Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/drinica

Marketing

U-stavne promjene...Što nam to ovaj put kuhaju?!

HRVATSKO KULTURNO VIJEĆE

organizira

T R I B I N U

Ustavne promjene

u Zagrebu, u ponedjeljak, 15. veljače 2010.,

u prostorijama Hrvatske kulturne zaklade i Hrvatskoga slova, Hrvatske bratske zajednice 4,

s početkom u 19,00 sati

Sudionici na tribini:

Milan Vuković, dr.iur.

prof. emeritus dr. sc. Željko Horvatić

mr. sc. Lujo Medvidović, odvjetnik

Mate Kovačević, novinar

Hrvoje Hitrec

predsjednik Hrvatskoga kulturnog vijeća

SREDSTVIMA JAVNOG PRIOPĆAVANJA

NE ŽELIMO BITI PROMATRAČI IGARA OKO
USTAVNIH PROMJENA


U PONEDJELJAK, 15. veljače 2010. u 19 sati započet će tribina HKV-a pod naslovom «Ustavne promjene» (dvorana Hrvatskoga slova i Hrvatske kulturne zaklade, razizemlje Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu). Na tribini će govoriti hrvatski pravnici, novinari i književnici:
Milan Vuković, dr.iur., prof.emeritus dr. sc. Željko Horvatić, mr. sc. Lujo Medvidović, novinar Mate Kovačević i predsjednik Hrvatskoga kulturnoga vijeća Hrvoje Hitrec.
Zašto biste trebali doći na tu tribinu, poštovane čitateljice i čitatelji Portala HKV-a, prijatelji i članovi HKV-a? Jednostavno: to je jedino mjesto gdje će se odvijati javna rasprava o ustavnim promjenama. Kao što znate, oni koji pripremaju promjene Ustava, ne žele nikakvu javnu raspravu, ne žele čak ni novinare (pa ni njima odane) na svojim sastancima, kao što se dogodilo u utorak na Trgu sv.Marka. Radi se izigravanju demokracije, a ta je tendencija bila uočljiva od samoga početka «rada» (to jest trgovanja i ucjena) na promjenama. Slučaj nezabilježen u demokratskoj Hrvatskoj, a riječ je o prvorazrednom događaju koji može bitno utjecati na budućnost hrvatske države.
Podsjetit ću da je i u vrijeme posustalog komunizma, kada su mijenjane neke odredbe u tadanjem Ustavu SR Hrvatske – dopuštena dugotrajna i (na kraju) vrlo uspješna javna rasprava, posebno oko «jezičnog amandmana» čijim se odbacivanjem sačuvao naziv hrvatskoga književnog jezika.
Sada je, u samostalnoj hrvatskoj državi, javnost svedena na promatrača, koji će u zadnji trenutak biti obaviješten o tekstu promjena.
Hrvatsko kulturno vijeće je uputilo zahtjev Vladi RH i Hrvatskom saboru da nam dostavi nacrte prijedloga, kako bismo reagirali na službeni nacrt, a ne na poluinformacije ili na izjave dane medijima, iz kojih se štošta može naslutiti, ali nemaju službenu formu.
Odgovor za sada nismo dobili.
Zato će naši govornici na tribini 15. veljače analizirati prijedloge koji su «u optjecaju», a nekoliko dana potom HKV će sastaviti svoje (naše) prijedloge i dostaviti ih Radnoj skupini, Vladi RH i Hrvatskom saboru. Svi sudionici tribine pozvani su, naravno, da iznesu svoja mišljenja o namjeravanim promjenama, dotično o promjenama u izvorišnim osnovama, o dvostrukom pravu glasa za manjine, o pokušajima da se dijaspora isključi iz glasovanja, da se iz glasovanja isključi i što veći broj Hrvata iz BiH, te o članku 141. u kojemu je i odredba o zabrani udurživanja RH u bilo koji oblik balkanskog (jugoslavenskog) saveza.
Jesu li to dovoljni razlozi da dođete na tribinu 15. veljače?

*************************
Hrvatsko kulturno vijeće
Gundulićeva 23/III
10 000 Zagreb
Telefon: +385-1-4854-361
hrvatsko.kulturno.vijece@zg.t-com.hr

Hrvatsko kulturno vijeće

Podsjetimo se i što Predsjednik Tuđman misli o tome:

"Osim ove bitne promjene naziva Sabora, druga najvažnija promjena jest unošenje ustavne odredbe o zabrani udruživanja Hrvatske u bilo kakve jugoslavenske ili balkanske okvire. Dopunom članka 135. Ustava propisuje se ustavna zabrana po­kretanja postupka udruživanja Republike Hrvatske, u takve saveze s drugim drža­vama u kojima bi udruživanje dovelo, ili moglo dovesti, do obnavljanja jugoslaven­skoga državnog zajedništva, ili do neke balkanske državne sveze u bilo kojem obliku.

Ovom, doista povijesnom ustavnom promjenom, politički je izraženo, i ustavnopravno određeno, ono što je čvrsti i jednodušni zaključak borbe hrvatskog na­roda za nacionalnu slobodu i državnu nezavisnost: Hrvatski narod nikada više ni u kakvoj jugo-balkanskoj državnoj zajednici! Ovom ustavnom zabranom određeno je i objavljeno, na najviši mogući način, ono što je - uvjeren sam - na temelju sveukupnoga povijesnoga iskustva i danas i što će biti u budućnosti, od bitnog i životnog interesa hrvatskog naroda, i hrvatske države.
...
Da zaključim, štovani sabornici Hrvatskoga državnog sabora! Uvjeren sam da je upravo sada - kada smo dovršili ustavno djelo svoje slobode, a izlaskom na dunavske granice i svoje pune suverenosti - trenutak kad možemo, i moramo, otvoriti raspravu i o svim onim bitnim pitanjima mirnodopske svakodnevice, koja su od životnog značenja za najšire slojeve naroda. I to stoga, ali i zato, da bi ostva­rili ideale koje smo upisali u naš Ustav. One ideale s kojima smo, i radi kojih smo, krenuli u borbu za nacionalno i socijalno oslobođenje hrvatskoga naroda, za slo­bodnu i nezavisnu hrvatsku državu.

Ako smo htjeli, znali i mogli, ostvariti taj povijesni san hrvatskoga naroda, ako smo znali, i mogli, pobijediti višestruko nadmoćnog agresora u domovinskom ratu i prevladati sve vanjske zapreke, onda moramo htjeti, a siguran sam da umijemo, znamo i možemo ostvariti i sve današnje ciljeve.

Na pragu 21. stoljeća, budimo svi odlučni i složni u oživotvorenju svetih ideala suverene i demokratske, jedine i vječne nam Hrvatske, radi trajne slobode Domovine, blagostanja i sreće svih hrvatskih građana i sigurne budućnosti hrvatske države. "

Iz Poslanice Predsjednika Republike
Hrvatskom državnom saboru
18. prosinca 1997. u prigodi promjene Ustava Republike Hrvatske
i obilježavanja sedme obljetnice njegova proglašenja

Povijesna poslanica dr. Franje Tuđmana

Post je objavljen 13.02.2010. u 10:51 sati.