Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/asboinu

Marketing

Englesko - Nizozemski rat

Tijek Četverodnevne bitke – 12. lipanj 1666. godine

Do 05061666 prikupljanje i koncentriranje nizozemske flote bilo je završeno, a već 10061666 admiral Roiter poveo je flotu prema sidrištu Daunsu, ispred Deala, na samom ulazu u Doverska vrata (Strait of Dover, Pas de Calais – po Athumanunhu) kako bi što prije uspostavio bojni dodir s protivničkom flotom. U međuvremenu engleska flota dobila je netočnu informaciju da joj se u bojnom složaju približava francuska flota, pa je poradi toga princ Charles II. zapovjedio princu Rupertu da s bojnom prethodnicom engleske flote krene u susret francuskoj floti. Sada je engleska flota podijeljena i oslabljena, pa admiral Monk ima svega 58 broda i s tim brodovima on sidri noću 10. na 11. lipanj na sidrištu Daunsu. Gotovo istodobno i nizozemska flota iste noći sidri na samo nekoliko milja od engleske flote, negdje između Daunsa i Denquerka. Ujutro oko 0900 11061666 admiral Monk zna za protivničku flotu i odlučuje koristiti privjetrinu (puhao je jak jugozapadni vjetar – po Athumanunhu) da bi krenuo u napad. Ne očekujući napad protivnika koji ima nepovoljan vjetar, nizozemska flota nije podigla sidra, a kad su Nizozemci shvatili da im Englezi ipak podilaze u bojnom složaju, bilo je već previše kasno, pa su Nizozemci morali presjeći sidrene konopce. Zbog vjetra nizozemske eskadre sada su u stepenastom bojnom složaju. Engleska flota prošla je pored nizozemske izvan dometa topova, a oko podne nizozemska zaštitnica ulazi u bitku s engleskom flotom. Iako je englesko brodovlje rastresito i izvan složaja zbog nepovoljnog vjetra (samo je 35 engleskih brodova u bojnom postroju i održava bojni složaj, dok ostali zaostaju i gube složaj – po Athumanunhu), Englezi su u prednosti jer Nizozemci ulaze postepeno u bitku. No, oko 1600 Englezi se moraju okrenuti jer idu na plićake Denquerka, pa je sada u okretu engleska prethodnica postala začelje, te je još i naletjela na nizozemsko snažno središte. U žestokoj izmjeni topničke paljbe i vatre engleska prethodnica, koja je sada začelje pretrpjela je teške gubitke i oštećenja. Naime brodovi Nizozemaca su u zavjetrini i svi su im topovi iznad vodene crte, pa žestoko tuku po engleskom brodovlju iz svih topova, dok istodobno engleski brodovi u privjetrini ne mogu računati na svoje donje bitnice čiji su topovi ispod vodene crte. Bitka je potrajala nesmanjenom žestinom sve do pada mraka, a među poginulima Nizozemci imaju i admirala Cornelis Evertsena. Slijedećeg dana 12061666 obije su protivničke flote u protukursevima i jedre jedna na drugu, a puše umjereni jz (jugozapadni – po Athumanunhu) vjetar. No sada je 44 engleska broda u urednom bojnom složaju, a 75 je nizozemskih brodova u nesređenoj koloni crte. Da bi stvar bila još gora za Nizozemce, dva admiralska broda odjednom su se okrenuli od protivnika i za sobom povukla nizozemske brodove središta, a to pak je izazvalo još veći nered u složaju nizozemske flote. To je dovelo do toga da se nizozemska zaštitnica s admiralom Cornelis Trompom sada našla sama s protivničkim brodovima i pretrpjela teške gubitke i oštećenja. No, admirala Cornelis Trompa spasio je admiral Roiter koji je u međuvremenu došao u zavjetrinu i žestoku tukao sa svojim topovima po engleskim brodovima koji su u privjetrini. Englezi još jednom okreću brodove i ponovno su se približili Nizozemcima čiji pak su brodovi sada u totalnom neredu bez ikakvog bojnog složaja. No, sada admiral Monk čini doista nerazumljivu stvar, naime, Athumanunh nikada neće shvatiti zašto je admiral Monk čak tri puta prošao pored ispremiješane i neuredno posložene nizozemske flote i niti jednom se nije upustio u bitku koja bi mogla biti odlučujuća. Bilo kako da bilo ova neodlučnost Engleza dala je vremena Nizozemcima da se preslože i ponovno zauzmu novi složaj. Svaka je strana u bitki koja se odigrala 12061666 izgubila po četiri broda, no, engleski su brodovi pretrpjeli teža oštećenja. Tijekom 13061666 admiral Monk jedri prema zapadu u namjeri da se spoji s brodovima princa Ruperta koji je u međuvremenu spoznao da nema nikakve francuske flote i sada je hitao na poprište bitke s nizozemskom flotom. Nizozemska flota pak 13061666 neoprezno proganja englesku flotu i postupno opet gubi svoj bojni složaj. No, toga dana neoprezni su i Englezi, pa su mornari admiralskog broda Royal Prince, kojim je zapovijedao admiral George Ayscue, čak uspjeli nasukati brod u pličini. Nizozemski brodovi okomili su se na bespomoćni brod i potpuno ga uništili. U međuvremenu engleska se flota spojila i bitka se može nastaviti. Tako će i biti 14061666, sutradan.


Post je objavljen 26.06.2007. u 12:41 sati.