Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/stitch

Marketing

O pridjevima (2)


Sada bih se mogao pozabaviti pravilima. Počet ću onima o određenim pridjevima, jer ih je više. No riješit ću najprije neka pitanja.

Određeni i neodređeni oblik imaju samo opisni pridjevi. A ne gradivni i posvojni. Ipak, postoje slučajevi koji mogu dovesti u dvojbu, primjerice sintagma “vodeni umak”. Značenjski, svi pridjevi koji završavaju na -ni, -dni i -eni bliži su posvojnim pridjevima nego opisnim, zbog toga što kazuju da je imenica uz koju stoje u nekoj vezi s onim što znači imenica od koje su izvedeni (radni ogrtač, stočni sajam, kućni red, trbušni govor, ručni sat, vodeni tok). Ti pridjevi mogu biti samo određeni. Ali ako kažem “voden umak”, pridjev označava umak u kojem ima previše vode, a ne od čega je napravljen. Nije dakle gradivni nego opisni. Pripazite stoga na takve homonimne parove: žitan kraj (u kojem rodi žito), sunčan dan (pun sunca) itd.

Vratimo se sada na početak. Spomenuh dvije kategorije u kojima dolazi samo određeni oblik pridjeva: kada je on dio naziva (bijeli jasen, vodeni konj) i kada završava navedenim sufiksima (glavni kolodvor, mjesni ured, sunčani sat, vjenčani prsten).

Osim njih, pridjevi su određeni:

1. u imenima (Petar Veliki, Novi Sad, Mali medvjed, Dugi otok)
2. uz pokaznu zamjenicu (taj tvrdoglavi dječak, onaj visoki muškarac)
3. u neizvedenim oblicima kao što su jarki i žarki
4. kada su posrijedi oblici koji završavaju na –ći: brijaći, šivaći
5. kada određuju imenicu u vremenu i prostoru: desni, južni, zemni, nebeski, ljetni, srednjovjekovni
6. u znanstvenom nazivlju (primijetite da su mi formulacije ovakve: pridjev može biti određeni, neodređeni, gradivni...)

Posvojni pridjevi izvedeni sufiksima -ji, -nji, -šnji, -ski/-ki imaju samo određeni vid: kozji, jutarnji, unutrašnji, gradski, skijaški...

Nasuprot tome, ako završavaju nastavcima -ov, -ev, -ljev, -in, imaju samo neodređeni oblik: sinov, drugov, Mirkov, bogatašev.

Zato nije dobro reći, primjerice, “bratovoga” u genitivu jednine muškoga roda, jer to nije odlika književnoga jezika. U biranomu govoru treba reći: “bratova”.

Time smo ušli u treći dio ovoga ciklusa, o neodređenim pridjevima, pa ću nastaviti idući put.

Post je objavljen 16.11.2005. u 13:08 sati.