Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/budan

Marketing

Kozmičke meditacije /nastavak, 2/


MEDITACIJA „OBMOTAVANJE OBRUČA“POLOŽAJ ZA MEDITACIJU

Sedeći ili ležeći, zatvorenih očiju.

IZVOĐENJE MEDITACIJE

1. Zamislite veliki prsten ili obruč ispred sebe, kao i veliku iglu kroz koju je provučen kanap. Jedan kraj kanapa, u

mislima vežite za obruč. Provlačite iglu kroz obruč, dodajući je iz ruke u ruku tako da se kanap, sloj po sloj,

omotava oko obruča.

2. Ovo omotavanje radite jedan minut, pri čemu nije bitno koliko je namotaja napravljeno.

KOLIKO SE PUTA RADI MEDITACIJA?

Meditacija "Obmotavanje obruča" se radi jednom dnevno.MEDITACIJA „KOTURALJKE“POLOŽAJ ZA MEDITACIJU

Položaj za vežbu: sedeći ili ležeći, zatvorenih očiju.

IZVOĐENJE MEDITACIJE

1. Zamislite na šakama i kolenima koturaljke (rolšue) i postavite se četvoronoške. Zamislite na nekoliko metara

ispred sebe belu crtu koja predstavlja cilj.

2. Krenite prema cilju, kotrljajući se na rukama i nogama (Ieva ruka, desna noga). Pri tome nije dozvoljeno odizati

ruke ili noge od tla.

3. Kotrljanje traje jedan minut. Nije bitno da li se stiglo do cilja ili ne.

KOLIKO SE PUTA RADI MEDITACIJA?

Radi se jednom dnevno.DREVNA BUDISTIČKA MOLITVA


Ova molitva je potpuno zaboravljena, a nekada je bila gest koji su budisti koristili. Duhovne energije su je prenele

dr Stojanoviću i tako je otrgle od zaborava.

POLOŽAJ ZA MEDITACIJU

Sedeći zatvorenih očiju.

IZVOĐENJE MEDITACIJE

Ispruži se jedna ruka ispred sebe sa dlanom okrenutim prema dole.

Posle tri sekunde se dlan okrene na gore.

Posle tri sekunde se dlan okrene na dole.

Posle tri sekunde se dlan okrene na gore.

Posle tri sekunde se dlan okrene na dole nakratko i spusti se ruka. Ruka treba da je opuštena u zglobovima.

KOLIKO SE PUTA RADI MOLITVA?

Do tri puta na dan.

EFEKTI DREVNE BUDISTIČKE MOLITVE

Isceljuje, duhovno razvija, stvara prijatnost u sebi i u okolini. Pojačava cirkulaciju(zajedno sa 3.delfinskom).MEDITACIJA "TRI LOPTE" ( Prva delfinska meditacija )


Ovo su znanja koja su korišćena pre oko 50.000 godina za razvoj civilizacije delfina. Ona se odnose pre svega na

jačanje duhovnosti, u tom smislu što se zahvaljujući ovoj vežbi pročišćavaju oni delovi aure koji će omogućiti

bolji kontakt sa duhovnim energijama.

POLOŽAJ ZA MEDITACIJU

Položaj za vežbu: sedeći ili ležeći, zatvorenih očiju.

IZVOĐENJE MEDITACIJE

1. Potrebno je zamisliti tri lopte koje su poređane u jednoj liniji, vodoravno. Krajnju loptu, u mislima postavite na

ostale dve, tako da se dobije trougao. Lopte se poređaju uspravno, jedna iznad druge.

2. Gornja se prebaci na dno, a srednja ispod nje, tako da su ponovo uspravno.

3. Donja i srednja se prebace na desnu stranu tako da su sad vodoravno.

4. Desna se prebaci levo, a srednja levo od nje, tako da su ponovo vodoravno.

5. Prstima uhvatite desnu loptu i povucite tako da se njima kruži, pri čemu ostale dve prate desnu kao vagoni

lokomotivu. Napravite tri kruga.

