Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/mostarskaoperacijapartizani

Marketing

19. dalmatinska divizija

Ratni put:

Formirana je u listopadu 1943. u Bukovici. U sastav ove divizije ušle su 5., 6. i 7. dalmatinska brigada. Djelovala je u sjevernoj Dalmaciji i južnoj Lici. Sudjelovala je u kninskoj i mostarskoj operaciji. U završnim ratnim operacijama i ovladavanju Likom, Gorskim Kotarom, Hrvatskim primorjem i Rijekom sudjelovala je u sklopu 4. Armije.

Štab divizije:

Zapovjednik: potpukovnik Stanko Parmać
Photobucket

Rođen je 1913.u Opuzenu. Prije rata radio je kao učitelj. Pripadnik partizanskog pokreta i član komunističke partije od 1941. Tijekom rata obnašao je dužnosti zapovjednika brigade i divizije. U mostarskoj operaciji je zapovijedao Devetnaestom divizijom. Po okončanju rata obnašao je dužnost načelnika stožera Zapovjedništva JRM. Završio je Višu vojno-pomorsku akademiju u SSSR-u i Visoku vojnu akademiju JNA. Djelatna služba u JNA prestala mu 1959. Proglašen narodnim herojem. Nakon izlaska iz JNA bio je višegodišnji direktor Poljoprivrednog kombinata Neretva.

Politički komesar: potpukovnik Petar Babić
Photobucket

Rođen je 1919. u Ličkom Tisovcu. Prije II svjetskog rata radio kao radnik. Partizanskom pokretu pristupio 1941. a član KPJ od 1942. U ratu je obnašao dužnosti zamjenika političkog komesara odreda i brigade, političkog komesara brigade, kninskog sektora i divizije. U vrijeme Mostarske operacije nalazio se na dužnosti političkog komesara 19. divizije. Nakon drugog svjetskog rata bio je politički komesar divizije i korpusa, načelnik vojnog kabineta Josipa Broza, veleposlanik Jugoslavije u Kanadi i sekretar Savjeta za obranu. Završio Visoku vojnu akademiju JNA, zapovjedno-stožernu školu u SAD-u. Djelatna vojna služba u JNA prestala mu je 1979. Proglašen narodnim herojem.

Načelnik stožera: Major Danilo Damjanović - Danić
Photobucket

Rođen je 1915. u selu Kunovac kod Srba. Do početka rata radio kao policijski službenik. Pripadnik partizanskog pokreta i član KPJ od 1941. U ratu obnašao dužnost zapovjednika brigade i zamjenika zapovjednika divizije. U vrijeme Mostarske operacije bio je zamjenik zapovjednika 19. divizije. Poslije rata obnašao je dužnost zapovjednika divizije, načelnika odjela u Generalštabu itd. Završio je Visoku vojnu akademiju JNA i Ratnu školu JNA. Djelatna vojna služba prestala mu je 1965. Proglašen narodnim herojem.

Postrojbe u sastavu 19. dalmatinske divizije:

6. dalmatinska brigada

Ratni put:

Formirana je koncem rujna 1943. u sjevernoj Dalmaciji. U sastavu 19. dalmatinske divizije, sudjelovala je u kninskoj i mostarskoj operaciji, kao i u ovladavanju Likom, Gorskim kotarom i Hrvatskim primorjem

Zapovijednik: major Rade-Radica Repac
Politički komesar: major Kazimir Nekić

14. dalmatinska brigada

Ratni put:

Formirana je 28. lipnja 1944. u Biočinom selu, u Bukovici. U sastavu 19. dalmatinske divizije, sudjelovala je u kninskoj i mostarskoj operaciji, kao i u ovladavanju Likom, Gorskim kotarom, Hrvatskim primorjem i Istrom.

Zapovijednik: major Ilija Repac
Politički komesar: major Živojin Žika Bulat


Post je objavljen 29.03.2009. u 14:06 sati.