Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/budan

Marketing

Male kosmičke meditacije

MALE KOSMIČKE MEDITACIJELjudi poznaju i koriste veliki broj meditacija. Svaka od njih ima svoje dobre i loše strane kao i granicu svoga

dometa. To je zbog toga što su ih izmislili ljudi, a ljudi greše i stvaraju granice svemu. Da bi se slabosti postojećih

meditacija otklonile, dr Stojanović je 1994. godine, u dubokoj meditaciji, dobio informaciju od duhovnih bića o

novoj meditaciji koja do tada nije bila poznata ljudima, a koju su nazvali "Put ka prosvetljenju". Za nju su mu

rekli da predstavlja najdelotvorniju meditaciju koja najbrže i sigurno vodi ka prosvetljenju. Zadatak dr

Stojanovića je da je raširi po celom svetu. Danas postoji mnogo meditanata i više meditativnih grupa kako kod

nas, tako i u svetu: Novi Sad, Beograd, Subotica, Vršac, Sombor, Užice, Čačak, Niš, Republika Srpska (Banja

Luka), Slovenija (Kranj), SAD (Sarasota, Kanzas siti, Oklahoma siti). Meditaciju "Put ka prosvetljenju" može

svako primenjivati, ali ne odmah, nego tek posle pripreme u trajanju od nekoliko meseci.

Duhovne energije su ukazale na potrebu, da se pored meditacije Put ka prosvetljenju, ljudima da i nekoliko

"malih" meditacija koje bi bile blage i koje bi svako bez ikakve pripreme mogao odmah da koristi. Cilj malih

meditacija je da se kod što većeg broja ljudi pokrene duhovnost, poboljša rad nervnog sistema, pomogne u

isceljenju bolesti i izvrši priprema za meditaciju "Put ka prosvetljenju". U tu svrhu odabrano je više složenih i

delotvornih meditacija koje su nekada bile u stanju da primenjuju samo, u paranormalnom smislu, visoko

razvijene osobe. Duhovna bića su izvršila inicijaciju svih ljudi sveta i time omogućila da male meditacije može

svako primenjivati, bez ikakve pripreme. Preporučljivo je odabrati nekoliko malih meditacija koje nam najviše

odgovaraju i rasporediti ih ravnomerno tokom dana. Tako se dobija najbolji efekat.


Svrha malih meditacija je dvojaka:

1. - Da se budućim meditantima meditacije "Put ka prosvetljenju" popravi psihofizičko stanje i omogući brže

poboljšanje rada nervnog sistema i što ranije uključenje u meditativnu fazu.

2. - Svim ostalim osobama, koje ne planiraju da rade glavnu meditaciju "Put ka prosvetljenju", male meditacije će

biti izuzetno korisne u cilju poboljšanja sopstvenog psihofizičkog stanja i održavanja energetske ravnoteže.ŠIVINA MEDITACIJA


Pre desetak godina dr Stojanoviću se u dubokoj meditaciji pojavio Šiva i dao mu jednu isceljujuću metodu, malu

meditaciju, zahtevajući da je, kao njegov poklon, prenese svim ljudima što znači da je mogu koristiti svi ljudi bez

ikakve pripreme.

POLOŽAJ ZA MEDITACIJU

Ležeći ili sedeći zatvoriti oči i opuštati se nekoliko sekundi.

