Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/stitch

Marketing

Živo i neživo


Što je nepravilno u rečenicama:

Dinamo je pobijedio Hajduka.

Gibonni je večeras dobio Porina.

Dođi da vidiš auto kojeg sam kupio.


U prvoj možemo vidjeti klasičnu pogrešku, za koju je osim eskiviranja nastave hrvatskoga jezika u osnovnoj školi djelomično krivo i personificiranje određenoga kluba. Naime, koliko god to Dalmatinci nijekali, Hajduk nije živo biće. Stoga nema razloga za nastavak -a, nego treba reći: Dinamo je pobijedio Hajduk.

Isto tako, u drugoj je Porin ime nagrade, i u akuzativu zato ima jednak oblik kao u nominativu. To vrijedi i za ostale imenice muškoga roda koje označavaju neživo (kupiti stol, čitati časopis), a one koje znače živo biće u akuzativu imaju isti oblik kao i u genitivu (vidim prijatelja, slijedim neznanca).

Dakle, Porin bi u akuzativu glasio Porina da je to ime osobe, ali Porin kao nagrada za glazbena dostignuća ponaša se kao sve riječi koje označavaju neživo: Gibonni je večeras dobio Porin.

Također, upitno-odnosna zamjenica koji ima akuzativ kojeg(a) samo kad označava živo biće: Čovjek kojeg sam sreo jučer došao mi je i danas.

No budući da za auto to ne možemo reći, posljednja rečenica treba glasiti: Dođi da vidiš auto koji sam kupio.

Ili pak: Dođi da vidiš auto što sam ga kupio.

Post je objavljen 04.12.2005. u 12:04 sati.