Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/hrvatskanumizmatika

Marketing

Austrougarsko žigosanje državnih novčanica (uputnica) Kraljevine Crne Gore, 1916.

Austro-Hungarian Overstamping of Montenegrin Banknotes in 1916
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.Austrougarsko žigosanje državnih novčanica (uputnica) Kraljevine Crne Gore, 1916.

Primjer žigosane crnogorske novčanice od 50 perpera 24.07.1914. (katalog Barac) - ref: Viščević #27.3

Nakon Berlinskog kongresa 1878. godine knjaževina Orna Gora postaje nezavisnom državom. Na sjednici Narodne skupštine na Cetinju 15. VIII 1910. Crna Gora je proglašena kraljevinom.

Kraljevina Crna Gora bila je prije početka I svjetskog rata u vrlo dobrim ekonomskim i političkim odnosima s Austrougarskom monarhijom. U ekonomskom pogledu bili su dobriod nosi toliko razvijeni da su crnogorske novčane vrijednosti važile u Austrougarskoj bez mijenjanja kao zakonito platežno sredstvo.

Zakon o novcu Crne Gore je donijet 1910. godine. Njime je i službeni crnogorski perper vezan za “krunski tečaj”.(1)

Međutim, početkom I svjetskog rata kraljevina Crna Gora priklonila se silama Antante, i tako se našla u ratnom stanju s Austrougarskom monarhjom. Mala se Crna Gora nije mogla dugo opirati znatno snažnijem protivniku. Nakon pada Lovćenske tvrđave, u prosincu 1915, austrougarska vojska zauzima Peć i u siječnju 1916. Cetinje, čime je praktički izvršena potpuna okupacija Crne Gore.

Za upravljanje okupiranom Crnom Gorom formirala je Austrougarska monarhija provizorno vojno upravno tijelo “K. u. K. MILITÄR GOUVERNEMENT IN MONTENEGRO” sa sjedištem u Cetinju, a za provođenje naredbi ovog višeg upravnog tijela sedam okružnih zapovjedništava (Kreiskomando) u gradovima: Cetinje, Peć, Kolašin, Nikšić, Plevlje, Podgorica i Stari Bar.

Ljeti 1916. naredila je ova vojna uprava da se obavi posebno žigosanje crnogorskih državnih novčanica,(2) koje su se nalazile u opticaju, s namjerom da se utvrdi kolika se količina novčanica zatekla na okupiranom području, a također i zato da bi se spriječio porast ove novčane mase uvozom iz inozemstva.

Novčanice su žigosane okruglim žigom promje ra 50 mm. U gornjoj polovici kruga nalazi se novi, 1916. ozakonjeni grb Austrougarske monarhije. Ispod grba je vodoravni natpis “KREISKOMANDO”, a oko grba i ovog natpisa tekst “K. u. K. MILITÄR GENERAL GOUVERNEMENT IN MONTENEGRO”, kao i ime mjesta odnosno zapovjedništva. Izvan okvira žiga nalazi se vijenac od stiliziranih cvjetova i grančica. Dotiče se ruba kružnog žiga i čini s njim cjelinu. Svrha mu je zacijelo da se žig teže krivotvori, a po nekim finesama olakša prepoznavanje mogućih krivotvorina, žigosanje novčanica obavljeno je na obje strane.

Prema upotrebljenim slovima u tekstu razliku ju se tri tipa žigova:
1) Tekst u žigu složen samo iz velikih tiskanih slova;
2) Tekst složen samo iz malih tiskanih slova;
3) Ime mjesta u tekstu velikim tiskanim slovima, dok je ostali tekst složen od malih tiskanih slova. Iz pridodanih slika na kraju ovog priloga vddi se, koji su tipovi žigova bili upotrijebljeni u raznim okružnim komandama.

Za žigosanje upotrebijena je tinta za žigove koja se gdje našla i inače bila u upotrebi: ljubičasta, crvena, crna, odnosno kako slijedi: Drugo izdanje: Cetinje - crna, ljubičasta, crvena; Peć - crvena, plava; Kolašin - ljubičasta; Nikšić - plava, ljubičasta; Pljevlje - ljubičasta; Podgorica - ljubičasta; Stari Bar - ljubičasta, crvena. Treće izdanje: Cetinje - ljubičasta, crvena; ostala mjesta kao u drugom izdanju.(3)