IZVOĐENJE MEDITACIJE

Zatvorenih očiju u sebi ili naglas izgivoriti sledeći tekst:

tamnoplava energija ulazi kroz moje palčeve na nogama u moja stopala,

tamnoplava energija prolazi kroz moje potkolenice,

tamnoplava energija prolazi kroz moja kolena,

tamnoplava energija prolazi kroz moje butine,

tamnoplava energija prolazi kroz moje polne organe,

tamnoplava energija prolazi kroz moju karlicu,

tamnoplava energija prolazi kroz moje bubrege,

tamnoplava energija prolazi kroz moj pankreas,

tamnoplava energija prolazi kroz moju slezinu,

tamnoplava energija prolazi kroz moju jetru,

tamnoplava energija prolazi kroz moju žuč

tamnoplava energija prolazi kroz moje debelo crevo,

tamnoplava energija prolazi kroz tanko crevo,

tamnoplava energija prolazi kroz moj želudac,

tamnoplava energija prolazi kroz moja pluća,

tamnoplava energija prolazi kroz moje srce,

tamnoplava energija prolazi kroz moju kičmu,

tamnoplava energija prolazi kroz moj vrat,

tamnoplava energija prolazi kroz moju glavu,

tamnoplava energija izlazi kroz moje teme i zaustavlja se na 20 cm iznad moje glave.

Žuta energija ulazi na moje teme, prolazi kroz celo moje telo, izlazi kroz palčeve mojih nogu i odlazi u zemlju.

NAPOMENA

Neophodno je, pre spominjanja imena organa, svaki put obavezno igovoriti tamnoplava energija prolazi kroz...

Nasuprot tome, kada se izgovara tekst o žutoj energiji, organi se ne spominju, jer ona u trenu samo projuri kroz

celo telo.

Poželjno je zamisliti tamnoplavu energiju kako ide iz organa u organ kao magla.

TRAJANJE MEDITACIJE

Ukupno trajanje ove meditacije je oko tri minuta.

KOLIKO PUTA SE RADI MEDITACIJA?

Ova meditacija se radi svakodnevno, jednom do dva puta.

EFEKTI ŠIVINE MEDITACIJE

Šivina meditacija ima vrlo snažnu isceljujuću i opuštajuću moć. U slučaju da u nekom organu, ili delu tela postoje

bolovi, preporučljivo je tekst koji se odnosi na njega ponavljati sve dok bol ne prođe, na primer: tamnoplava

energija prolazi kroz moj želudac, tamnoplava energija prolazi kroz moj želudac...MEDITACIJA "PUTOVANJE ENERGIJAMA"


Kosmos bez kraja, kosmos prepun sadržaja i funkcija, pa ipak tako nepoznat, tako nepristupačan i nedodirljiv za

obično oko i obični ljudski um. Ipak, kosmos se može doživeti bez obzira na to da li se radi o čoveku visokih

paranormalnih moći, ili nekome koji je prvi put čuo da postoji nešto što se zove kosmos. To je, name, mogućnost

da svaki čovek, zahvajujući postojanju svetlećeg tela koje je neprekidno vezano za njega, uspostavi takav kontakt

sa kosmičkim energijama i kosmosom u celini i da doživi jedno tiho, prijatno putovanje na tim i u tim energijama,

kao što se plovi na blago zatalasanom moru na gumenom dušeku, ili u čamcu posmatrajući plavetnilo neba i sjaj

sunčevih zraka. To divno putovanje kroz kosmos uz pomoć energija kojima je on ispunjen, moguće je ostvariti

meditacijom koja se zove „Putovanje energijama“.

Nekada su moćza ovu štnju kosmosom imale samo visokorazvijene osobe u paranormalnom smislu, ali je, ovom

objavom sada omogućno svim ljudima da užvaju u ovoj prijatnoj relaksaciji i u upoznavanju sa energijama

kojima je kosmos ispunjen i koje nas u potpunosti okružju. Mož je, dakle obavljati svaki čvek, s tim da svako

mora pronać načn na koji ć se osećti najprijatnije u toku te vožje.

POLOŽJ ZA MEDITACIJU

Leć ili sesti, zatvoriti oč i opustiti se nekoliko sekundi.

