Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/hrvatskanumizmatika

Marketing

Uskoro novi katalog za kovani i papirni novac Jugoslavije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije

NaslovnicaU pripremi je novi katalog kovanog i papirnog novca bivše Jugoslavije, te zemalja nasljednica: Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije, naziva: The Guide to Coins and Banknotes of Yugoslavia, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro and Macedonia.

Iz uvoda: ...dosada je napisano mnogo knjiga i radova na temu moderne numizmatike na području bivše Jugoslavije, no nažalost većina njih obuhvaća samo jedno područje numizmatike (kovani ili papirni novac) ili samo jedno geografsko područje ili državu. Kako je interes za modernu numizmatiku s područja bivše Jugoslavije uvijek velik, a ne postoji katalog koji bi obuhvaćao na jednom mjestu sve ono što sakupljače zanima, postoji potreba za jednom ovakvom knjigom, priručnikom, koji na jednostavan i pregledan način prikazuje sve redovne kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije...

Katalog na više od 500 stranica formata A5, kroz slike i tekst obrađuje sva najvažnija područja moderne numizmatike bivše Jugoslavije i zemalja nasljednica od 1868. do danas. Sav materijal u katalogu predstavljen je ilustracijama, te najvažnijim podacima koji su interesantni sakupljačima. Katalog je jednostavan i pregledan, te praktičnog (džepnog) formata, tako da se može nositi posvuda sa sobom. Katalog je pisan na engleskom jeziku.

Prikaz kovanog novca
Kovani novac je obrađen po principu: država – nominala – tip – godište. Svaki tip kovanog novca nosi svoj kataloški broj. Za primjerke kod kojih postoje varijante (odstupanja u dizajnu, metalu, tipu kovanja, probna i redovna kovanja u poliranoj ploči), kataloški broj prikazan je u obliku decimalnog broja. Pored kataloškog broja, prikazane su reference, odn. kataloški brojevi iz drugih poznatih kataloga. Slike kovanog novca su prikazane u prirodnoj veličini. Ispod slike, nalaze se podaci o: sastavu metala, promjeru, masi (i masi plemenitih metala: ASW, AGW), obodu, te tipu kovanja. Isto tako, prikazana su godišta kada je novac kovan, naziv kovnice, veličina emisije, te kataloška vrijednost izražena u eurima za svaki stupanj očuvanosti.

Prikaz papirnog novcaPapirni novac je također obrađen po principu: država – nominala – tip – godište. Svaki tip nosi svoj kataloški broj, ako postoje varijante (specimeni, nulti serijski brojevi, primjerci bez serijskog broja, različiti vodoznak...), kataloški broj prikazan je u obliku decimalnog broja. Kao i kod kovanog novca, prikazane su reference na druge kataloge. Pored tipova i varijanti, obrađene su i varijante serijskog broja tamo gdje one postoje. Slike papirnog novca su radi preglednosti i praktičnosti umanjene. Ispod njih, prikazani su: datum izdanja, te kataloške vrijednosti u eurima za svaki stupanj očuvanosti.


Katalog obrađuje sljedeća područja:

KOVANI NOVAC

1. Slovenija (Republika Slovenija – sva redovna i prigodna izdanja od 1992. do 2006., Republika Slovenija u Europskoj Uniji – slovenski euri)

2. Hrvatska (Nezavisna Država Hrvatska – redovna izdanja i zlatnici, Republika Hrvatska – sva redovna i prigodna izdanja od 1993. do 2007.)

3. Bosna i Hercegovina (Republika Bosna i Hercegovina – Pobjoy izdanja prigodnog novca, Bosna i Hercegovina – redovna izdanja od 1998. do 2005.)

4. Jugoslavija (Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca – redovna izdanja od 1920. do 1925., Kraljevina Jugoslavija – redovna izdanja od 1931. do 1938. i dukati, Demokratska Federativna Jugoslavija – redovna izdanja, Federativna Narodna Republika Jugoslavija – redovna izdanja od 1953. do 1955., Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija – redovna i prigodna izdanja od 1963. do 1992., Savezna Republika Jugoslavija – redovna i prigodna izdanja od 1992. do 2002.)

