Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/hagakure

Marketing

Muromachi period(Muromachi jidai),1333-1573


Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us


Muromachi period započeo je svrgavanjem vladajućeg klana Hojo i povratkom
na vlast 96.cara Go-Daigoa(živio,1288-1339;vladao,1318-1339),koji je bio
protjeran na otok Oki.Go-Daigo je uz pomoć Kitabatake Chikafuse(1293-1354),
učena savjetnika i autora carske kronologije "Jino shotoki",Kusunoki Masashige
(1294-1336),ratnika čija se statua na konju nalazi u parku ispred Carske palače
u Tokyu i Ashikage Takaujija(1305-1358),vođe klana Ashikaga,započeo Obnovu
ili Restauraciju Kenmu.


Image Hosted by ImageShack.us

gore,96.car Go-Daigo(živio,1288-1339;vladao,1318-1339)


Image Hosted by ImageShack.us

gore,Kitabatake Chikafusa


Image Hosted by ImageShack.us

gore,Kusunoki Masashige,ispred Carske Palače u Tokyu


Image Hosted by ImageShack.us

gore,Ashikaga Takauji(1305-1358),glava kuće Ashikaga i 1.shogun Muromachi
shogunata(1338-1573)


Ali već 1335. Takauji se okrenuo protiv cara Go-Daigoa i 1336.u bitci kod
Minatogawe pobjedio samuraje vjerne caru,Nittu Yoshisadu(1302-1338) i
Masashigea koji je poginuo.

Image Hosted by ImageShack.us

gore,bitka kod Minatogawe,1336.


Image Hosted by ImageShack.us

gore,Nitta Yoshisada(1302-1338)


Image Hosted by ImageShack.us

gore,Ashikaga Takauji

Nakon što je Takauji 1336.slavodobitno ušao u Kyoto,car Go-Daigo je
pobjegao na jug i smjestio svoj dvor na planini Yoshino.Takauji je u Kyotu
postavio svog marionetskog cara,i tako su odjednom postojala dva carska
dvora,"sjeverni" u Kyotu i "južni" u planinama Yoshino.To je stanje trajalo do
1392.godine,kada su se dvorovi ujedinili.Ovo razdoblje sa dva dvora naziva se
Nambokucho tj. "sjeverni i južni dvorovi".
Godine 1338. Ashikaga Takauji postaje prvi shogun Muromachi(ili Ashikaga)
shogunata i učvršćuje još više svoju vlast u Kyotu.Njegov unuk i 3.shogun
Ashikaga shogunata Yoshimitsu(1358-1408,živio;1368-1394,"vladao" kao
shogun) dao je 1397. izgraditi za sebe,danas globalno poznat,Zlatni paviljon,
Kinkaku-ji(pravo ime ovog danas Rinzai zen hrama je Rokuon-ji).Yoshimitsu je
vladao iz palače Hana no Gosho(podignuta 1378) koja se nalazila u ulici
Muromachi u Kyotu prema kojoj je ovo razdoblje i dobilo ime.

Image Hosted by ImageShack.us

gore,Ashikaga Yoshimitsu(1358-1408),3.shogun Ashikaga shogunata(1368-1394)

Image Hosted by ImageShack.us

gore i dolje,Kinkaku-ji,Zlatni paviljon koji je Ashikaga Yoshimitsu dao je izgraditi
za sebe,a poslije njegove smrti 1408.poklonjen je Rinzai zen školi,i službeno ime
hrama je Rokuon-ji;godine 1950.jedan zen redovnik se zapalio u njemu;pisac
Yukio Mishima napisao je roman "Zlatni paviljon",koji je preveden i u nas;godine
1955. hram je obnovljen,i istina je da je pokriven zlatnim listićima

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

gore,Ashikaga Yoshimitsu i Kinkaku-ji,slika je iz 1879. godine

dolje,shoguni Ashikaga shogunata(1338-1573)

