Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/vrgorac

Marketing

Institucionalni i administrativni ustroj Grada Vrgorca

Grad Vrgorac prostorno je najveći grad u Splitsko-Dalmatinskoj županiji, ali je po broju stanovnika na samom dnu. Površina Grada Vrgorca iznosi 284 kvadratna kilometra, a prema popisu stanovništva iz 2001. godine broji oko 7500 stanovnika. Gustoća naseljenosti iznosi oko 27 stanovnika po kilometru kvadratnom. Što se tiče unutrašnjeg uređenja Grada, Vrgorac se dijeli na 25 mjesnih zajednica, a to su: Banja, Donje Rašćane, Dragljane, Draževitići, Duge Njive, Dusina, Kljenak, Kokorići, Kotezi, Kozica, Mijaca, Orah, Podprolog, Poljica Kozička, Prapatnice, Ravča, Stilja, Umčane, Veliki Prolog, Vina, Višnjica, Vlaka, Vrgorac, Zavojane te Kutac, koji se 2006. godine plebiscitom odvojio od mjesne zajednice Kotezi. Vrgorac je najveće naselje sa oko 2600 stanovnika. Mjesne zajednice u sjevernijem dijelu Vrgorske krajine su u pravilu prostorno veće budući da je to područje slabo naseljeno i nema potrebe za cijepanjem postojećih mjesnih zajednica na manje. Prostorno su najveće četiri najsjevernije mjesne zajednice: Rašćane, Poljica Kozička, Kozica i Zavojane. Svaka mjesnu zajednicu vodi lokalni Mjesni odbor kojega stanovnici biraju na izborima.
Temeljne gradske institucije su Gradsko vijeće i Gradsko poglavarstvo. Gradsko vijeće Vrgorca je predstavničko tijelo stanovnika Grada i tijelo lokalne samouprave izabrano na izborima. Mandat njegovih zastupnika traje četiri godine. Sastoji se od 15 članova. Vijeće donosi zakone koji su u skladu sa statutom Grada Vrgorca i zakonima Republike Hrvatske. Ono uz ostalo, donosi statut Grada, donosi odluke vezane za gradsku samoupravu, bira i razrješuje gradonačelnika i njegove zamjenike, te članove Gradskog poglavarstva. Ima pravo osnivanja radnih tijela Gradskog vijeća te biranje njihovih članova. Vijeće također osniva javne ustanove za obavljanje raznih poslova koji su od vitalnog interesa za Grad i njegovo normalno funkcioniranje. Nakon što se na izborima izaberu članovi Gradskog vijeća, u zakonski propisanom vremenu održava se konstituirajuća sjednica Vijeća na kojoj se izabiru predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća, te gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika. Slijedeća gradska institucija je Gradsko poglavarstvo. Ono je po zakonu zaduženo za obavljanje izvršnih poslova vezanih za Grad, te je odgovorno Gradskom vijeću za svoj rad i odluke koje donosi. Poglavarstvo priprema prijedloge općih akata, te provodi ili osigurava provođenje općih akata Gradskog vijeća. Usmjerava i nadzire rad gradskih upravnih tijela. Upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada, kako i prihodima i rashodima istog. Poglavarstvo ima obvezu da samo putem javnog natječaja imenuje pročelnike upravnih službi i odjela Grada. Članove Gradskog poglavarstva bira Gradsko vijeće u pravilu iz reda svojih članova, na prijedlog gradonačelnika. Članovi Gradskog poglavarstva mogu biti zaduženi za jedno ili više određenih područja iz djelokruga Grada.
Vrgorac ima status Grada od 1997. godine, a do tada je bio Općina, na čelu sa načelnikom.


Post je objavljen 30.01.2007. u 10:07 sati.