Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/cnn

Marketing

CNN blog objavljuje tajni Sporazum dioničara "Sunčanog Hvara" kojeg Vlada RH nikad nije dala na uvid javnosti

Sjećate se ove vijesti s početka godine o privatizaciji… pardon „javno privatnom partnerstvu“ oko Sunčanog Hvara? Kao što možete i sami vidjeti Damir Polančec tada je izjavio da što se njega tiče nema nikakvog razloga da se elementi ugovora između Orco grupe i HFP-a ne objave. Kako ni nakon 10 mjeseci Vlada RH nije objavila ugovor, objavljujemo ga na CNN blogu. Cijeli sporazum u .pdf formatu možete skinuti ovdje.

Kad pročitate ugovor, shvatit će te zašto Vlada RH do dana današnjeg nije objavila taj ugovor i zašto ga čuva kao što zmija čuva noge. Ugovor je jednom riječju… katastrofa. Krenimo redom…

UVODNO:

1) HFP i Orco su potpisali ugovor o tzv. JPP na period od 5 godina, pri čemu nije bilo direktne prodaje dionica Orcu, već ih je stjecao dokapitalizacijama i kao ugovoreni poklon od HFP-a.

2) Orco je za svoju prvu dokapitalizaciju po nominalnoj vrijednosti od 100 kuna za dionicu (nakon potpisa Sporazuma s HFP) uplatio svojih 200 milijuna kuna u Sunčani Hvar i dobio 2 milijuna dionica. Ugovor s HFP je predviđao da odmah nakon te dokapitalizacije HFP pokloni Orcu dodatnih 500,000 dionica, što je i učinjeno. (kasnije ga je Vlada još stimulirala da otkupljuje dionice od ostalih dioničara poklanjajući mu za svake 3 kupljene u javnoj ponudi još po jednu dionicu – nije poznato koliko su ovako još dobili gratis, ali za sada zanemarimo i fokusirajmo se na velike brojke).

3) Drugom dokapitalizacijom , početkom ove godine, (također po nominali od 100 kuna iako je tržišna cijena bila daleko iznad toga) Orco je trebao dobiti novih 1 milijun dionica, a imao je pravo iz dokapitalizacije isključiti ostale dioničare i , po privilegiranoj cijeni, dokapitalizirati sam. Zbog velikog pritiska oporbe, kako bi se izbjegao skandal u izbornoj godini, Vlada ga je namolila da dozvoli participaciju i ostalim dioničarima, iako mu je prethodno Sporazumom dala pravo isključenja ostalih dioničara. Procjena je da su ostali dioničari upisali oko 40-ak% te dokapitalizacije, a da je Orcu pripalo osatlih 60%. Kako je tada za dokapitalizaciju ponuđeno ne svih 1 milijun, već 885 tisuća dionica, Orco je dobio novih preko 500 tisuća dionica (po nominali od 100 kuna) – što ih je koštalo cca 50 milijuna kuna.

4) Orcu je, prema Sporazumu, ostalo pravo da napravi još jednu (treću) dokapitalizaciju izdavanjem 1 milijun novih dionica , plus 115 tisuća komada neiskorištenog prava iz prve serije – i to sve po nominali od 100 kuna i uz isključenje prava participacije ostalih dioničara. Oni će to sigurno napraviti nakon izbora. Ne žele riskirati prije izbora, da se opet ne podigne bura, pa da ih Vlada opet, spašavajući sebe, panično moli da dopuste participaciju i ostalim dioničarima.


Free Image Hosting at www.ImageShack.usRezimirajući posljedice onoga što se do sada dogodilo (pod 2 i 3 gore):

A) Orco je do sada dao (svoga novca) 200 mil (prva dokap.) + oko 50 mil (druga dokap.) = 250 milijuna kuna.

B) Za taj je novac dobio dionica: 2 mil (prva dokap.) + 500 tis (poklon Vlade) + preko 500 tis (druga dokap.) = 3 milijun dionica (dakle dionica ih je prosječno koštala ispod nominale - oko 83 kune!