1. Ashikaga Takauji (1305–1358) (r. 1338–1358)
2. Ashikaga Yoshiakira (1330–1368) (r. 1359–1368)
3. Ashikaga Yoshimitsu (1358–1408) (r. 1368–1394)
4. Ashikaga Yoshimochi (1386–1428) (r. 1395–1423)
5. Ashikaga Yoshikazu (1407–1425) (r. 1423–1425)
6. Ashikaga Yoshinori (1394–1441) (r. 1429–1441)
7. Ashikaga Yoshikatsu (1434–1443) (r. 1442–1443)
8. Ashikaga Yoshimasa (1436–1490) (r. 1449–1473)
9. Ashikaga Yoshihisa (1465–1489) (r. 1474–1489)
10. Ashikaga Yoshitane (1466–1523) (r. 1490–1493, 1508–1521)
11. Ashikaga Yoshizumi (1480–1511) (r. 1495–1508)
12. Ashikaga Yoshiharu (1510–1550) (r. 1522–1547)
13. Ashikaga Yoshiteru (1536–1565) (r. 1547–1565)
14. Ashikaga Yoshihide (1540–1568) (r. 1568)
15. Ashikaga Yoshiaki (1537–1597) (r. 1568–1573)


Image Hosted by ImageShack.us

gore i dolje,obiteljsko stablo muških članova Ashikaga klana

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

gore,klikni

Od 1467.do 1477. traje Oninski rat između klanova,zemlja je u rasulu i
klan Ashikaga ne vlada onako čvrsto kako bi htio.Čak dolazi do trzavica
i sukoba unutar klana.Članovi klana iz Kyota sukobljavaju se sa članovima
Ashikaga klana iz Kamakure.
Godine 1483. osmi shogun Ashikaga Yoshimasa(1436-1490,živio;1443-1473,
vladao) do je sagraditi na planini Higashiyama(Istočna planina) pored Kyota,
palaču koja je danas poznata kao Srebrni paviljon,Ginkaku-ji(službeno ime
danas,također Rinzai zen hrama kao i Kinkaku-ji, je Jisho-ji).

Image Hosted by ImageShack.us

gore,Ashikaga Yoshimasa

dolje,Ginkaku-ji,Srebrni paviljon

Image Hosted by ImageShack.us

Razdoblje koje je počelo 1467. Oninskim ratom,završilo je ulaskom Ode Nobunage
(1534-1582) godine 1568. u Kyoto.To razdoblje ratova,sukoba i nemira naziva se
Sengoku ili "period zaraćenih država".Zamjenit će ga razdoblje koje će ipak doći
postupno.Naziva se taihei "vrijeme velikog mira" ili bakuhan taisei tj. "struktura vlasti
bakufua i daimyoa".

Image Hosted by ImageShack.us

gore,Oda Nobunaga,Nagoya festival


Iako su Ashikaga shoguni neprestano ratovali i trudili se zadržati što više vlasti,
imali su vremena i promicati umjetnost i kulturu,na svoje i zadovoljstvo drugih.
Tu su se najviše istakli već spomenuti 3. i 8. shogun,Yoshimitsu i Yoshimasa,
koji su najviše podupirali budističku školu zena.
Pod utjecajem zena razvijala se kultura čaja(cha-do ili sa-do,Put čaja) i čajni obred
(cha-no-yu,vruća voda za čaj),a njegov je najznačajniji predstavnik Sen-no-Rikyu
(1522-1591),koji je bio u službi kod Ode Nobunage,a kasnije kod Toyotomi
Hideyoshija(1536-1598),koji je nastavio tamo gdje je Nobunagu zaustavila nasilna
smrt.Ubijen je od jednog samuraja.Hideyoshi je optužio Rikyua za izdaju i urotu,
a Rikyu je morao izvršiti seppuku,iako nije bio kriv.Nakon Rikyuove smrti njegov sin
osnovao je tri škole Puta čaja,Omote-senke,Ura-senke i Mushanokoji-senke koje
djeluju i danas.Prije smrti Rikyu je napisao pjesmu:

Podižem mač,
ovaj svoj mač,
svoj davnašnji posjed-
Vrijeme je konačno došlo:
Podižem mač prema nebu.