Cela ova procedura se ponovi još dva puta.

KOLIKO SE PUTA RADI MEDITACIJA?

Radi se jednom dnevno.MEDITACIJA "ČETIRI DUGMETA" ( Druga delfinska meditacija )Sedeći ili ležeči, zatvorenih očiju

IZVOĐENJE MEDITACIJE

1. Zamisliti pravougaonu tablu ispred sebe. U svakom uglu table se nalazi po jedno dugme, označeno brojevima

od 1 do 4, počev od levog gornjeg ugla u smeru kazaljke na satu. Dugmad se mogu vući po tabli, ali se ne mogu

podići sa nje.

2. U mislima premestiti prstom dugme broj 1 na sredinu donje ivice table.

3. Premestiti dugme broj 2 na sredinu leve ivice table.

4. Premestiti dugme broj 3 na sredinu gornje ivice table.

5. Premestiti dugme broj 4 na sredinu desne ivice table.

6. Vratiti dugme broj 1 na svoje mesto.

7. Vratiti dugme broj 2 na svoje mesto.

8. Vratiti dugme broj 3 na svoje mesto.

9. Vratiti dugme broj 4 na svoje mesto.

KOLIKO SE PUTA RADI MEDITACIJA I TRAJANJE MEDITACIJE

Ova vežba se ponavlja 3 puta u trajanju od 40 sekundi do 1 minuta, u zavisnosti od uvežbanosti i spretnosti

vežbača.TREĆA DELFINSKA MEDITACIJAMeditacija rukama. Najbolje je raditi je nakon buđenja, odmah posle drevne budističke molitve.

POLOŽAJ ZA MEDITACIJU

Meditacija se radi sedeći, zatvorenih očiju.

IZVOĐENJE MEDITACIJE

U početnom položaju obe ruke su ispružene ispred nas, dlanovi okrenuti prema dole.

Zatim se dlanovi okrenu prema gore.

Ruke savijamo u laktovima i prstima dodirujemo ramena.

Ruke se opet ispruže sa dlanovima okrenutim na gore.

Sada se dlanovi okrenu na dole.

Opet se okrenu na gore.

Opet ruke savijamo u laktovima i prstima dodirujemo ramena.

Sada okrećemo ruke u stranu, a prsti su i dalje na ramenima.

Opružamo ruke sa strane tako da su nam dlanovi okrenuti prvo na gore.

Zatim okrenemo dlanove na dole, pa opet na gore.

Opet dotaknemo ramena pa vratimo dlanove sa strane prvo na gore, pa na dole, pa opet na gore. Sada opet

dotaknemo ramena, ali ruke rotiramo prema napred, opružimo ruke u laktovima tako da su nam dlanovi okrenuti

prema gore, zatim okrenemo dlanove prema dole i meditacija je završena.

ŠEMA UKRATKO:

Na dole, na gore, ramena, na gore, na dole, na gore, ramena,

{ u stranu } 2x (na gore, na dole, na gore, ramena),

{ napred } na gore, na dole.

KOLIKO SE PUTA RADI MEDITACIJA?

Meditacija može da se radi tri puta na dan.MEDITACIJA "PRSTI" ( Četvrta delfinska meditacija )Ova meditacija predstavlja pomoć ljudskoj zajednici u duhovnom razvoju od strane civilizacije delfina. Postoji

način koji su delfini primenjivali pre 15.000 godina, a koji predstavlja izuzetno delotvornu vežbu za usklađivanje

misli sa voljom Stvaraoca, a istovremeno i za razvoj duhovnosti i kreativnosti. Ta vežba je prilagođena ljudskim

mogućnostima, obzirom na to da imamo po pet prstiju na svakoj ruci, pa nam je zbog toga jednostavnija i

praktičnija u odnosu na delfine koji su to morali da izvode na mnogo složeniji način.

