Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/skveroviradnicima

Marketing

3.maj - trećemajcima


Jučer se u 3.maju održao Zbor radnika i radnica. Najbitniji dio bio je osnivanje INICJATIVE 3. MAJ - TREĆEMAJCIMA.
Bilo je pristuno više od 1000 radnika i radnica koji su nakon predstavljanja INICJATIVE 3. MAJ - TREĆEMAJCIMA od strane predstavnika radnika u Nadzornom odboru 3.maja, Rolanda Sušnja glasovanjem jednoglasno podržali INICJATIVE 3. MAJ - TREĆEMAJCIMA sa sjedećeim zahtjevima:;
3.MAJ – TREĆEMAJCIMA

Budući da 2. krug privatizacije ima neizvjestan završetak, ne smijemo prepustiti da se o našoj sudbini i sudbini našeg brodogradilišta odlučuje bez nas samih. Zbog toga predlažemo Vladi RH plan “B” za 3.MAJ:

Točka 1 Država daje 3.MAJ na upravljanje zaposlenima na period od 5 godina, a zaposleni preuzimaju obvezu da će u tom periodu od 5 godina dovesti firmu na razinu uspješnog poslovanja jednaku razini uspješnosti europskih brodogradilišta istog tipa, uz iste one državne potpore koje EU daje svojim brodogradilištima.

Točka 2
U tom periodu od 5 godina, država nadzire kako zaposleni upravljaju firmom i može razvrgnuti dogovor ako sa sigurnošću utvrdi da rezultati ne vode ka ostvarenju cilja.

Točka 3 Država provodi iste one mjere koje je pokušavala provesti u zadnjih 12 godina, ali ovaj puta u cijelosti i točno u skladu s poslovnim planom Uprave, a to je financijska sanacija i dovršenje ulaganja u tehnološku obnovu.

Točka 4 Država priprema i primjenjuje državne potpore iste onakve kakve primjenjuje EU za svoja brodogradilišta istog tipa.

Točka 5 Država priprema i primjenjuje dodatne državne potpore za prevladavanje sadašnje teške i vjerojatno dugotrajne krize na tržištu, isto onako kako to radi EU, uz dodatne mjere koje su potrebne radi činjenice da su bivši NO i Uprava u periodu od 2006. do 2008., izabrani od države, uveli 3.MAJ u period krize potpuno nezaposlen.

Točka 6 Po završetku perioda od 5 godina, ako zaposleni uspiju ostvariti cilj, država poklanja većinski paket dionica zaposlenima, a ako zaposleni ne uspiju ostvariti cilj, država odlučuje o budućnosti brodogradilišta, s tim da zaposleni sada preuzimaju obvezu da se neće protiviti bilo kakvoj odluci države.


SMH – Podružnica BI 3.MAJ, Sindikat 3.MAJ, SIK podružnica 3.MAJ, RV 3.MAJ Brodogradilište, Klub umirovljenika „3.MAJ“, Udruga veterana i dragovoljaca domovinskog rata Klub „3.MAJ“, predstavnici radnika u NO-ima BI 3.MAJ i 3.MAJ Brodogradilište d.d.Bilo je krasno sudjelovati u prvi koracima ka direktno demokratskom odlučivanju radnika u smjeru radničkog samoupravljana!

Nešto više vijesti sa Zbora radnika možete pročitati na stranici Novog Lista.

Post je objavljen 31.03.2010. u 16:45 sati.