C) Vrijednost tih 3 milijuna dionica u proteklih je godinu dana varirala od 280 do 177 kuna , dakle prosječna cijena u tome periodu je bila oko 228 kuna

D) Orcovih 3 milijuna dionica , računajući po prosječnoj cijeni vrijedi dakle preko 680 milijuna kuna

E) Orco je dakle na uloženih 250 milijuna kuna vratio uloženo i još zaradio 430 milijuna i to prije nego što je ispunio ostale obveze i renovirao sve hotele (od 10 hotela , za sada je renovirao 2 i jednoga na pola)! I sve se to dogodilo u manje od 2 godine. Na tome bi im zavidio i legendarni ulagač Warren Buffet.

To samo pokazuje koliko je snaga i vrijednost Sunčanog Hvara bila potcijenjena i koliko je netko bio „ažuran i brižan" kod privatizacije SH. Neophodno je bilo napraviti stručnu i neutralnu valuaciju SH, pa onda krenuti u proces s određenim ciljem. Ovako je omogućeno izabranom partneru da enormno zaradi, a da njegove obveze traju svega 5 godina, a prava zauvijek.

Kada bi se uzela u obzir i treća dokapitalizacija (koja je Orcu zagaranitirana) i koju će Orco sigurno napraviti (nakon izbora) uz isključenje ostalih dioničara, gornjem rezultatu će Orco dodati još 1,15 milijuna dionica po nominali od 100 kuna, pa će konačni rezultat za Orco biti još bolji. Na 365 uloženih milijuna Orco će raspolagati s 4,15 milijun dionica , što bi po prosječnoj cijeni u zadnjih godinu dana vrijedilo oko 938 milijuna kuna. Dakle ostavrit će netto zaradu od 573 milijuna kuna.

Nakon slijedeće (garantirane mu) dokapitalizacije Orco će postati i formalno većinski vlasnik s preko 56% vlasničkog udjela u Sunčanom Hvaru. Gradu Hvaru obećanih 25% bi se time spustilo na oko 21% , pa Grad ne bi mogao, nakon isteka petogodišnjeg ugovora kontrolirati niti jednu ključnu odluku.

Vlada će reći da je i država zaradila jer je vrijednost dionice narasla. Međutim, činjenica je da se realna vrijednost ovoga hrvatskog bisera iskazala promptno nakon privatizacije te da je pametna Vlada mogla napraviti transparentnu i kompetitivnu privatizaciju, pošteno zaraditi i izabrati partnera kojega se neće sramiti i čiji ugovor neće skrivati. Ovako, transakciju pokušavaju prikazati to kao JPP, a zapravo su prodali ispod cijene, i to s partnerom koji je primarno Real estate kompanija (nekretninska) , a s hotelijerstvom baš i nema puno iskustva.

KLJUČNI PROBLEMI:

1) Originalna konstrukcija ugovora, s dvije garantirane dokapitalizacije Orca, uz isključenje prava participacije ostalih dioničara, postavljena je tako da je neminovno vodila ka Orcovom prelasku 51% udjela već nakon 2 godine. Dakle radi se o klasičnoj privatizaciji , a ne o JPP i to je ključni razlog zašto Vlada ne želi objaviti potpisani Ugovor.

2) Trajanje obveza Orca po ugovoru o JPP je samo 5 godina, od čega je polovina roka već istekla

3) Uloga države kao partnera je ponižavajuća – čak i pravo na izbor jednoga od 3 člana Uprave Sunčanog Hvara, javni partner može realizirati samo birajući s liste kandidata koju mu ponudi Orco!

4) Ako se radi dokapitalizacija onda se ona mora napraviti po fer cijeni, tako da nitko od dioničara nije oštećen. Orcu je međutim ugovorom bilo zagarantirano da može napraviti sam 2 dokapitalizacije i to po nominalnoj vrijednosti (dvostruko nižoj od fer vrijednosti na tržištu). Time se svi ostali dioničari dovode u neravnopravan položaj, jer dok oni mogu kupiti dionicu isključivo na tržištu po tržišnoj cijeni koja je prosječno bila iznad 200 kuna, Orco ju dobiva po garantiranih nominalnih 100 kuna. Ukoliko se radi dokapitalizacija po nominali onda to pravo moraju imati SVI dioničari, a država je ugovorom garantirala Orcu da to može učiniti sam i dala mu pravo isključenja ostalih dioničara.

5) Zbog ovakve konstrukcije ugovora i poklona Vlade Orcu (500,000 dionica), prosječna cijena po kojoj je Orco stekao dionice je ispod nominalne (83 kune) i daleko ispod tržišne (prosječna 228 kuna, trenutna 200 kuna).

