Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/tehnickakultura

Marketing

DRVO, VRSTE DRVA I ALATI ZA OBRADU DRVA 5.R. TEMA 4.2.

Uvodni sadržaj *****+

U biološkom smislu drvo je višegodišnja biljka koja raste izolirano ili u šumama. Izvor je drvne mase i sirovina za kemijsku industriju (tanin, prirodne smole i kaučukovac). Određene vrste su značajne u voćarstvu, te imaju estetsku ulogu u kombinaciji sa zaštitom od sunčeva zračenja. Šume prekrivaju 31% površine Zemlje i predstavljaju značajan biološki i gospodarski resurs. Apsorbiraju oko 50% proizvedenog ugljičnog dioksida i smanjuju efekt staklenika, uz emisiju kisika. Igraju važnu ulogu u kruženju vode u prirodi jer pogoduju kondenzaciji, a smanjuju eroziju tla i odrone. Stanište su brojnih životinjskih vrsta što stvara uvjete za lovni turizam. Godišnja vrijednost svjetske trgovine šumskim proizvodima je oko 300 milijardi $. Šume prekrivaju 35% hrvatskog teritorija, a drvna masa se procjenjuje na 300 milijuna tona.

1. Što je drvo u tehnološkom smislu?

To je materijal dobiven sječom stabala od kojeg se izrađuju daske, letve, grede ...

2. Navedi dijelove stabla i drvene poluproizvode koji se od njih izrađuju

2.1. Deblo je najvrjedniji dio drveta, a od njega se izrađuju daske, grede, letve, furnir i parket.

2.2. Krošnje i korjen su manje vrijedni dijelovi drveta i koriste se za izradu iverice (sitni komadići sljepljuju se umjetnom smolom uz djelovanje topline i tlaka), ogrjev i dobivanje celuloze (sirovina za proizvodnju papira i kartona).

3. Navedi glavnu upotrebu drveta.

Drvo se koristi za izradu krovišta, oblaganje podova i zidova, izradu oplata za beton, namještaja, otvora, te drvenih kuća i brodova.

4. Opiši furnir

Izrađuje se od kvalitetnog drva postupcima ljuštenja ili rezanja u debljinama od 0,2 do 8 mm (izuzetno do 12 mm). Debljine od 3,5 do 8 mm rjeđe se upotrebljavaju. Služi za izradu šperploče, šibica, te za oblaganje iverice i panel ploče. Koristi se također u modelarstvu.

5. Opiši parket *****+

Služi za oblaganje podova, a vrste su lamel-parket, masivni parket, seljački pod ( velike dimenzije) i višeslojni parket. Od domaćih materijala najviše se koristi hrast, bukva, jasen i orah. Poznatije egzotične vrste su: afromosia, wenge, kempas, jatoba, bankirai i bambus.

6. Opiši proizvodnju šperploče, panel-ploče iverice i lesonita

Šperploča, panel -ploča lesonit i iverica koriste se uglavnom kao poluproizvodi za proizvodnju namještaja.
Šperploča se dobiva lijepljenjem više slojeva furnira (neparan broj) čija se vlakanca sijeku pod pravim kutem i naknadnim prešanjem. Srednji sloj panel ploča izrađuje se od letvica ili drvenih otpadaka na kojem je s obje strane prešanjem nalijepljen deblji kvalitetni furnir. Iverica se izrađuje od drvenih otpadaka koji se lijepe umjetnom smolom pod visokim tlakom i temperaturom, a završno se oblaže furnirom.
Lesonit se izrađuje prešanjem vlakanaca uglavnom uz dodatak veziva.

7. Navedi podjelu domaćih vrsta drveta

Domaće (europske) vrste drveta dijele se na crnogprično drvo (jela, smreka, bor, omorika, ariš, tisa (živi i do 4000 god.) i bjelogorično drvo (hrast, bukva, grab, jasen, javor, brijest, orah, bagrem, topola, itd.

8. Navedi neke strane (egzotične) vrste drva

Ebanovina, eukaliptus, mahagoni, palisander, tikovina, itd.

9. Navedi upotrebu mahagonija *****+

Pored izrade namještaja najviše klase i oblaganje najluksuznijih interijera, mahagoni se koristi i kod izrade interijera lukzusnih automobila. Na Internetu pogledaj slike kokpita i stražnje klupe Rolls-Royce automobila Phantom Tungsten i Phantom EX102. Tungsten ima klasični motor sa 12 cilindara i jako veliku potrošnju goriva, a EX102 je milijun funta vrijedan električni automobil sa izuzetno malim utroškom energije.

10. Navedi važnija svojstva drva

Važnija svojstva drveta su elastičnost, tvrdoća, cjepljivost, svojstvo upijanja vlage i estetska svojstva.

10.1. Tvrdoća je otpornost materijala prodiranju stranog tijela ukroz njegovu površinu. Crnogorično drveće, te lipa i topola spadaju u mekše vrste, a najmanju tvrdoću ima smreka. U tvrde vrste spadaju bukva, grab, bagrem, orah, jasen i hrast, a najveću tvrdoću imaju hrast medunac i hrast crnika koji je zimzelen.

10.2. Cjepljivost je svojstvo drva da se dade uzdužno cijepati. Lako cjepljive vrste rabe se za izradu glazbala, bačava, košara i sl. U cjepljive vrste ubrajamo smreku, lijesku, brezu, bukvu i balzu (egzotična vrsta).

10.3. Svojstvo upijanja vlage. Da bi drvo sačuvalo kvalitetu mora se ispravno složiti i osušiti na potrebnu vlažnost. Crnogorične vrste slabije upijaju vlagu zato što posjeduju smolu, a zatim tu možemo dodati i tvrđe vrste.

10.4. U estetska svojstva drva ubrajamo boju, sjaj, teksturu i miris.

11. Opiši obradu drva

Drvo obrađujemo pomagalima koje nazivamo alatima. Mogu biti ručni ili strojni. Mijenjanje vanjskog oblika drva nazivamo mehaničkom obradom, a u nju spada: piljenje, bušenje, blanjanje, dubljenje, glodanje, tokarenje i brušenje.
Oštrice alata za obradu drva imaju oblik prostog alata-klina.

12. Navedi alat za ocrtavanje i mjerenje drva

Alat za ocrtavanje i mjerenje drva čine: stolarska olovka, stolarski kutnik, šestar sa dvije oštrice, stolarski metar sa milimetarskom podjelom i usporedno crtalo.

13. Navedi alat za obradu drva

U ručni alat za obradu drva spadaju: pile (rezbarska, listerica i jarmenica), te blanja, bušilica, brusilica, turpija, dlijeto, itd.
Kod strojne obrade drva koristimo pile, bušilice, blanje, glodalice, tokarilice i druge specijalne strojeve koji mogo biti i numerički.

Napomena: Sadržaji označeni *****+ su za one koji žele znati više.

Post je objavljen 25.03.2011. u 21:16 sati.