Žigosane su crnogorske novčanice drugog i trećeg izdanja, koje su tiskane i puštene u opticaj na osnovi zakona od 25. VII 1914. Ukupna im je vrijednost bila negdje oko pet milijuna perpera. Tiskane su u Državnoj tiskari u Cetinju. Državne novčanice drugog izdanja, veličine 155 x 107 mm, tiskane su na smeđkasto-bijelom papiru, ćirilicom, u serijama A, B, V i G (ćirilicom). Državne novčanice trećeg izdanja tiskane su na tankom bijelom papiru u slijedećim dimenzijama: 1, 2 i 5 perpera 135x98 mm, 10 i 20 perpera 158 x 104 mm, i 50 i 100 perpera 187 x 110 mm. Državne novčanice drugog izdanja iz dane su u vrijednostima od 5, 10, 20, 50 i 100 perpera, a trećeg izdanja u vrijednostima od 1, 2, 5, 10, 20, 50 i 100 perpera.

Spomenuli smo već da su crnogorske državne novčanice žigosane s obje strane. Do sada nema potvrda da je koja novčanica žigosana s dva razna tipa žiga: jednim s jedne a drugim s druge strane. Stoga je u posebnom interesu svakog sabirača novčanica, da žigosanje i s te strane temeljito proučava.
Do sada je poznat jedan jedini primjerak državne novčanice kraljevine Crne Gore od jed nogperpera trećeg izdanja, koji je žigosan žigom vojne uprave za Srbiju: “K. u. K. MILITÄR GENERAL GOUVERNEMENT IN SERBIEN, BEZIRKSKOMANDO BELGRAD”. Sva ostala žigosanja, napose slijedeća: “Stener und Zollamt Kolašin”, “Cetinje” itd. nisu službena, već ili krivotvorena ili načinjena “isključivo za sabirače”.

Crnogorski kovani novac - izrađen u Glavnoj kovnici u Beču - ostao je, razumije se, bez oznake u punoj vrijednosti u opticaju.

Vrijednost pak crnogorskih državnih novčani ca smanjena je za 50% glasom odnosne naredbe(4) od nominale. 1 papirni perper izjednačen je po vrijednost s 50 crnogorskih kovanih para, odnosno s 50 austrougarskih filira.

Istovremeno su uvedene u zakoniti opticaj državne novčanice i kovani novac Austrougarske monarhije u prije naznačenim proporcijama. U svibnju 1917. izdala je austrougarska vojna uprava nove državne novčanice umjesto potpuno dotrajalih i oštećenih crnogorskih državnih novčanica, koje su povučene iz opticaja. Stare državne novčanice čuvane su u blagajnama vojnih zapovjedništava kao pokriće za novoizdane. To je ujedno objašnjenje što je ostao sačuvan velik dio ovih žigosanih crnogorskih državnih novčanica, te da ih ima doista mnogo u svakoj zbirci papirnih novčanica.

Austrougarsko žigosanje državnih novčanica (uputnica) Kraljevine Crne Gore, 1916.

KREISKOMMANDO PLEVJE

Austrougarsko žigosanje državnih novčanica (uputnica) Kraljevine Crne Gore, 1916.

KREISKOMMANDO PLEVLJE
KREISKOMMANDO PLEVLJE
KREISKOMMANDO CETINJE


Austrougarsko žigosanje državnih novčanica (uputnica) Kraljevine Crne Gore, 1916.


Literatura

1. Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb, 1955. g.
2. Regulation No. 9 od 16. VI. 1916. Verordnungsblatt der K. U. K. Militärwaltung in Montenegro, 2 br. 27. VI. 1916. str. 6.
3. V. Mihailović - D. Glogonjac: Katalog novca Srbije i Crne Gore, Beograd, 1973.
4. Regulation No. 8 ibidem str. 5.

Autori: Ing. Gjuro Krasnov i dr. Mihaly Kupa
Izvor: Obol br. 36, HND, Zagreb, 1984.
Slike: Barac, Borna, Papirni novac bivše Jugoslavije i zemalja na području bivše Jugoslavije, Obol naklada, 1. izdanje, Zagreb, 2002.

Ključne riječi: papirni novac, novčanice, Crna Gora, Austro-Ugarska, I. Svjetski rat, 1916
Keywords: paper money, banknotes, Montenegro, Austria, Hungary, World War I, 1916


kovanice i novčanice Jugoslavije
Novi numizmatički katalog: Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije – 2. izdanje, 2011. – 40 EUR + poštarina - NARUČI!

Post je objavljen 25.01.2012. u 22:24 sati.