Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/hrvatskanumizmatika

Marketing

Nekoliko redaka o kovanju novaca 1941.-1945. godine

Nekoliko redaka o kovanju novaca 1941.-1945. godineNaš proslavljeni kipar i medaljer Ivo Kerdić i majstor graver Teodor Krivak preuzeli su 1941. godine dužnost pripremanja prijedloga modela, izradu kalupa i probnih otkova kovanog novca NDH. U našoj numizmatičkoj literaturi može se pročitati da su taj posao obavljali u radionici i kovnici SPU u Zagrebu.

Zatim se može pročitati da su partizanske jedinice nakon dolaska u Zagreb 1945. godine došle u SPU, te sve nađene modele, kalupe i probne otkove novca odnijeli ili uništili.

Nitko od pisaca takvih podataka nije pokušao istražiti vjerodostojnost takvih podataka, nego su oni uzimani iz prvih izvora i ponavljani u daljnjim člancima raznih autora pa je to bio učinio i pisac ovih redaka.

U vrijeme preuzimanja dužnosti za pripremanje modela, pravljenje kalupa i otkivanja probnih otkova novca NDH, ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI u Zagrebu još nije postojala!

Postojala je Obrtna škola, kojoj je 1945. godine ime promijenjeno u Industrijska škola, a tek 1948. godine promijenjeno joj je ime u SPU.

U obrtnoj školi kao i kasnije u industrijskoj školi, odnosno SPU, postojao je Odjel za obradu plemenitih metala, a u programu svoga rada nisu imale odjele za izobrazbu i školovanje medaljerske, kiparske i graverske umjetnosti!

Tek u proljeće 1956, godine zaključeno je da se u ŠPU urede radionice za izobrazbu navedenih kadrova, koje bi se odvojile od SPU te u program rada uvele navedene predmete.

Uz pomoć nekoliko majstora gravera iz IKOM-a u Zagrebu, nabavljeni su prijeko potrebni alati i strojevi te su radionice pri ŠPU u Zagrebu započele raditi ujesen 1956. godine.

Nameće se logično pitanje, gdje su Kerdić i Krivak izrađivali modele, rezali kalupe i kovali probne otkovc novca koji je s vremenom trebalo staviti u optjecaj, ako u njihovo vrijeme radionice SPU još nisu niti postojale?

Graver majstor Teodor Krivak posjedovao je svoju radionicu u Preradovićevoj ulici br. 2, u kojoj je kovao medalje i odlikovanja. U njoj su najvjerojatnije rezani kalupi i kovani probni otkovi predviđenog novca NDH, a Kerdić, koji je bio profesor na likovnoj akademiji u Ilici u Zagrebu, najvjerojatnije je u radionicama Akademije izrađivao crteže i modele predviđenog novca, a u ljevaonici iste ustanove na temelju gipsanih modela dao izliti brončane odljeve. Smanjivanje brončanih odljeva na potrebnu veličinu učinio je najvjerojatnije Krivak u svojoj radionici, jer je za taj proces posjedovao odgovarajuće strojeve.

Probni otkovi mogli su biti otkovani u radionici Teodora Krivaka, no kovanje redovitog novca od 2 kune koji je bio u optjecaju, kao i kasnije kovanaca od 500 kuna, obavila je kovnica poduzeća MEGA u Zagrebu, a koji je posao kovanja obavljao majstor Ivo Kotnik. Teodor Krivak i Ivo Kerdić surađivali su s NOP-om za cijelo vrijeme trajanja NDH i činili sve da do kovanja sitnog novca ne dođe. U tom cilju napravili su velik broj prijedloga istih novčanih vrijednosti novca, kojima odgovorni za kovanje novca nisu bili zadovoljni te su od obojice majstora tražili ispravke ili poboljšanja prijedloga. Tako je vrijeme prolazilo, a do kovanja predviđenih vrijednosti od 0,25 i od 0,50 banica, od 1 kune, 2 kune, 5 i 10 kuna nije niti došlo. Sabotiranje izlaženja sitnog novca za vrijeme NDH tako je potpuno uspjelo. Srećom, ostali su probni otkovi svih predviđenih nominala u raznim varijantama (ispravci, nadopune, poboljšanja) i u raznim metalima. Zahvaljujući njima, djela Ive Kerdića, koja se maštovitošću i kompozicijom mogu držati vrhunskim umjetničkim djelima i na širim područjima, ostala su hrvatskoj numizmatičkoj povijesti i baštini. Godine 1945. osnovan je u Zagrebu IKOM (Industrijska kovnica Orešković Marko). Za prvog direktora IKOM-a bio je postavljen Teodor Krivak. Uz strojeve i alat iz svoje radionice, koje je darovao IKOM-u, uspio je nagovoriti i dio zagrebačkih zlatara da preuzmu radna mjesta u IKOM-u, da sobom dragovoljno donesu svoj alat i strojeve te da ga stave na raspolaganje svom novom poslodavcu. Nešto kasnije, zlatarima koji nisu tako postupili alat i strojevi bili su konfiscirani.

Autor: Irislav Dolenec
Izvor: Numizmatičke vijesti, 2001.god.

Ključne riječi: Nezavisna Država Hrvatska, kovani novac, probe, Ivo Kerdić, Teodor Krivak
Keywords: Independent State of Croatia, coins, trial strikes, Ivo Kerdic, Teodor Krivak


Coins Banknotes Militaria Store

Post je objavljen 19.03.2007. u 08:12 sati.