Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/anksioznost123

Marketing

Liječničko povjerenstvo (komisija)

Ako niste zadovoljni ocjenom izabranog doktora o pravu na bolovanje, imate pravo uložiti prigovor liječničkom povjerenstvu HZZO-a

Ako niste zadovoljni ocjenom izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite o pravu na bolovanje možete uložiti prigovor liječničkom povjerenstvu područnog ureda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) u roku od osam dana od dana nastanka okolnosti koja je povod prigovoru.
Prigovor se podnosi putem tiskanice Uputnica liječničkom povjerenstvu koju, na vaš zahtjev, ispunjava vaš izabrani doktor, a možete je preuzeti sa stranica HZZO-a

Uputnica liječničkom povjerenstvu (pdf, otvara novi prozor).

Prigovor koji podnesete odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od dana donošenja ocjene izabranog doktora, odnosno ako to nije moguće zbog neradnog dana, prvog idućeg radnog dana, odgađa izvršenje te ocjene do donošenja nalaza, mišljenja i ocjene naliječničkog povjerenstva.
Izabrani doktor obvezan vas je odmah, nakon izjavljenog prigovora, s potrebnom dokumentacijom uputiti nadležnom povjerenstvu.

Stručno-medicinsko vještačenje povjerenstva

Po izjavljenom prigovoru na ocjenu izabranog doktora, liječničko povjerenstvo područnog ureda HZZO-a obavlja stručno-medicinsko vještačenje i donosi svoj nalaz, mišljenje i ocjenu.

Osim toga, nalaz, mišljenje i ocjenu donosi i kada daje odobrenje za:
-- bolovanje i duljinu trajanja bolovanja nakon proteka roka propisanog Pravilnikom o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti
-- bolovanje zbog njege člana obitelji - djeteta do 18 godina
-- bolovanje nakon proteka roka od 12 mjeseci neprekidnog bolovanja
-- privremenu nesposobnost zbog bolesti za obavljanje ugovorenih poslova na osnovi kojih se ostvaruju primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak.

Nalaz, mišljenje i ocjena liječničkog povjerenstva

Kada liječničko povjerenstvo područnog ureda HZZO-a utvrdi postojanje medicinskih indikacija za bolovanje, obvezno je u nalazu, mišljenju i ocjeni navesti i duljinu trajanja bolovanja.
Kada povjerenstvo zaključuje bolovanje, najraniji datum s kojim vas ocjenjuje radno sposobnim je prvi idući radni dan računajući od dana kada je donijelo nalaz, mišljenje i ocjenu.
Liječničko povjerenstvo ne smije zaključiti bolovanje s datumom koji prethodi datumu kada je obavljalo stručno-medicinsko vještačenje (zaključivanje bolovanja unatrag), niti s datumom koji prelazi tri dana od dana obavljanja stručno-medicinskog vještačenja.
Na isti način obvezno je postupiti i liječničko povjerenstvo Direkcije HZZO-a kada o pravu na bolovanje odlučuje po žalbi u drugostupanjskom upravnom postupku.

Rokovi

Liječničko povjerenstvo područnog ureda HZZO-a obvezno je nalaz, mišljenje i ocjenu donijeti odmah, a najkasnije prvog radnog dana od primitka prigovora, odnosno zahtjeva, a liječničko povjerenstvo Direkcije HZZO-a u povodu žalbe na prvostupanjsko rješenje područnog ureda, najkasnije u roku od pet dana.

Izdavanje prvostupanjskog rješenja

Ako ste nezadovoljni nalazom, mišljenjem i ocjenom liječničkog povjerestva područnog ureda HZZO-a imate pravo zatražiti izdavanje rješenja u prvostupanjskom upravnom postupku u područnom uredu HZZO-a prema mjestu svog prebivališta, odnosno boravka.

Dodatne informacije:

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (otvara novi prozor)

Izvor: http://www.mojauprava.hr/portal/dp.nsf//mojaUprava?OpenForm&r=|http://www.mojauprava.hr/portal/dp.nsf/wDok/2F40123AE0B6E37FC12573E6002E828B?OpenDocument&p=Gradjani

Post je objavljen 03.04.2009. u 10:10 sati.