Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/hrvatskanumizmatika

Marketing

Nepoznati denar Julije Domne

Unknown Denarius of Julia Domna
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.Nepoznati denar Julije Domne

Avers: Portret Julije Domne u profilu, okrenut u lijevu stranu i naokolo natpis JULIA AVGVSTA / Revers: Stojeća Venera u lijevu stranu. U desnoj ruci drži jabuku, a u lijevoj žezlo. Unaokolo natpis VENUS FELIX / Promjer denara 19-20 mm, Težina 2,90 grama / Očuvanost: AV. - vrlo dobra; RV. - dobra

Pred kratko vrijeme posjetio sam jednog kolegu sakupljača, koji mi je, kako je to prigodom ovakvih susreta uobičajeno, pokazao, između ostalog, i svoju zbirku iz doba carskog Rima.

Promatrajući izvanredna djela rimskih gravera, portrete rimskih vladara i uživajući u doživljaju ljepote koji pružaju, moju je pažnju najednom zaokupio neuobičajeni portret Julie Domne, žene Septkniusa Severa i majke dvaju sinova - Caracalle i Gete, kasnijih rimskih careva.

Naime, bilo mi je poznato da su denari Julie Domne kovani tako, da se njezin portret uvijek prikazuje u desnu stranu novca. Na denaru, kojeg sam držao u ruci, portret carice je prikazan u lijevu stranu novca, što me najprije malo zbunilo i iznenadilo, a zatim oduševilo.

Nekoliko sam puta pregledao najeminentniju postojeću literaturu, koja se bavi carskim Rimom: Cohena, R.I.C.-a, B.M.C. i Seaby-a. Svuda se izričito podvlači, da se na njenim denarima caričin portret prikazuje uvijek u desnu stranu novca.

Pismeno sam se obratio poznatom stručnjaku za rimski carski novac gđi Silviji Hurter u Zürich s molbom za detaljnije objašnjenje. U odgovoru mi je potvrđeno, da do danas nije poznato da je neki njen denar kovan s portretom u lijevu stranu: smatra taj denar kuriozitetom, koji treba objaviti, što ovime i činim.

Autor: Irislav Dolenec
Izvor: Obol br. 35, HND, 1983.

Ključne riječi: kovani novac, Rim, denar, Julia Domna
Keywords: coins, Rome, denarius, Julia Domna


Otkup starog novca

Otkup starog novca - isplata odmah!Post je objavljen 07.01.2012. u 20:35 sati.