Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/cnn

Marketing

cnn.blog.hr posjeduje dokaz da je Branko Vukelić bio upoznat s kriminalnim radnjama u Brodosplitu

cnn.blog.hr došao je u posjed zapisnika s 5. sjednice nadzornog odbora Brodosplita od 21. srpnja 2005. godine na kojoj je bilo govora o spornim ugovorima o gradnji brodova za ciparsku kompaniju. Cijeli tekst zapisnika prepisan je, a dostupan je i PDF za download sa scanniranim zapisnikom.

Ono što je iz ovog zapisnika vidljivo je, da su ministar Branko Vukleić i premijer Ivo Sanader lagali hrvatsku javnost kad su govorili da nisu znali da se radi o nepravilnostima. U zapisniku se vidi kako je Predrag Čudina jasno stavio do znanja da ugovori nisu dobro napravljeni, da cijene nisu realne i da sadrži stavke neuobičajene za takve ugovore kao što su pobočna pisma kojima Brodosplit vraća novce kupcu po isporuci brodova.

Iz ovog se također vidi da je Andrija Hebrang lagao u subotnjem intervjuu na Radiju 101 kada je izjavio da članovi nadzornog odbora nemaju uvide u ugovore i da ne mogu utjecati na poslovanje, jer se na sastanku dotičnog nadzornog odbora upravo razgovaralo o tim stvarima i svi su bili upoznati.

Napomenuo bih još jednu zanimljivost koja ne umanjuje odgovornost nadzornog odbora. Sumnjivi ugovor potpisan je prije nego li je predočen nadzornom odboru.

Scan 1. stranice zapisnika. Klikni za veću sliku.
ZAPISNIK

s 5. sjednice Nadzornog odbora Brodograđevne industrije Split, d.d. održane dana 21. srpnja 2005. god., s početkom u 12,30 sati u prostorijama sjedišta Društva, u Splitu, Put Supavla 19.

Nazočni: gosp. Branko Vukelić, gosp. Iljo Martinović, gosp. Marijo Lovrinčević, gosp. Zvonko Šegvić, gosp. Damir Ostović, gosp. Siniša Poljak

Opravdano odsutni: gosp. Miljenko Bobanu

Ostali nazočni: gosp. Predrag Čudina, gosp. Srđan Kovač, gosp. Ante Luetić,
gosp. Domagoj Klarić, gosp. Goran Vukasović, gđa Daliborka Ranđelović, gđa. Goranka Škarić, gđa Željka Mihanović, gđa Ankica Đolonga.

Za. sjednicu je predložen i jednoglasno prihvaćan slijedeći

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika s 4. sjednice
2. Problematika vezana uz odluku o izboru revizora za 2004.god.
3. Novi ugovori o graciji četiri broda za kupca Kippis Shipping Company Limited, LimassoL Cipar
4. Razno

Točka 1.

Verifikacija zapisnika s 4. sjednice

Zapisniik s 4. sjednici; Nadzornogog odbora od 22.04.2005.god. jednoglasno je usvojen.

Točka 2.

Problematika vezana uz odluku o izboru revizora za 2004. god.

O predmetnoj problematici izvjestio je gosp. Čudina, a Članovima Nadzornog odbora podijeljena su i pisma kojima se tretira ova problematika.
U raspravi su sudjelovali .gosp. Vukelić, gosp. Martinović, gosp. Poljak, gosp. Šegvić i gđa
Škarić.
Nakon Što je gđa Škarić pojasnila pravni aspekt u svezi ove problematike, Nadzorni odbor
zaključio je:
Primaju, se k znanju dostavljene informacije, uz stav da je potrebno sačekati rješenje Državne komisije za kontrohi postupka javne nabave, koje će biti obvezujuće i uputiti će Društvo na daljnje postupanje.

Scan 2. stranice zapisnika. Klikni za veću sliku.
Točka 3.

