Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/svid

Marketing

Što čeka rafineriju na Mlaki?

Danas je gradsko poglavarstvo raspravljalo o sudbini rafinerije na Mlaci. Naime, 8. svibnja vlada republike Hrvatske je donjela Plan zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u Republici Hrvatskoj, koji je većinom u suprotnosti s prošlogodišnjim odlukama Riječkog gradskog vijeća, kojim se planira zatvaranje i preseljenje rafinerije na Mlaci do 1. siječnja 2010. godine.
Odluka vlade dopušta rafineriji daljnji rad i za takvo odustajanje od zatvaranja Mlake nudi paušalno objašnjenje. Osim toga, i odluka uprave INA-e, koja je inače u većinskom vlasništvu države, dakle vlade, u suprotnosti je s vladinom odlukom, budući INA planira zatvoriti pogone za bazno ulje, parafin i lož ulje, dok namjerava zadržati pogon za blanding.
Stoga je gradonačelnik 13. svibnja uputio zahtjev vladi za promjenom plana, kako bi se isti uskladio s odlukom riječkog Gradskog vijeća i upravom INA-e, te bi se rafinerija na Mlaki zatvorila do 1. siječnja 2008. godine.
Poglavarstvo je u zaključcima izrazilo žaljenje što su Izrađivač, Predlagač i Vlada Republike Hrvatske u izradi i donošenju Plana propustili koristiti iskustvo iz dugogodišnje suradnje Grada Rijeke i Rafinerije nafte Rijeka – Lokacija Mlaka u utvrđivanju i provedbi mjera poboljšanja kakvoće zraka.
Nadalje, Poglavarstvo izražava nezadovoljstvo Planom koji je protivan zaključku Gradskog vijeća o donošenju Sanacijskog programa za postrojenje Rafinerija nafte Rijeka – Lokacija Mlaka jer ne sadrži mjeru trajnog zaustavljanja rada na postojećoj lokaciji.
Poglavarstvo ustrajava na trajnom zaustavljanju rada rafinerije na postojećoj lokaciji do
1.siječnja 2010. godine kao jedinom pouzdanom i trajnom rješenju za poboljšanje kakvoće zraka u njenom okruženju te zahtijeva donošenje izmjena Plana sukladno zahtjevu Gradonačelnika od 13.svibnja 2008. godine.
Na kraju, Poglavarstvo traži da INA d.d. Gradu Rijeci dostavi odluku većinskog vlasnika o trajnom zaustavljanju rada postojećih postrojenja Rafinerije nafte Rijeka – Lokacija Mlaka sa
jednoznačno utvrđenim rokom provedbe jer je to uvjet za kvalificirano razmatranje i
donošenje odluke o prihvaćanju Sanacijskog programa.
Predstavnica INA-e Milica Lulić je kazala kako već rade na zaustavljanju proizvodnje pogona što utjeću na lošu kakvoću zraka. Međutim, uprava INA-e još uvijek ne zna hoće li pogoni biti isključeni ove ili iduće godine. Naime u rafineriji je momentalno zaposleno 500 ljudi, a zatvaranjem triju pogona 150 ljudi bi ostalo zaposleno, a ostatak bi bio zaposlen u Urinju.
Predstavnica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo rekla je kako je za zrak 3. kategorije, odnosno prekomjerno onečišćen zrak najviše odgovorna emisija sumporovodika, čija emisija ima zakonski dozvoljenu normu koju je lako prekoračiti. Stoga će i ove godine Rijeka, odnosno područje oko rafinerije Mlaka imati 3. kategoriju zraka.
Božo Mimicia je izazvao mini skandal tvrdnjom da se u centru grada nalazi kancerogena zona, na što se nije mogao suzdržati Obersnel te mu je rekao neka ne lupeta, iako je na kraju Mimica podržao zaključke poglavarstva.
Vojko Obersnel je istaknuo kako je 3. kategorija zraka samo u području oko Mlake, međutim kako je to gusto naseljeno područje situacija je zabrinjavajuća, te je rekao kako je cilj da se dostigne kakvoća zraka 2. kategorije, budući je u urbanim središtima nemoguće, zbog prometa, ostvariti kakvoću zraka prve kategorije.
Na kraju je zaključio kako će poglavarstvo inzistirati na zahtjevu Gradskog vijeća da se rafinerija na Mlaci zatvori i preseli na Urinj do 1. siječnja 2010. godine.
Dodao je da će u slučaju zatvaranja rafinerije, Grad od INA-e zahtjevati zbrinjavanje svih radnika.


Post je objavljen 10.06.2008. u 12:38 sati.