Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/tehnickakultura

Marketing

SIMBOLI I KOTIRANJE U GRADITELJSTVU 6.R. TEMA 1.2.

1. Što je graditeljstvo?

Graditeljstvo je važna gospodarska i društvena djelatnost koja se bavi problemima prostornog planiranja, projektiranja, građenja i održavanja objekata.

2. Kako se dijeli graditeljstvo?

Graditeljstvo se dijeli na visokogradnju i niskogradnju, a gradnju objekata u vodi nazivamo hidrogradnjom.

3. Navedi koje građevine izvodi visokogradnja

Visokogradnja gradi građevine koje su većim dijelom iznad razine tla, poput kuća, stambenih zgrada, nebodera, tornjeva i silosa.

4. Navedi koje se građevine grade u sklopu niskogradnje

Niskogradnja se bavi izgradnjom građevina u razini tla ili ispod njega, poput cesta, željezničkih pruga, tunela, kanala, nasipa itd.

5. Čime se bavi hidrogradnja?

To su objekti u vodi, poput brana, kanala, pristaništa i sl.

6. Opiši projektnu dokumentaciju

To je dokumentacija koja se izrađuje prije gradnje a sadrži sve potrebne informacije o gradnji i tehničke crteže.

7. Navedi vrste tehničkih crteža i opiši

Tehnički crteži su važan dio projektne dokumentacije. Oni precizno predočuju oblik i dimenzije buduće građevine, te njezin položaj o okolini, a dijele se na tlocrte, poglede, vertikalne presjeke i situacijske crteže.

7.1. Tlocrt je jedna od najvažnijih pravokutnih projekcija u graditeljstvu. Svaki kat presjecamo u razini prozora i vrata i crtamo u pogledu odozgo. Na njemu se vidi raspored prostorija, a pomoću simbola se prikazuju vrata, prozori i ugrađena oprema.
7.2. Poglede crtamo za sve strane objekta. Na njma se vidi vanjski izgled objekta, a navedena je i orjentacija prema stranama svijeta.
7.3. Vertikalni presjek pokazuje raspored katova te njihovu udaljenost od kote 0,00. Zatim tu su vidljiva stubišta, liftovi, te instalacije, struje, vode, plina i telefona.
7.4. Situacijski crtež je tlocrt koji prikazuje položaj građevine u odnosu prema njezinoj okolici.

8. Opiši posebnosti kotiranja u graditeljstvu

a) Pomoćna kotna crta je odmaknuta od predmeta
b) Kote završavaju kratim kosim debelim crtama nagnutim desno
c) Broj se ispisuje okomito olovkom srednje tvrdoće HB i označava centimetre


Post je objavljen 30.10.2010. u 12:15 sati.