Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/tehnickakultura

Marketing

IZRADA MODELA VJETRENJAČE 5. R. TEMA 4.3.

1. Opiši ulogu i način rada vjetrenjače.

Vjetrenjača je uređaj pomoću kojeg se energija vjetra pretvara u neke druge korisne oblike energije. U prošlosti se je najviše koristila za pogon mlinskog kamena i za izvlačenje vode. Danas joj je glavna zadaća prozvodnja električne energije pomoću vjetroelektrana. Vjetar predaje mehaničku energiju propeleru koji zakreće rotor generatora i u međudjelovanju sa statorom proizvodi se izmjenična električna struja.

2. Kad se pojavljuju prvi zapisi o vjetrenjačama?

Potječu iz Perzije, a starost je veća od 2000 god. Perzijanci, kao i ostali iranski narodi (Skiti, Medijci, Sarmati i Arijci) dali su veliki doprinos onodobnoj kulturi i tehničkoj kulturi. Pripadaju Indoeuropskoj grupi naroda koja je migrirala iz područja istočno od Kaspijskog jezera (kultura Andronovo). Neki istraživači ubrajaju i Hrvate u Iranske narode koji su se naknadno slavenizirali.

3. Opiši energiju vjetra.

Vjetar raspolaže sa mehaničkom energijom koja je obnovljiva. Energija pasatnih vjetrova nastaje utjecajem rotacije Zemlje. Enargija svih ostalih vjetrova nastaje pretvorbom od toplinske energije Sunca.

4. Navedi izvore energije

Glavni izvori energije su kemijska energija fosilnih goriva, energija nuklearnih goriva (uran i plutonij), te mehanička energija rijeka i jezera (obnovljivi izvor).

U sporedne izvore energije ubrajamo energiju Sunca, mehaničku energiju vjetra, mehaničku energiju mora (plima i oseka, te valovi), toplinsku geotermalnu energiju, toplinsku energiju Zemlje i kemijsku energiju biomase. Oceani posjeduju ogromne zalihe toplinske energije nastale pretvorbom od Sunčevog zračenja, ali nije podesna za iskorištavanje. Svi ovi izvori su obnovljivi.

5. Što je model?

Model je predmet koji funkcionalno oslikava stvarni objekt iz prirode. Radimo ga od jeftinijeg materijala (karton, drvo, žica, stiropor, itd). Može biti umanjen ili uvećan.

6. Navedi i opiši dijelove dokumentacije potrebne za izradu proizvoda.

a) Informacijska lista. Glavninu čine sastavni i radionički crteži i daje podatke o izgledu proizvoda i njegovih pojedinih dijelova.
b) Radna lista opisuje potreban alat, pribor i materijal.
c) Operacijska lista slikom i tekstom opisuje slijed radnih operacija ( tehnološki postupak izrade).

7. Tehnička kultura preporuča da oni učenici koji pokazuju interes za strojarstvo i elektrotehniku posjete na Internetu stranice koje obrađuju iskorištavanje energije vjetra pomoću vjetroelektrana. Izgledno je da će u budućnosti, kada današnje generacije učenika petih razreda budu zaposlene, to biti zanimljiv i dobro plaćen posao.

Priobalni pojas Hrvatske obiluje energijom vjetra (zabilježene su brzine veće od 300,00 km/h). Za sada su izgrađena dva polja s vjetroelekranama, a u raznim fazama izrade je još 50 projekata.

Na Pometenom brdu kod Konjskog (zaleđe Splita) Končar gradi vjetro polje od desetak jedinica snage 1 MW i jedan snage 2,5 MW što je najsnažnija vjetroelektrana domaće proizvodnje.

Danski VESTAS proizveo je najveću vjetroelektranu na svijetu tip V164 snage 7 MW (lopatica je dugačka 80 m, a stup je visok 164 m). Pogledaj na Internetu.


Post je objavljen 04.02.2012. u 16:06 sati.