IZVOĐNJE MEDITACIJE

Zamislite zatvorenih očju, da pored vas polako promič beličsta magla, stalno u jednom pravcu. Potrebno je,

zatim da zamislite da ste uši u tu maglu i da vas ona polako, kao na krilima, nosi sa sobom. Pri tome ćte dožveti

prijatnost, opušanje, zadovoljstvo. Noseć vas tako, ona ć moža menjati svoju boju i gustinu, izgledać

drugačje, ali ćte vi i dalje užvajuć boraviti u njoj, i posmatrati sve pored čga prolazite, bić vam prijatno,

oseććte radost i zadovoljstvo. Na kraju ove prijatne vožje, zahvalite se energijama koje su vas nosile

kosmosom, otvorite oč i protegnite se.

TRAJANJE MEDITACIJE

Meditacija traje običo tri minuta.

KOLIKO PUTA SE RADI MEDITACIJA?

Ova vožja kosmičim energijama mož se raditi jednom do dva puta dnevno.

EFEKTI MEDITACIJE "PUTOVANJE ENERGIJAMA"

Rezultati ove veže su postepeno poboljšnje funkcionisanja nervnog sistema, stabilizacija nerava, opušanje,

smanjenje psihijatrijskih i organskih tegoba i preventiva od nastanka novih bolesti. Ipak, ovo blago isceljujuć i

relaksaciono sredstvo ne mož razrešti ozbiljne zdravstvene probleme, ali ć mnogima pokazati načn na koji je

moguć uz pomoćenergija kosmosa postić izuzetne rezultate u isceljenju bolesti i tegoba savremenog

čvečnstva.MEDITACIJA "ZALAZAK SUNCA"


Evo još jedne male meditacije koju je Miroslav, mlađi sin dr Stojanovića, dobio u dubokoj meditaciji 2007.

godine. Rečeno mu je da je mogu primenjivati svi, ali da će povoljan učinak imati samo duhovno visoko razvijene

osobe. Oni su je primenjivali kada su bili iscrpljeni, prenapeti, posle nekih stresnih stanja. Davala je, skoro

trenutno, pozitivne efekte. Međutim, pre izvesnog vremena, učitelj Ljubiša je dobio informaciju da ovu meditaciju

sada mogu primenjivati svi ljudi jer su ih duhovne energije u tom smislu inicirale, u cilju pomoći razvoju ljudske

civilizacije. Njegov zadatak je bio da tu informaciju prenese kako bi pomogla što većem broju ljudi.

POLOŽAJ ZA MEDITACIJU

Najbolji položaj i za ovu meditaciju je ležeći ili sedeći, zatvorenih očiju.

IZVOĐENJE MEDITACIJE

Zamislite da se nalazite na morskoj obali, na nekoliko metara od vode. Tamo postoji jedan kamen na koji ćete

sesti, u turskom sedu, okrenuvši se prema moru. Sunce je, pred zalazak, dotaklo površinu mora na horizontu, a

treperavi odsjaj njegovih zraka prostire se po vodi sve do obale na kojoj vi sedite. Sunčevi zraci i njihov odsjaj na

površini vode su blagi i prijatni za posmatranje.

Pošto ste seli na kamen posmatrajte zalazak sunca – njegovu loptu i odsjaj zraka na vodi koji se prostire sve do

Vas. Ukoliko ne uspete da istovremeno gledate u sunce i njegov odsjaj na vodi, probajte barem jedno od ta dva.

Ponekad ćete izgubiti kontakt sa suncem i njegovim zracima na vodi, ali znajte da vas oni tamo čekaju i vratite se

ponovo na njih.

NAPOMENA

Potrebno je pri ovoj meditaciji da sunce bude blago, zalazeće i da njegovi zraci ne smetaju vašim očima. Pored

toga, onaj kamen treba da bude uvek isti, jer od momenta kada sednete na njega, počinje meditacija.

TRAJANJE MEDITACIJE

Meditacija „Zalazak sunca“ traje oko tri minuta.

KOLIKO PUTA SE RADI MEDITACIJA?

