Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/peratovic

Marketing

Spam attacks na mailbox 45 linesa


Cleanup Process


mail/neomail-trash: disinfecting.... . . . . . ..purged message 6 (infected with Email.Phishing.RB-628).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..purged message 70 (infected with Email.Phishing.RB-628).. . . . . . . . . . . ...done
mail/spam: disinfecting.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..purged message 34 (infected with Worm.Stration.pac-1).. ..purged message 35 (infected with Worm.Stration.pac-1).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..purged message 98 (infected with Email.Phishing.RB-628).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...done
mail/peratovic.net/xxxxxx/spam: disinfecting.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..purged message 275 (infected with Email.Phishing.RB-628).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..purged message 326 (infected with HTML.Phishing.Bank-1184).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..purged message 363 (infected with HTML.Phishing.Bank-1184).. ..purged message 364 (infected with HTML.Phishing.Bank-1184).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...done
mail/peratovic.net/xxxx/spam: disinfecting.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..purged message 62 (infected with HTML.Phishing.Bank-1184).. . . . . . ...done
mail/peratovic.net/xxxxx/spam: disinfecting.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..purged message 167 (infected with HTML.Phishing.Bank-1177).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..purged message 303 (infected with Trojan.Small-zippwd-12).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..purged message 335 (infected with Email.Phishing.RB-628).. . . ..purged message 338 (infected with HTML.Phishing.Bank-1008).. . . . . . . ..purged message 345 (infected with JS.Feebs.BG-1).. . . . . . ..purged message 351 (infected with Email.Phishing.RB-497).. . . . . . . . . . . . . . ..purged message 365 (infected with HTML.Phishing.Bank-1063).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..purged message 385 (infected with Worm.Stration.pac-1).. ..purged message 386 (infected with Worm.Stration.pac-1).. ..purged message 387 (infected with Worm.Stration.pac-1).. ..purged message 388 (infected with Worm.Stration.pac-1).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..purged message 433 (infected with Exploit.HTML.IFrame).. . . . . . . . . . . . . ..purged message 446 (infected with Exploit.HTML.IFrame).. ..purged message 447 (infected with Worm.SomeFool.P.2).. ..purged message 448 (infected with Exploit.HTML.IFrame).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..purged message 475 (infected with Exploit.HTML.IFrame).. ..purged message 476 (infected with Worm.SomeFool.P).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..purged message 532 (infected with Exploit.HTML.IFrame).. . . . . . . . . . . . . . ..purged message 546 (infected with Worm.SomeFool.P).. ..purged message 547 (infected with Exploit.HTML.IFrame).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..purged message 580 (infected with HTML.Phishing.Bank-1184).. . . ..purged message 583 (infected with Worm.SomeFool.P).. ..purged message 584 (infected with Exploit.HTML.IFrame).. . . . . ..purged message 589 (infected with Email.Phishing.RB-628).. . . . . . ..purged message 595 (infected with HTML.Phishing.Bank-1184).. . . . . . . . . . . . . . . . . ..purged message 612 (infected with HTML.Phishing.Bank-1184).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..purged message 631 (infected with Email.Phishing.RB-675).. . . . . . . . . . . . . . . . . ..purged message 648 (infected with Worm.SomeFool.P).. ..purged message 649 (infected with Exploit.HTML.IFrame).. . . . . . . . . . . . . . ..purged message 663 (infected with HTML.Phishing.Bank-1184).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...done


Cleanup Complete!


Svi koji ste mi slali mailove, a ja im na njih nisam odgovarao, sada znate u čem je bio problem. Znanim i neznanim virus-spamerima možemo samo poručiti: Ništa nas neće zaustaviti!

Post je objavljen 04.05.2007. u 14:15 sati.