Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/asboinu

Marketing

Španjolski građanski rat

Označavanje, kodiranje i oznake zrakoplova Republikanaca

Zrakoplovstvo Republikanaca tijekom Španjolskog građanskog rata čine uglavnom sovjetski zrakoplovi mada ima i zrakoplova Španjolske vojske koji su ostali u službi Republikanaca. Tijekom slijedećih dana Athumanunh će u svojim opisima pokušati opet, na samo sebi svojstven način, objasniti oznake, kodove i način označavanja tih zrakoplova u službi Republikanaca. Za razliku od označavanja zrakoplova Nacionalista, gdje su pretežito u uporabi brojke, kod označavanja zrakoplova Republikanaca prevladavaju slova u kombinaciji s brojkama. Dakle, prvo treba obratiti pozornost na slovne oznake, a zatim na brojčane oznake tih zrakoplova. Dakle, zrakoplovi koji imaju prva slova A (Asalto - po Athumanunhu) pripadaju skupini zrakoplova obrušavajućih bombardera. Ako Athumanunh navede primjer to bi izgledalo ovako: AD 013. Na tom primjeru ovo drugo slovo zapravo govori o tipu zrakoplova (Delfin Grumman – po Athumanunhu), a brojka 013 govori o rednom broju zrakoplova u eskadrili. Nadalje, zrakoplovi bombarderi (teški bombarderi – po Athumanunhu) Republikanaca u označavanju imaju prvo slovo B (Bombardero - po Athumanunhu). Slijedeći su zrakoplovi lovci po svojoj namjeni koji imaju prvo slovo C (Caza - po Athumanunhu) Na Athumanunhovoj sličici vidi se dva najčešće rabljeni zrakoplovi Chato i Mosca (Polikarpov I-15bis i Polikarpov I-16 tip 10 – po Athumanunhu). Dakle, zorno se vidi oznaka CC 086 što bi Athumanunh preveo kao Caza Chato 086, te oznaka CM 193 što bi opet Athumanunh preveo kao Caza Mosca 193. Nadalje, zrakoplovi koji imaju prvo slovo E (Escuela – po Athumanunhu) pripadaju skupini trenažnih i lakih zrakoplova, zatim, zrakoplovi koji imaju slovo F pripadaju skupini zrakoplova koji su zarobljeni tijekom bojnih djelovanja i preinačeni u Republikansko ratno zrakoplovstvo. Slijede zrakoplovi koji imaju prvo slovo H (Hidroavione – po Athumanunhu), a po namjeni su u skupini hidrozrakoplova. Slijede zrakoplovi koji imaju prvo slovo L (bombardero Ligero – po Athumanunhu), a to su laki bombarderi. Slijedeća skupina su zrakoplovi označeni prvim slovom R (Reconocimiento – po Athumanunhu) ili izvidnički zrakoplovi. Zrakoplovi označeni prvim slovom S (Sanitario – po Athumanunhu) pripadaju skupini zrakoplova koje rabi sanitet Republikanaca (zrakoplovi na koje se nikako ne smije paljbeno djelovati, osim ako oni paljbeno djeluju – po Athumanunhu). Zatim, zrakoplovi koji imaju prvo slovo T (Transporte – po Athumanunhu) pripadaju skupini zrakoplova koji su namjenjeni za prijevoz ljudstva i opreme. Na kraju zrakoplovi koji su označeni slovom X pripadaju amfibijskim tipovima zrakoplova.


Post je objavljen 30.06.2007. u 22:27 sati.