Novi ugovori o gradnji četiri broda

O novim ugovorima koje je Brodosplit-BrodogradiliŠte, d.o.o. zaključilo 15.07.2005. izvjesno je gosp. Vukasović.
Obzirom da su predmetni ugovori Nadzornom odboru dostavljeni na mišljenje sukladno članku 27 Statuta Brođosplit d.d., otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali gosp. Šegvić, gosp. Čudina, gosp. Poljak, gosp. Martmović.
Gosp. Šegvić istakao je da se predhodno trebala održati sjednica Nadzornog odbora d.d., obzirom da isti daje mišljenje, a potom sjednica Nadzornog odbora do.o. koji daje suglasnost na zsključene ugovore, o Čemu bi ubuduće kod sazivanja sjednica trebalo voditi računa. Što se tiče samih ugovora gosp. Šegvić je istakao slijedeće:
- da je brokerska provizija visoka
- upućuje na nesuglasje između str. 3 ugovora i str. 2 pobočnog pisma br. 2 (u ugovoru stoji 8 mil. EUR, a u pobočnom pismu 9 mil. EUR). (Dilema što je točno , otklonjena je uvidom u originalni ugovor u kojem se iznos od 8 mil. EUR podudara s iznosom navedenim u originalnom pobočnom pismu, a greška je nastala kod prevođenja i pretipkavanja ugovora s engleskog na hrvatski jezik),
- Stavka kalkulacije "ostali materijali" trebala bi biti specificirana
- Postavlja pitanje realnosti cijene koštanja kooperacije i vlastite radne snage
- Iznos od 510.500 USD (troškovi konzultanta) koji se navodi u pobočnom pismu br. 3 u cijeni je broda, ali je van kalkulacije,
- Ako je cijena čelika, definirana kliznom skalom (dakle sve je regulirano) u cijeloj stvari nije polrebno nikakvo sudjelovanje brokera.
Gosp. Šegvić upoznao je nazočne s pristiglim ponudama za ugovaranje novih poslova, koje je
potom uručio gosp. Poljaku.
Gosp, Poljak je u svojoj raspravi ponovno upozorio da ubuduće treba maksimalno paziti na visinu brokerske provizije kod ugovaranja novih poslova, obzirom da je kod ovih ugovora ista dosta. visoka,
Gosp. Martinović mišljenja.je da bi. bilo uputno prije potpisivanja ugovora zatražiti neutralno mišljenje o visini provizije.
Gosp. Poljak, a zbog, vosokih. cijena u nordijskim brodogcadilištiina, smatra da treba nastojati da se u garantnom periodu ista ne koriste za usluge servisiranja, te o tome voditi računa kod budućih ugovora.
Gosp. Čudina naglasio je da je predmetne ugovore dobio dan prije sjednice Nadzornog odbora, te nije mogao ući u dublju analizu istih, pa je kao svoj doprinos raspravi istakao sljedeća mišljenja i prijedloge:

- U kalkulaciji se potkrala greška, jer se koktel valuta iz ugovorne cijene broda preračunava u USD po tečajnici od 14.07.05., a sve preostale stavke iz kalkulacije po tečajnici 07.07.05. Isto treba promijeniti, tj. koristiti istu tečajnicu u kalkulaciji. Jedinstvena primjena bilo koje od navedenih tečajnica na kalkulaciju dati će lošiji poslovni rezultat na predmetnim novogradnjama.
- Kod potpisivanja ugovora nije uobičajeno potpisivati i pobočna pisma, obzirom da je situacija ćišća kada je sve sadržano u ugovoru (pobočna pisma 2 i 3 ulaze u cijenu koštanja broda). Pobočno pismo 2 je standardna "kupčeva isporuka" i vrlo je neobično da je ista uključena u cijenu broda. Pregledom stavki "kupčeve isporuke" ne nailazi se ni na jednu stavku koja nije u uobičajenom opsegu isporuke na brodovima
Scan 3. stranice zapisnika. Klikni za veću sliku.
za druge kupcu, kada to nije uključeno u ugovorim cijenu broda. Pobočnim pismom br. 3 predviđeno je da će Brodogradilište od ugovorne cijene broda kupcu isplatiti preko pola milijuna USD po brodu kojim će on platiti angažman konsultanta. Zbog svega navedenog predlaže se Nadzornom odboru da zatraži isključivanje pobočnih. pisama 2 i 3 iz Ugovora.
- Novougovoreni brodovi su ponovljeni brodovi kakvi se trenutno grade i za druge kupce (MARINVEST, STENA), pa kalkulacija novih brodova mora biti usklađena s rekalkulacijama postojećih novogradnji.
- Cijena glavnog motora procijenjena je vrlo optimistično i teško da će se ista postići, obzirom da su dosada ostvarene cijene puno veće, a do 2008.god. može se očekivati samo rast cijena.

Po sprovedenoj raspravi pristupilo se glasovanju, pa se ustvrđuje da je Nadzorni odbor s 5 glasova "za" i 1 "suzdržanim" glasom dao pozitivno mišljenje po predmetnim ugovorima.

Točka 4.

RAZNO:

4.1. Gosp. Vukelić još jednom je naglasio da Program restrukturiranj a i konsolidacije do kraja kolovoza mora biti završen i usuglašen s resornim Ministarstvima, a unutar Društva sa socijalnim partnerima,
4.2. Predlaže se čim prije definirati što je holding, što je d.o.o., kakvi su međusobni odnosi, tko sto treba raditi da bi sustav funkcioniiao.
4.3. Slijedom predhodno navedenog, gosp. Šegvić predlaže pokretanje procesa dorade Statuta društava, smatrajući da isti nisu do kraja definirali upravljačku funkciju i međusobne odnose d.d. i d.o.o., s čime se složio i gosp. Vukelić.
4.4. Gosp. Šegvić predložio je da se ubuduće sjednice Nadzornog odbora d.d.i d.o.o. održavaju zajedno.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Branko Vukelić , dipl.ing.


Post je objavljen 25.09.2006. u 22:08 sati.