IZVOĐENJE MEDITACIJE

Vežba se sastoji u tome da se dlanovi postave na sto ili na butine i radi sledeće:

I faza

1. skupe se obe ruke u pesnicu

2. izbaci se mali prst leve ruke

3. domali desne

4. domali leve

5. srednji desne

6. srednji leve

7. kažiprst desne

8. kažiprst leve

9. mali desne

10. palac leve

11. palac desne

II faza

Tačke od 2 do 11 se ponove suprotnim redosledom tako da se prsti skupljaju u pesnicu da bi se na kraju dobile

dve pesnice.

TRAJANJE MEDITACIJE

Ovu vežbu je potrebno uraditi dva puta za redom što će približno iznositi jedan minut.

KOLIKO SE PUTA RADI MEDITACIJA?

Radi se jednom dnevno i ima izuzetan učinak u pomenutim oblastima.

POLOŽAJ ZA VEŽBU

Sedeći ili ležeći, zatvorenih očiju.METODA POMOĆU SVETLEĆEG TELAOva metoda predstavlja četvrti način koju će svi ljudi moći da primenjuju čim se upoznaju sa njom. To je

najefikasnija od svih mogućnosti koja se pruža svakom čoveku, što znači da će ova seansa dati najbolje rezultate u

energetskoj terapiji.

Osoba koja igra ulogu terapeuta (što može biti svako), uzima ruke svog "pacijenta", odnosno osobe kojoj želi da

pomogne u poboljšanju stanja, tako da svojim rukama drži njene šake.

Oboje zatvaraju oči. Osoba u ulozi iscelitelja kaže u sebi ili naglas:

“Ja želim da se ova osoba isceli.”

Ostaje se u tom položaju, zatvorenih očiju oko minut, a zatim se puštaju ruke “pacijenta” i oboje otvaraju oč.

Moguć je, takođ da se potom zamene uloge, jer svako mož koristiti ovu metodu.

Ova seansa uz pomoćsvetlećg tela se mož uraditi i samom sebi tako šo ć se jednom rukom uzeti druga,

zatvoriti oč i izgovoriti isti tekst, kao pri davanju seanse drugoj osobi. Posle jednog minuta provedenog u tom

položju ruke se pušaju i otvaraju oč.

Ova metoda pomaž istovremeno u isceljenju svih bolesti od kojih osoba boluje. Zbog toga nema nikakvog smisla

moliti za samo neke bolesti, jer ć se i onako sve isceljivati.

Najbolji rezultati se postiž svakodnevnim seansama, sve do poboljšnja zdravstvenog stanja.

Isceljujuć seansa uz pomoćsvetlećg tela mož se drugim osobama ili sebi davati tri puta dnevno. Nije

preporučjivo prekoračti ovu meru.

Odmah po davanju molbe, svetleć telo osobe koja je dala molbu šlje isceljujuć talas koji prolazi kroz auru i telo

iscelitelja, a zatim preko njegovih ruku ulazi u telo „acijenta“ i nastavlja dalje u auru „acijenta“.

Kome pomaž?

Ova metoda isceljujuć seanse koja se realizuje uz pomoćsvetlećg tela, istovremeno pomaž u isceljenju obojici

učsnika, tako da svaki put kad iscelitelj uradi ovu seansu nekoj osobi isceIjuje istovremeno i sebe samog.

Ova isceljujuć seansa daje najbolje efekte od čtiri metode koje svi ljudi mogu primenjivati. Ona pomaž u

isceljenju gotovo svih bolesti, hroničih i akutnih, psihičih i organskih. Njeno delovanje ć znatno pomoć kod

blažh bolesti, dok ć u slučju srednjih i teših bolesti pomoć samo delimičo.MEDITACIJA „MIR“Meditacija MIR se sastoji iz 4 zasebna dela, odnosno 4 molitve koje u sebi sadrže, svaka za sebe, po nekoliko

efikasnih i jakih posebnih delovanja duhovnih energija što samu meditaciju MIR, kao jedno kompletno delovanje,

čini izuzetno bogatu i razvojnu. Efekti ove meditacije, ako se svakodnevno vežba, su izuzetni!