Meditacija se radi jednom dnevno, a u slučju da se ne osećte dobro, moguć je primenjivati i viš puta na dan.

EFEKTI MEDITACIJE "ZALAZAK SUNCA"

Čsto se, većposle nekoliko sekundi pošo se seli na kamen, oseti usporenije i duboko disanje, smirenje i

popušanje napetosti. To je zbog toga šo za spiritualne energije, vaš sedanje na kamen i posmatranje zalaska

sunca, znač molbu da vam čste auru od posledica stresova i negativnih misli, da uklanjaju uzroke nervne

napetosti i raznih oboljenja i poboljšvaju funkcionisanje vašg nervnog sistema.TESLINA MEDITACIJA

Duhovno biće Nikola Tesla je dr Stojanoviću, prilikom njihovih redovnih kontakata u dubokoj meditaciji, rekao

da je zamisao o objavljavanju malih meditacija odlična, ali da je potrebno dodati još jednu malu meditaciju za

koju mu je dao potrebne podatke.

POLOŽAJ ZA MEDITACIJU

Meditaciju je najbolje izvoditi u sedećem ili ležećem položaju. U izuzetnim slučajevima, moguće je meditaciju

realizovati i u stojećem položaju, ali je tada neophodno držati se ili biti naslonjen na neki čvrst predmet.

IZVOĐENJE MEDITACIJE

Potrebno je zažmuriti i zamisliti da se nalazite u jednom stubu energije, visine oko 2 metra i prečnika jednog

metra, koja izgleda kao sivkasta magla. Meditacija se radi tako što se gleda u sivkastu energiju unutar stuba, ne

napuštajući čak ni pogledom stub energije. Meditacija se završava jednostavnim otvaranjem očiju.

TRAJANJE MEDITACIJE

Meditacija traje približno dva minuta.

KOLIKO PUTA SE RADI MEDITACIJA?

Meditacija se može raditi jednom do dva puta dnevno, kao redovan trening ili po potrebi.

EFEKTI TESLINE MEDITACIJE

Teslina meditacija će tokom trajanja od oko dva minuta omogućiti potpuno smirenje nervnog sistema,

pročišćavanje dela aure, poboljšanje cirkulacije krvi u celom organizmu, fizički odmor i poboljšanje

funkcionisanja nervnog sistema.MEDITACIJA "MALA PLANETA"

Ovu malu meditaciju je dobio Miroslav, sin dr Stojanovića, od duhovnih energija.

POLOŽAJ ZA MEDITACIJU

Za ovu meditaciju je najbolji sedeći položaj.

IZVOĐENJE MEDITACIJE

Zatvorite oči i otputujte u mislima na jednu malu planetu. Ona je tako mala da vidite kako se savija na horizontu,

kao da ste na nekoj velikoj lopti. Iznad Male planete se vidi noćno nebo sa zvezdama. Planetu obasjava malo

Sunce blagom crvenkastom svetlošću, pa je cela planeta crvenkaste boje. Planeta je potpuno beživotna i osim

crvenog peska, šljunka i po koje stene, nema ničeg drugog. Čim započnete putovanje, već ćete biti na Maloj

planeti. Uđite u telo koje tamo budete videli i boravite u njemu.

Kada želite da završite meditaciju, jednostavno otvorite oči.

TRAJANJE MEDITACIJE

Meditacija traje od dva do pet minuta.

KOLIKO PUTA SE RADI MEDITACIJA?

Meditaciju možete raditi jednom do tri puta na dan, kao redovnu vežbu ili po potrebi.

EFEKTI MEDITACIJE "MALA PLANETA"

Za vreme vašeg boravka na Maloj planeti, duhovne enerije čiste vašu auru od posledica stresova i time uklanjaju

uzroke bolesti, smiruju nervni sistem, popravljaju raspoloženje i duhovno Vas razvijaju./nastavak slijedi..../

Post je objavljen 05.03.2012. u 08:14 sati.