Image Hosted by ImageShack.us

gore Sen no Rikyu u akciji

Image Hosted by ImageShack.us

gore,Toyotomi Hideyoshi


U Muromachi razdoblju živio je i jedan od najznačajnijih zen majstora Ikkyu Sojun
(1394-1481),kojeg se smatra jednom od najinteresantnijih persona u cijeloj
japanskoj povijesti.Sin cara i jedne od dvorskih dama,nikad nije bio priznat kao
takav.Najbolje ga oslikava jedna od njegovih pjesama:

Tijekom deset dana u ovom hramu
Duh mi je bio tjeskoban.
Noge su mi sputane beskrajnim zabranama.
pođete li u neke dane da biste me obišli,
pogledajte u ribarnici,u vinskom podrumu
ili u bordelu.

Image Hosted by ImageShack.us

gore,Ikkyu Sojun,vidi na nihonkichigai blogu

Unatoč svemu,slikarstvo je bilo najdominatnija umjetnost ovog razdoblja.Također
je veliki utjecaj na slikarstvo imao zen.Razvio se stil suiboku-ga,slikarstvo vodom i
tušem ili sumi-e,crno-bijelo slikarstvo.Mnogi zen redovnici koji su se bavili slikarstvom,
odlazili su u Kinu,čije je slikarstvo tada bilo uzor u Japanu.Omiljeno je bilo pejzažno
slikarstvo,te slike ptica i cvijeća.Od mnogobrojnih slikara tog doba izdvojio bih
vjerojatno najznačajnijeg,Sesshua(1420-1506) kojeg se smatra jednim od najvećih
japanskih pejzažnih slikara svih vremena.Bio je zen redovnik najprije u hramu
Shokoku-ji,a zatim u hramu Kenjo-ji.Godine 1467. putuje u Kinu gdje ga prima i
sam kineski car koji se divi njegovom radu.

Image Hosted by ImageShack.us

gore,Kataoka Tamako,Sesshu,1997.

dolje slike Sesshua

Image Hosted by ImageShack.us

gore,Sesshu: "Landscape 1495" (SANSUI), Tokyo National Museum

Image Hosted by ImageShack.us


Najstariji današnji vrtovi u Japanu potječu iz ovog perioda,naručito oni
pod utjecajem zena.Među njima su suhi vrt kare sansui u zen hramu Ryoan-ji
i Daisen-in u hramskom kompleksu Daitoku-ji,oba su u Kyotu.

Image Hosted by ImageShack.us

gore,karesansui,suhi vrt zen hrama Ryoan-ji,Kyoto

Image Hosted by ImageShack.us

gore,Daisen-in,vrt unutra zen kompleksda Daitoku-ji,u Kyotu
završen 1513.godine


Najznačajniji kreator čudesnih vrtova bio je zen redovnik Muso Soseki (1275-1351)
koji je za prvog Ashikaga shoguna Takaujija,dao kreirati vrtove u zen hramovima
Saiho-ji,godine 1339. i Tenryu-ji,godine 1343.

Image Hosted by ImageShack.us

gore,Muso Soseki (1275-1351) zen redovnik,učenik Koho Kennichija tj. Bukkoku
Kokushija (1241-1316) sina cara Go-Sage;poznat i po tituli koju je dobio od cara
Go-Daigoa Muso Kokushi (učitelj) i posthumno dobivenim imenima i titulama od
cara Komyoa (živio,1322-1380;vladao kao 2.car sjevernog dvora,1336-1348),
Muso Shogaku Shinshu Kokushi

Image Hosted by ImageShack.us

gore,Saiho-ji,poznat još kao i Kokedera(hram mahovine);za ulaz u hram morate se
najaviti bar tjedan dana ranije,dosta su strogi,a moguće je i da vas odbiju,bez
objašnjenja;dio vrta se vidi sa ceste,pa možete škicnuti,a i u samoj blizini nalazi
se mali zen vrt,kao mini Saiho-ji;zove se Take-dera ili hram bambusa,i vrijedi ga
posjetiti,a osim toga ulaz je besplatan

dolje,vrt i jezero u zen hramu Tenryu-ji

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

U ovom burnom razdoblju razvila se i No drama.Za njen razvoj najzaslužniji su
Yuzaki Kiyotsugu(1333-1384) poznatiji kao Kanami i njegov sin Yuzaki Motokiyo
(1363-1443) poznatiji kao Zeami(negdje Seami).Kada je 3. Ashikaga shogun
Yoshimitsu(1358-1408) vidio Zeamijevu izvedbu no drame,toliko se oduševio da
ga je uzeo pod svoju zaštitu i sam posato glumac u no dramama.