6) Takvom dokapitalizacijom Orco postiže 2 cilja – jeftino dolazi do novih dionica, a kako drugi ne mogu participirati, on tako povećava svoj vlasnički udjel u kompaniji.

7) Model je tako postavljen ugovorom da sva prava javnog partnera prestaju nakon isteka 5 godina, pa o JPP nema govora.


8) Vlada je donijela (nakon velikog pritiska) odluku da se Gradu Hvaru dodijeli 25% + 1 dionica, ali samo ukoliko bezuvjetno prihvati odredbe ranije potisanog Sporazuma između Vlade (HFP) i Orca.

9) Grad to nije prihvatio jer je svjestan da će , već slijedećom dokapitaliacijom, biti spušten ispod 25%. Grad traži izmjene dijelova ugovora, tako da interes Grada, kao javnog partnera, bude zaštićen na duži rok, jer cijelo gospodarstvo Grada ovisi o Sunčanom Hvaru
10) Interes javnog partnera bio bi koliko-toliko zaštićen da on može zadržati svojih 25% + 1 dionicu trajno, bez opasnosti da ga netko jednostranom dokapitalizacijom spusti ispod te granice,. Time bi Javni partner – Grad, zadržao mogućnost stopiranja nekih sudbinski važnih odluka (smanjenje kapitala, izmještanje sjedišta, prodaja nekretnina, cijepanje firme...). No, već sa slijedećom garantiranom dokapitalizacijom koju će napraviti Orco, Grad Hvar bi bio spušten na cca 21%, te istekom perioda od 5 godina (polovina toga je već istekla) ne bi mogao spriječiti niti jednu od ključnih odluka, od smanjenja kapitala do rasprodaje objekata.

No to nije sve!

Free Image Hosting at www.ImageShack.usUgovor je tako sročen da će Orco u vrlo bliskoj budućnosti početi otpuštati radnike. Valja obratiti pažnju na točku 7 ugovora. Iako se na prvi pogled čini da se Orco obvezao zadržati sve radnike (vidi točku 7.1) ostavljena je mogućnost za otpuštanje radnika „u slučaju poremećaja na tržištu ili više sile“ (vidi točku 7.2) ili u slučaju da radnici postanu tehnološki višak (vidi točku 7.3).

Da sve ide prema otpuštanju radnika govore slijedeći podaci o broju noćenja koje bilježi Sunčani Hvar Hvar .

2005. – 280.000 (cjelokupni Hvar 2005. zabilježio je 545.124 noćenja prema www.dsz.hr)
2006. – 180.000 (cjelokupni Hvar 2006. Zabilježio je 480.787 noćenja prema www.dsz.hr)

Ovo smanjenje gostiju nije nimalo slučajno. Orco je nebulozno povećao cijene smještaja u objektima Sunčanog Hvara što je za posljedicu imalo kontinuirano smanjenje broja noćenja. Takav razvoj događaja vodi ka aktivaciji točke 7.2 (poremećaj na tržištu ili viša sila) i otpuštanju radnika. Sad dolazimo do pitanja zašto bi to Orco-u bilo u interesu?

Vrlo jednostavno. Kao što smo već ranije napomenuli Orco je kompanija koja se bavi nekretninama. Kupila je Sunčani Hvar po vrlo niskoj cijeni i već je do sada profitirala nekoliko puta više nego li je uložila. Istina je da je do sada nešto i uloženo u obnavljanje objekata, ali ni približno koliko se moglo učiniti. S druge strane radi se na sustavnom smanjenju broja noćenja kako bi se dio radnika mogao otpustiti.

Po isteku petogodišnjeg ugovora (za 2,5 godina otprilike) Orco više neće imati nikakvih obaveza iz tog ugovora i bez problema će prodati cijeli Sunčani Hvar, s minimalnim brojem radnika, nekoj od svjetskih turističkih kompanija po višestruko većem iznosu od uloženog. U cijeloj toj priči najveći gubitnik svakako je sam grad Hvar kao, radnici koji će biti otpušteni, ali i država koja je ovakvim ugovorom i vrlo lošom procjenom vrijednosti Sunčanog Hvara rasprodala vrijednu hrvatsku imovinu za sitne pare.



Update (18.10.2007. - 10:30)
Pogledajte video prilog Dnevnika Nova TV

Post je objavljen 17.10.2007. u 11:00 sati.