Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/zoranostric

Marketing

Klimatolog demantira laži Vladimira Paara


Prije nekolikog dana, pisao sam o emisiji "Otvoreno" HTV-a, koja je bila 9. ožujka, na temu klimatskih promjena. Večernji list danas donosi reagiranje klimatologa Zvonimra Katušina, predstavnika Hrvatske u Međunarodnom panelu za klimatske promjene (IPCC), povodom tvrdnji koje je u toj emisiji izrekao Vladimir Paar. On je, za razliku od Paara, stručnjak za područje o kojem govori, dok je Paar, iako vrlo ugledan i plodan znanstenik, u klimatologiji amater.

Prenosim ovdje to pismo, koje inače možete pronaći na mrežnom sjedištu Večernjeg lista.


'Otvoreno' je poluinformacijama o ledenom dobu gledateljima priredilo realityshow


Cilj javne emisije je da obja­sni nedoumice na području o kojem se razgovara, no u emisiji Otvoreno na HTV-u od 9. ožujka iznošene'su proizvoljne ocjene pojedin­ca, bez da se gledateljstvu odgovorilo na pitanja koja su u svijetu davno riješena. U svakoj emisiji o klimi u Hrvatskoj iznova se pokre­će pitanje postoji li globalno zagrijavanje.

U svijetu je to znanstveno potvrđeno, a za svaki je zaključak vjero­dostojnost potvrđena i u postocima. To su potvrdili Svjetska meteorološka or­ganizacija (WMO), Među-vladin panel o promjeni kli­me (IPCC), Program UN-a za okoliš (UNEP), Okvirna konvencija UN-a o promjeni klime (UNFCC) i drugi. Mje­renja koncentracije plinova staklenika i globalne tempe­rature nedvojbeno pokazuju da promjene u koncentraciji ugljiJspva dioksida, metana i drugih plinova izravno utječu na rast temperature.

Riječ je o fizikalnim činje­nicama, ne o hipotezama, a upotrebom superračuna-la izrađeni su globalni kli­matski modeli i odvojen je utjecaj čovjeka na klimu od prirodnih utjecaja. Rezul­tati pokazuju da će global­na temperatura Zemlje do 2100. porasti između 1,5 i 3,5 °C ako se koncentracija stakleničkih plinova udvostru­či do 2100., na što zasad sve upućuje. To će prouzročiti povećanje razine mora od 60 do 100 cm, otapanje polova, permafrosta i ledenjaka na planinama. Sve to potvrđu­ju i satelitska mjerenja, mje­renja temperature atmosfe­re, oceana i kopna te razine mora.

U Otvorenom se nije raspravljalo o navedenim či­njenicama, nego o hipotezi da će se pojaviti ledeno do­ba jer se u dugoj geološkoj povijesti izmjenjuju tople i hladne ere, ali se ne zna kad će se to dogoditi. Kad se to dogodi (opet ne znamo ka­da), poništit će se utjecaj dokazanoga globalnog za­grijavanja. U biti, svatko si može po želji odabrati kad će se ledeno doba dogoditi, jer je to ipak na razini hipo­teze, kao što postoji hipote­za da bi mogli doći izvanze-maljci i izravno utjecati na globalnu klimu. Iako je riječ o neprimjerenu uspoređiva­nju različitih skala (100 go­dina prema 10.000 i više), takvim tvrdnjama se daje više pozornosti od činjenica koje su na mnogo jačim temelji­ma od hipoteza.

Tvrdnja da je u Hrvatskoj i global­no posljednjih 5 i 10 godina uočen trend zahlađenja nije točna, što se vidi iz svih službenih analiza i mjerenja DHMZ-a (pogledati internetske stranice http://meteo.hr i IPCC-a http://ipcc. eh).

Napominjem da se tom problematikom kao klimatolog u DHMZ-u i među­narodnim organizacijama s tog područja bavim dugi niz godina. Želim upozoriti na potrebu vjerodostojnog obavještavanja javnosti, nezbunjivanja gledatelja, umjesto da se tvrdoglavim inzistiranjem iia hipotet­skim tvrdnjama problema­tiku odvlači u domenu navi­janja i realitv showa.


Post je objavljen 15.03.2010. u 22:15 sati.