Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/106brigada

Marketing

Drugi bataljun 106 brigade

Osnovan 28.06.1991. mobilizacijom vojnika preko SNO.Brojno stanje cca 310 ljudi,odmah je raspoređen na položaje Tenja,Antunovac,orlovnjak,Ćelije,Ernestinovo i Laslovo.Bataljun je bio u sastavu zapovjedništvo,,3satnije,izviđačko diverzantsko odjeljenje,odjeljenje veze,pratećei vod i pozadinski vod.zapovjednik je bio Zvonimir Erk,Pero Mihaljević 1 satnija,2 satnija Damir Grundler,Zvonimir Perić 3 satnija.U borbama oko Ćelija smrtno su stradali 05/07/91 Damir Pavičić i Drago Bedula,a 1 satn. ostaje u selu u okruženju štiteći mještane sve do 10/07/91 kad se izvlači prema Osijeku.Istog dana Z.E. napušta mjesto zap. a dolazi V. Burić.nakon toga dolazi do ustroja bataljuna na teritorijalnom principu,te u njega ulaze jedinice i z MZ.Početkom 01/08/91 bataljun broji oko 600 ljudi.Dolazi do smjena u zap. pa zap. preuzima Dubravko P.,zap satnija postaju Ante Tolj 1 sat,Ilija V.2 satnija;Darko Fapall 3 satnija;i Ivan Grgić 4 satn.samim time počinje utvrđivanje linija na potezu južna obilaznica-Orlovnjak,Antunovac te Ernestinovo-laslovo.Kroz Kolovoz 91g bataljun borbe vodi sa srbima po cjeloj liniji obrane.Početkom 09/91 ulazi u sukob sa pripadnicima Jna na poligonu "C",gdje se zarobljava jedan pinzgauer te uništava par drugih vozila JNA.Istovremeno se bataljunu priključuje vod iz HEP-a koji ostaje u sastavu do 04/92g.U 09/91 točnije 15.09.1991 bataljun sudjeluje u napadu i osvajanju Bijele kasarne na području grada.tom priliko bilo je par ranjenih i jedan poginuli.Nakon trodnevnih borbi akcija je okončana pobjedom.Dio bataljuna početkom 09/91 vrši napad na Šodolovce i P. Slatinu te upada u selo Dopsin gdjwe uspješno razoružavaju stanovnike.Bataljun formacijski prelazi 1200ljudi te 25/09/91 formira se 3 bataljun koji obuhvaća mjesta Čepin,Vladislavce,Vuku,Hrastin,Beketince i Čepinske Martince,ali to ne umanjuje zonu odgovornosti 2bat. a sve češće se ulazi u direktne okršaje s neprijateljem.Od ostatka ljudstva bataljun opet prelazi okvire te od tog djela nastaje 4 bataljun na području Antunovca,Ivanovca,ernestinova i Laslova.Smnjuje se zona odgovornosti n apotezu južna obilaznica-Briješće.U prvoj polovici listopada uspješno brai s ostatkom 106br. jugoistočne prilaze gradu,te Tenju,Laslovo i Orlovnjak.U ovom formacijskom obliku ostaje sve do konca 91g.U više okršaja linijom koju opslužuje uništava tri tenka,više borbenih vozila,te zaustavljaju prodore srpskih snaga.Posebno su se u borbama istakli pripadnici interventnog voda koji su otresli dva tenka i dva transporteraNakon povlačenja snaga ZNG iz Tenje drugom bataljunu se priključuju ostatci postrojbi iz mjesta.

Post je objavljen 19.06.2007. u 12:19 sati.