Prvi deo :

Ukrste se ručni zglobovi jedan preko drugog i naslone se na grudi (kao kod egipatskih mumija, ili kao na

egipatskim statuama faraona osim što su kod njih dlanovi okrenuti prema telu a u ovoj molbi su dlanovi takođe

naslonjeni o grudi ali sa palčevima prema telu, to izgleda kao da smo položaj koji se nalazi kod statua faraona sa

dlanovima naslonjenim na grudi, dlanove okrenuli za 90).

Ovaj prvi deo predstavlja delovanje koje se odnosi na molbu duhovnim energijama da nam čiste auru, da nas

duhovno razvijaju, da doživimo mir i blaženstvo i ovaj položaj se drži do kraja meditacije.

Drugi deo meditacije odnosi se na izgovaranje sledećeg teksta: "MOLIM DUHOVNE ENERGIJE DA MI

POMOGNU DA SE MOJA SVEST U POTPUNOSTI OTVORI PREMA NJIMA" , posle koga sledi mala meditacija

Mir.

Treći deo:

-Dublje udahnemo i pri izdisaju izgovorimo u sebi ili naglas jedno duuugo MIIIIIIIIIIR, to se radi ukupno 4

ponavljanja.

-Zatim, umesto jednog udisaja i odmah izgovaranja MIR, jednom udahnemo i izdahnemo, zatim ponovo

udahnemo i na drugi izdisaj izgovaramo MIIIIIIIIR i to se ukupno radi 3 ponavljanja.

-Posle toga, na treći izdisaj se izgovara MIR, a to ukupno 2 ponavljanja.

-A zatim, na 4. izdisaj se izgovara MIR i to se uradi samo jednom i time je treći deo meditacije MIR završen, ruke

ostaju u istom položaju i prelazi se na četvrti deo.

Šematski bi to izgledalo ovako:

MIIIIR se izgovara po jednom,

posle prvog izdisaja - ponavlja se 4X

posle drugog - ponavlja se 3X

posle trećeg - ponavlja se 2X

posle četvrtog - radi se jednom.

Neobavezni dodatak: prilikom izgovaranja MIR kod svakog od navedenih izdisaja, potrebno je zamisliti kod sebe,

kao da se naše ruke izdužuju u beskraj, počinju da prave talase prilikom tog izduživanja kao kada imitiramo let

ptice, a ruke se kreću kroz celu planetu, preko poljana, gora, planina, jezera i mora, gradova, gde vas god povedu.

Četvrti i završni deo predstavlja izgovaranje molitve "Oče naš" sa navedenim položajem ruku, posle čega se

otvaraju oči i meditacija je završena.

Molitva Oče naš, sama za sebe takođe, predstavlja izuzetno efikasnu isceljujuću i razvojnu kompleksnu seansu

koja se sastoji od 10 zasebnih delovanja duhovnih energija, zasebnih seansi koje se svaki put, kad se izgovori

tekst, realizuju u vidu energetskih talasa koje ulaze u našu auru stupajući s njom u kontakt pri čemu rezultat

predstavlja čišćenje aure od energetskog želea koji je nastao kao produkt spajanja energije naših negativnih misli

sa sivom bioenergijom i čini jedan od glavnih problema normalnog protoka energija u njoj.

MEDITACIJA MIR, KAO I SVAKA DRUGA MEDITACIJA, BIĆE DELOTVORNA U SKLADU SA NAŠIM

DUHOVNIM NIVOOM, PRI ČEMU ĆE POMOĆI NJEGOVOM EFIKASNOM PODIZANJU.

Meditacija se može raditi tri puta dnevno.MEDITACIJA - 7 SVETIH REKAPrema duhovnim energijama na Zemlji postoje 7 svetih reka: Gang, Ind, Bramaputra, Volga, Dunav, Misisipi i

Amazon, sve one imaju izuzetno razvijenu svest. Izvanredna duhovna vežba se izvodi tako da zamislimo da smo u

neku od ovih reka zamočili ruke (npr. do lakata) i kažemo sledeće:

"Ja molim svetu reku (npr. Dunav) da iz mog tela i aure izbaci sva negativna energetska opterećenja,

nervnu napetost i sve što je štetno po mene."

