Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/zoranostric

Marketing

Svaki potpis vrijedi! Za zaštitu rada - protiv globalnog kapitala

Novosti o referendumu čitajte na http://referendum.blog.hr, te na sajtovima sindikata (vidi tamo neke linkove).Povodom referenduma protiv promjena Zakona o radu, svaki građanin Republike Hrvatske mora biti svjestan dva bitna čimbenika.

Prvo: ovo se ne tiče samo onih radnika koji uživaju u prednostima kolektivnog ugovora, niti samo članova sindikata, niti samo zaposlenika. Tiče se svih građana. Riječ je o odabiru ključnih razvojnih pravaca naše domovine. Pogoršanje položaja zaposlenika utjecat će i na smanjenje mirovina, dalje restrikcije u zdravstvu, školstvu itd..
Drugo: nije riječ o nekom našem posebnom problemu. Unatoč velikim razlikama u položaju radnika u raznim zemljama, oni se suočavaju s istim tipom nametanja interesa globalnog kapitala u Hrvatskoj, kao i u Švedskoj, Grčkoj, Maleziji ili Nigeriji,

Jedan od "spinova" koje u javnost ubacuju zastupnici krupnog kapitala je sugestivno pitanje: »Ionako mnogi rade bez kolektivnog ugovora ili bez sindikalne zaštite; zašto se boriti za one privilegirane?«

Što dakle - treba ukinuti kolektivne ugovore za sve? Možda ukinuti i same sindikate? A onda, kad smo već krenuli, hajdemo lijepo ukinuti i obvezno zdravstveno osiguranje, mirovine, propise o zaštiti na radu itd.. Nema, sumnje, sve bi to krasno pogodovalo kapitalu i povećalo mitsku "konkurentnost" hrvatskog gospodarstva!

Moramo težiti boljitku za sve, a ne obrnuto. Građani moraju istupiti protiv surovih moćnika. Potpisivanje ove peticije, koja osim načela socijalne pravde promovira i načelo sudioničke (participativne) demokracije, važan je doprinos takvoj borbi.

Borba hrvatskog radništva dio je svjetske borbe protiv agresivnosti globalnog kapitala. Apsurdnost svjetskog ekonomskog sustava postala je očita u posljednje dvije godine. Agenti krupnog kapitala (MMF, Svjetska banka, OECD, EU, banke, revizorske kuće...) zahtijevaju od vlada skoro svih zemalja da smanjuju državnu potrošnju, pogotovo kad se radi o standardu njihovih građana, a istovremeno da je drastično povećaju, da bi spasile od bankrota svjetske financije (tisuće milijardi dolara). Jer eto, navodno bez Kapitala ne možemo, kakav bio da bio i što košta da košta - a ljudi su potrošna roba.

Ogoljena surovost "slobodnog tržišta" za siromašne, a ideal komunizma ("svakome prema potrebama") za bogataše - to je sustav na koji, kao građani i kao nacija, ne smijemo pristati.

Post je objavljen 09.06.2010. u 14:22 sati.