Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/zmajkovito

Marketing

Tko je hepiiiii

Narodne novine br.: 81 19. 7. 2006.

15. Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima i medicinskim proizvodima

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 112. i 114. Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima (»Narodne novine« broj 121/03 i 177/04) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi
PRAVILNIK
O DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOBROJ PRAKSI I UVJETIMA ZA DAVANJE DOZVOLE ZA PROMET MEDICINSKIM PROIZVODIMA

Članak 1.

U Pravilniku o dobroj praksi i uvjetima za davanje dozvole za promet medicinskim proizvodima (»Narodne novine« broj 54/05) u članku 10. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, specijalizirana prodavaonica za promet na malo isključivo medicinskim proizvodima treba ispunjavati sljedeće uvjete:
1. imati na raspolaganju odgovornu osobu odgovarajuće stručne spreme ovisno o klasi medicinskih proizvoda čiji promet na malo obavlja i to:
– za medicinske proizvode klase I – najmanje srednje stručne spreme, ovisno o namjeni medicinskih proizvoda,
– za medicinske proizvode klase II a – najmanje više stručne spremeyes, ovisno o namjeni medicinskih proizvoda,

itd
itdPost je objavljen 24.07.2006. u 12:31 sati.