U ovom stanju se ostaje 1 minut.

Svete reke imaju jako korisna svojstva i jako velike moći koje mogu svi koristiti, delovanje ovih energija je

izuzetno jako, čišćenje je duboko i jako korisno. Isto se može učiniti i kada smo pored same reke ili u njoj.

PREUZIMANJE PATNJE

Ljudska osećanja stvaraju energetski oreol, kao polukrug prečnika oko 40 cm, koji obuhvata prostor oko glave

čoveka. Može biti u različitim bojama u zavisnosti od našeg trenutnog osećanja. Žuto-crvena boja je znak dobrog

raspoloženja. Patnja je negativno osećanje koje se javlja kao posledica životnih nedaća, a naša pomoć se

uglavnom svodi na tople reči nade i ohrabrenja, zagrljaj, materijalnu pomoć i slično. Duhovne energije nam sada

predlažu efikasniji naćin pomoći koji su nazvale "Preuzimanje patnje".

Molba koja glasi "Ja želim da toj-i-toj osobi preuzmem deo patnji" , dovodi do promene boje u oreolu osobe

na koju je molba usmerena, koji postaje žućkasto-crven. Sa promenom boje dolazi do promene misli i osećanja u

pozitivnom pravcu. Ovim delovanjem dovodimo do toga da osoba koji pati napravi predah u stanju u kome se

nalazi, a to prema duhovnim energijama predstavlja suštinsku pomoć, iz duše, a ne mozga.

Jedan deo boje negativnog osećanja (. do .) osobe čiju patnju preuzimamo koji se prenosi u naše žuto-crveno

polje se rastvara i nestaje kao led koji se topi u vodi. Molbu mogu raditi sve osobe sa dobrim stanjem

funkcionisanja nervnog sistema, kada smatraju da su u stanju dobrog raspoloženja.

SINHRONIZACIONA ENERGIJA

Sinhronizaciona energija se prostire po celom kosmosu i sadrži ogromne mogućnosti za pomoć ljudima. Jedna od

njih je pomoć u isceljenju dostupna svakom čoveku. Ova energija se sastoji od bezbroj sastavnih elemenata koji

osobama koje vide energije izgledaju kao ping-pong loptice sivkaste boje. Ove loptice može svako da koristi, ali

se najbolji efekat postiže pošto se pažljivo pročita tekst o Globalnim energijama kosmosa pod nazivom -

"Sinhronizaciona energija", to je potrebno radi boljeg upoznavanja čitalaca sa ovom energijom, čime se postiže

njeno aktivnije učešće u isceljenju.

Sinhronizaciona energija se sastoji od beskonačnog broja energetskih loptica koje se ne mogu videti običnim

okom, nego samo paranormalnim viđenjem. Te kuglice su raspoređene jedna do druge i ispunjavaju ceo kosmos,

kao i prostor oko nas i u nama, ali ne deluju isceljujuće, dok se ne upoznamo i dok mi to ne poželimo. Sam proces

isceljenja se sastoji u tome da, u mislima ili stvarno pružimo ruku, raširimo šaku, a zatim je skupimo, kao da u

njoj držimo jednu od tih loptica. Zatim šaku sa kuglicom prinesemo nekom bolnom ili obolelom mestu i

zamislimo da smo stavili kuglicu. U tom trenutku počinje isceljenje. Posle izvesnog vremena se kuglica potroši i

tada se postupak može ponoviti. Možemo da zamislimo da su kuglice ispunile celu auru i telo ili da smo celo telo

uvaljali u ove sivkaste kuglice. Veličina svake kuglice je oko 5cm u prečniku.

Da biste doživeli energije iz Hristovog Stabla, potrebno je staviti dlan na sledeći crtež, zatvoriti oči i opustiti se

tokom nekoliko minuta./ nema više..../

lp, boro

http://budan.blog.hr/


Post je objavljen 06.03.2012. u 08:06 sati.