata gdje je znanje primjenjeno potvrđuje teoriju.foto: Bioplinska postrojenja, Spittelau, bioelektrana koja omogućuje centralno grijanje u Beču
izvor foto: internet, wikipedia


Znanje o ekološkim načinima življenja već odavno prenose i mlade generacije, koje o održivom razvoju uče kroz projekte u školama, te u vrtićima, tzv. eko-vrtićima, te nas djeca već mnogočemu mogu poučiti o očuvanju prirode.
Dječji vrtići, tj. djeca su ti na kojima planet Zemlja ostaje.

Vilina špilja nije samo mala špilja sa šišmišima, nego je dio očuvanja životnog koda planete Zemlje, a danas postoji više nego jedna alternativa kojom čovjek može živjeti u obilju na svim razinama i očuvati jedinstvene prirodne habitate.
Tekst napisala: Marina Butorac, za „Vilenice“

izvor o biološkim krakteristikama Viline jame i rijeke Omble: internet


Likove kostima inspiriranih životinjama rado gledamo i čitamo u sklopu filmske i stripovske kulture, ne smije se izgubiti osjećaj za njih u njihovim izvornim okolišima.
foto: strip Batwoman, lik iz stripa detektivskog žanra iz 1956., šišmiši kao inspiracija cijelog niza strip uradaka koji okupljaju različite generacije već više od pola stoljeća

izvor foto: wikipedia


Post je objavljen 25.06.2012. u 12:07 sati.