Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/esabor

Marketing

POZIV DRUŠTVU: RIJEŠIMO NEPRAVDE I NASILJE ĆE SAMO NESTATI

U ovim burnim vremenima tražio sam dodirne točke dvaju izraženih pojava; nepravde i nasilja.
Našao sam da je njihova povezanost, njihova korelacija - kako bi se to znanstveno kazalo - veoma velika.
Nasilja nema bez nepravde.
Nepravda rađa nasilje.
Ovo nisu fraze. To su životne činjenice. Pođite od najranije, dječje dobi. Svatko nepravdu doživljava na svoj način. Nepravda je posve osobni doživljaj.
Nasilje je također osobni doživljaj. Neće svatko isti čin "nasilja" uvijek okarakterizirati na isti način, mada je nasilje s puno više objektivnih elemenata.
Naravno, vrijeme je također element koji je ovdje u igri. Naime, zaboravljena nepravda više nije nepravda. Kad zaboravimo nepravdu ona više nije djelotvorni element. Učinjeno nasilje, pak, uvijek je nasilje, jer je ono opredmećeno, dakle objektivizirano.
Mišljenja ljudi o nepravdi i o nasilju mogu se statistički utvrditi i tako posve objektivizirati kao elementi za daljnju raspravu.
Recimo da je to učinjeno i da pojmovi "nepravde" i "nasilja" imaju posve jednoznačna, određena značenja o kojima smo se u stanju svi dogovoriti.
Moja teza je već naprijed spomenuta: nasilja nema bez nepravde.
Nadalje tvrdim: što je više nepravde veći su izgledi za nasilje.
U tom smislu sve ovo što nam se danas događa posljedica je nepravde. To, što je nasilje danas veće, znači, posljedica je akumuliranih nepravdi iz prethodnih perioda ("Nije Bog mačka da plaća svaki dan", govorili su stari).
Zato ovdje posve jasno ističem: probleme nasilja, koji nam se danas događaju, ne može i ne treba rješavati policija. Njih treba rješavati društvo. Ne čak ni politika, jer i politika se nažalost pokazuje tek kao jedna posve usko interesna grana. Politika bi to mogla rješavati, ali tek ako se uzdigne na razinu da prepozna spregu nepravde i nasilje, te ako ju uključi u svoje programe. Ali, probleme nasilja mora rješavati društvo.
Odatle moj poziv društvu: posvetimo svu svoju pažnju rješavanju nepravde, nasilje će samo po sebi tada nestati.
Tek ono malo što ga nakon toga ostane rješavat će policija.


Post je objavljen 26.10.2008. u 07:06 sati.