5. Srbija (Knjaževina Srbija – redovna izdanja od 1868. do 1879., Kraljevina Srbija – redovna izdanja od 1883. do 1917., Srbija u 2.svj. ratu – redovna izdanja od 1942. do 1943., Republika Srbija – redovna i prigodna izdanja od 2003. do 2006.)

6. Crna Gora (Knjaževina Crna Gora – redovna izdanja od 1906. do 1910., Kraljevina Crna Gora – redovna izdanja od 1910. do 1914.)

7. Makedonija (Republika Makedonija – redovna i prigodna izdanja od 1993. do 2007.)

Prikaz kovanog novca

PAPIRNATI NOVAC

1. Slovenija (Slovenija u 2.svj. ratu – izdanja Denarnog zavoda i Ljubljanske provincije, Republika Slovenija – bon izdanja od 1990. do 1992. i redovna izdanja od 1992. do 2005.)

2. Hrvatska (Nezavisna Država Hrvatska i Hrvatska u 2.svj.ratu. – redovna izdanja od 1941. do 1943., te izdanja Banke za Istru, Rijeku i Slovensko primorje, Republika Hrvatska – redovna izdanja od 1991. do 2004., te okupacijska izdanja „RSK“ od 1992. do 1994.)

3. Bosna i Hercegovina (Republika Bosna i Hercegovina – preštampana izdanja SFRJ, izdanja vlade Republike BiH, te lokalna izdanja: Sarajevo, Travnik... kao i izdanja Republike Srpske, Bosna i Hercegovina – izdanja od 1998. do 2002.)

4. Jugoslavija (Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca – redovna izdanja od 1919. do 1926., Kraljevina Jugoslavija – redovna izdanja od 1929. do 1939., te izdanja izbjegličke vlade u Londonu, Demokratska Federativna Jugoslavija – redovna izdanja 1944., Federativna Narodna Republika Jugoslavija – redovna izdanja od 1946. do 1955., te Informbiro izdanja 1950., Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija – redovna izdanja od 1963. do 1991., Savezna Republika Jugoslavija – redovna izdanja od 1992. do 2002.)

5. Srbija (Knjaževina Srbija – redovna izdanja 1876., Kraljevina Srbija – redovna izdanja od 1885. do 1918., te preštampana izdanja u 1.svj. ratu, Srbija u 2.svj. ratu – redovna izdanja od 1941. do 1943., Republika Srbija – redovna izdanja od 2003. do 2006.)

6. Crna Gora (Kraljevina Crna Gora – redovna izdanja od 1912. do 1914., te preštampana izdanja u 1.svj. ratu i Austrijska okupacijska izdanja, Crna Gora u 2.svj. ratu – preštampana izdanja Kraljevine Jugoslavije)

7. Makedonija (Republika Makedonija – redovna izdanja od 1992. do 2007.).

Prikaz papirnog novca


Katalog se nalazi u jednoj od završnih faza obrade i trebao bi izaći iz tiska u travnju ove godine. Cijena po izlasku iz tiska će biti 25,00 eura (oko 180,00 kuna). Za trgovce i kupce više primjeraka postoji i popust (rabat). Svi zainteresirani, koji žele unaprijed rezervirati svoj primjerak, mogu se javiti na e-mail: zviscevic@gmail.com. Za sve ostale upite i informacije, također se možete javiti na dani e-mail.

OGLAŠAVANJE U KATALOGU
Pozivaju se ovom prilikom svi zainteresirani trgovci numizmatikom, te ostali koji žele svoju reklamu na stranicama kataloga da rezerviraju svoj oglasni prostor u ovom izdanju i na taj način unaprijede svoju trgovinu, a ujedno i pomognu izdavanju ovog kataloga. Cijene oglasa su: cijela stranica – 200 kn (27 EUR); pola stranice – 100 kn (14 EUR); četvrtina stranice – 50 kn (7 EUR). Kontakt na e-mail: zviscevic@gmail.com

Ključne riječi: numizmatički katalog, kovani novac, papirni novac, Hrvatska, Slovenija, Jugoslavija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija
Keywords: numismatic catalog, coins, banknotes, Croatia, Slovenia, Yugoslavia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro and Macedonia


Unicel prijevodi

Post je objavljen 16.02.2007. u 03:05 sati.