Image Hosted by ImageShack.us

gore,Zeami

dolje,no drama na no pozornici

Image Hosted by ImageShack.us

Najvrijednije književno djelo Muromachi razdoblja smatra se Tsurezuregusa,
"Zapisi u dokolici" Yoshide Kaneyoshija ili Yoshide Kenka(1287-1350).Ovo djelo
spada u vrstu zaihitsu "zapisi što slijede kist",kao i poznato djelo,već spomenuto
na ovom blogu,djelo dvorske dame iz 11.st. Sei Shonagon Makura no soshi tj.
"Zapisi pod uzglavljem".Autor "Zapisa u dokolici",Yoshida Kenko bio je shinto
svećenik plemićkog podrijetla koji je služio na dvoru 91.cara Go-Ude(živio,1267-
1324;vladao,1274-1287).Kada je car umro,Yoshida Kenko se zaredio za budist.
svećenika i preselio se u malu kolibu pored Kyota.Tsurezuregusa sadrži zapise
nastale tijekom dokolice,misli o filozofiji,kulturi,religiji,estetici,ljudima općenito i
drugim stvarima.

Image Hosted by ImageShack.us

gore i dolje,Yoshida Kenko

Image Hosted by ImageShack.us

dolje,Tsurezuregusa

Image Hosted by ImageShack.us

Muromachi razdoblje značajno je i po tome što su se prvi put susrele zapadna
(evropska) kultura i japanska.Godine 1543. prvi portugalski trgovci i 1549.
Isusovci na čelu sa Franjom Ksaverskim stigli su u Japan.Interesantne su
slijedeće činjenice.Jedan od prvih stranaca koji je došao u Japan i zasadio
temelje kršćanstva u Japanu bio je isusovac sv.Franjo Ksaverski(1506-1552)
koji je stigao u Kagoshimu 15.kolovoza 1549.godine.Sa sobom je donio dvije
knjige.Jedna je bila "Biblija",a druga "De institutione bene vivendi per exempla
sanctorum" "oca hrvatske književnosti" Marka Marulića(1450-1524).Knjiga je
1585. prevedena i na japanski u Nagasakiju.Tako je knjiga jednog hrvatskog
velikana bila jedna od prvih nejapanskih knjiga na japanskom tlu,te jedna od
prvih prevedenih knjiga na japanski jezik,te su prvi japanski kršćani bili
podučavani kršćanskoj duhovnosti riječima našeg Marka Marulića.

Dok neki autori navode kraj Muromachi razdoblja krajem vladavine posljednjeg
15. Ashikaga shoguna Yoshiakija((1537-1597)kojeg je postavio Oda Nobunaga
1568. i svrgnuo 1573.godine.Drugi izvori navode godinu 1568. kao kraj Muromachi
razdoblja,iako je Muromachi(Ashikaga) shogunat trajao nominalno sve do 1573.
a ulaskom Ode Nobunage u Kyoto 1568.počelo je novo razdoblje,koje će biti samo
prijelazno do razdoblja Edo(1600-1868) tj. do Tokugawa shogunata(1603-1867).
To prijelazno razdoblje nazvano je Azuchi-Momoyama po dvorcu Azuchi Ode
Nobunage i po Fushimi dvorcu Toyotomi Hideyoshija(1536-1598) koji je podignut
u južnom Kyotu u kvartu Momoyama ili "brežuljak bresaka".

Image Hosted by ImageShack.us

gore,Ashikaga Yoshiaki,posljednji 15.shogun Ashikaga shogunata

Post je objavljen 11.08.2007. u 16:05 sati.