Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/hrvatskanumizmatika

Marketing

Drijantila - carica suvladarica ili samo supruga cara uzurpatora Regalijana

Drijantila - carica suvladarica ili samo supruga cara uzurpatora RegalijanaOvim se radom hoće dokazati da je Drijantila bila suvladarica Regalijanova, a ne samo njegova žena.

Njezina kraća biografija temelji se na spisima i kronikama starih rimskih povjesničara, kroničara i analista te na novovjekoj, uglavnom numizmatičkoj literaturi, od koje je najpreciznija i najopširnija Goeblova studija.

Još nije objavljen niti jedan rad koji bi se bavio isključivo tim pitanjem.

Stoga sam problem pokušao riješiti uglavnom samo na temelju numizmatičkog materijala.

Služio sam se kvantitativnom i kvalitativnom analizom svih 60 poznatih primjeraka suvladarskog "carskog' bračnog para.

Glavni zaključci temelje se na ovim činjenicama: 1. Više je Drijantilinih antoninijana nego Regalijanovih antoninijana, 2. Na svim svjetovno-medijskim reversima legenda završava s AVGG kao kraticom za augustorum, 3. "Nabožna" legenda na reversima Drijantilinih moneta posvećena je jedino božici Junoni, 4. Postoji antoninijan kojemu je revers otkovan istom matricom i za Regalijana i za Drijantilu, 5. Na reversu je otkovan, dosta rijedak, prikaz oboje iz bračnoga para kako se drže za ruke.

Vidi cijeli članak.

Autor: Ladislav Korčmaroš
Izvor: Numizmatičke vijesti, br. 57, Zagreb, 2004.

Ključne riječi: numizmatika, kovani novac, antika, Drijantila, Regalijan
Keywords: numismatics, coins, antic, Driantilla, Regalian


Otkup kovanica, novčanica, odlikovanja

Post je objavljen 16.07.2007. u 19:52 sati.