Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/kako-radi

Marketing

Naslov - Blog.hr API (9)

<_Naslov><_/Naslov> je mikropredložak za ispis naslova posta koji se stavlja unutar glavnog segmenta prikaza <_Blog><_/Blog>. Unutar ovog bloka nalaze se varijable:

  • <_$NaslovPosta$> — naslov posta;
  • <_$LinkPosta$> — poveznica do posta (opcionalno).

U obrazac naslova u Blogeditoru nije preporučljivo umetati HTML kôd jer neće biti ispravno prikazan.

Primjer kôda koji se postavlja unutar HTML kôda predloška:

<_!-- Naslov -->
<_Naslov>
<_h1><_$NaslovPosta$><_/h1>
<_/Naslov>
<_!-- Naslov kraj -->

Primjer rezultata u HTML–u (naslov ove stranice):

<_!-- Naslov -->
<_h1>Naslov - Blog.hr API (8)<_/h1>
<_!-- Naslov kraj -->

Primjer korištenja varijable <_$LinkPosta$>:

<_!-- Naslov -->
<_Naslov>
<_h1>
<_a href="<_$LinkPosta$>" title="<_$NaslovPosta$>"><_$NaslovPosta$><_/a>
<_/h1>
<_/Naslov>
<_!-- Naslov kraj -->

Rezultat u HTML-u izgleda ovako (skraćeni oblik):

<_!-- Naslov -->
<_h1>
<_a href="http://…api-8.html" title="Naslov - Blog.hr API (8)">Naslov - Blog.hr API (8)<_/a>
<_/h1>
<_!-- Naslov kraj -->

Naslov se koristi u aplikaciji kao Post slug: naslov ili njegov dio koji se dodaje mrežnoj adresi svakog pojedinačnog posta i koji, osim lakšeg pamćenja adrese, služi i za postizanje bolje vidljivosti u pretraživačima (tzv. SEO). Za potrebe kreiranja ispravnog URL–a, iz naslova se automatski uklanjaju svi znakovi koji ne pripadaju engleskoj abecedi, bjeline se zamjenjuju crticom, a hrvatski palatali se transformiraju u osnovne oblike gdje ščćžđ postaju scczd.Post je objavljen 01.01.2010. u 10:55 sati.