Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/hrvatskanumizmatika

Marketing

Novčanice Grčke republike u Jugoslaviji (1)

Prelistavajući časopis „dinar“, glasilo SND-a, broj 24., na stranicama posvećenim numizmatičkim aukcijama na kojima se nude materijali s naših prostora, pronašao sam zanimljivu novčanicu koju je nudila jedna grčka aukcijska kuća, a radi se o novčanici „Grčke republike“ u Jugoslaviji. Više informacija o ovom izdanju potražio sam kod našeg člana Ranka Mandića, inače urednika spomenutog časopisa.

Od gosp. Mandića dobio sam slijedeći odgovor:

Mjesto Buljkes (danas Maglić) 40ih godina prošlog stoljećaRadi se o novčanicama koje su izdavali grčki emigranti – komunisti nakon Drugog svjetskog rata u mjestu Buljkesu (danas selo Maglić, općina Bački Petrovac, nedaleko od Novog Sada). Buljkes je u to vrijeme imao „status eksteritorijalne općine Grčke, u kojoj su se primjenjivali grčki zakonski propisi i koje je Jugoslavija priznavala. Ovo izuzeće iz jurisdikcije bilo je bez presedana, kuriozitet u jugoslavenskoj državničkoj praksi. U početku je to bio samo sabirni logor, u koji su vojnici dolazili na oporavak, no kasnije je život u Buljkesu postao organiziraniji...“ (Iz: http://www.backipetrovac.org.yu/maglic.html, a gdje se greškom navodi da je tu "sredstvo plaćanja bila grčka moneta - drahma". Nije nego dinar, ali sa natpisima na grčkom). Opširnije o toj eksteritorijalnoj grčkoj republici objavljen je članak prof. dr. Milana Ristovića u Glasniku za društvenu istoriju IV/2-3, 1997., na str. 179-201, pod naslovom "Eksperiment Buljkes: Grčka republika u Jugoslaviji 1945-1949".

U svibnju 1945. godine. u napuštene kuće tada praznog folksdojčerskog sela Buljkes (njem. Bulkes) doselilo se 4650 grčkih izbjeglica, komunista, pripadnika narodnooslobodilačke armije „ELAS“ i tu osnovalo svoju "Republiku". Kako se većina njih kasnije, za vrijeme Rezolucije Imformbiroa, stavila na stranu Staljina i SSSR-a, oni su 1949. godine protjerani iz Jugoslavije u razne zemlje istočnog bloka, najviše u Čehoslovačku.

Brigada iz Buljkesa na radnoj akciji Šamac-SarajevoPrvi spomen o DINARIMA iz Buljkesa, sa natpisima na grčkom jeziku, objavio je dr. Rastislav Marić u Zborniku Narodnog muzeja II, 1959., gdje opisuje novčanicu od 5 dinara iz muzejske zbirke. Potom je o toj temi objavljena vrlo kratka bilješka u Numizmatičaru BiH, God. III, br. 4-5, Sarajevo 1976., str. 32) gdje B. Novaković navodi da su Grci u Buljkesu izdavali sve apoene koji su tada bili u optjecaju u Jugoslaviji (od 1 do 1000 dinara). Nažalost, ničim se to ne potkrijepljuje, a ne daje se ni jedna jedina ilustracija.

Najopširniji i najbolji rad do sada o ovim novčanicama objavili su Jürgen Klotz i naš član Darko Berger u Münzen & Papiergeld, Febr. 2005, str. 134-135, pod naslovom "Das Papiergeld der Exil-Griechen im jugoslavischen Bulkes (Maglić)". Oni tu objavljuju podatke (i slike) apoena od 5, 10, 50 i 100 dinara. Spominju da postoji i apoen od 500 dinara, ali nemaju sliku, dok 1, 20 i 1000 dinara ne spominju.

U svojoj dokumentaciji ja imam fotografiju i novčanice od 20 dinara (jako pohabana, ali jedina do sada poznata), dok sam iz još neprovjerenih izvora saznao da najveći apoeni (500 i 1000 dinara) izgleda nisu ni izdavani. O apoenu od 1 dinara ništa se ne zna, još nije viđen, ni na slici. Ostali apoeni također su jako rijetki, poznato je samo po jedan ili dva primjerka svakog apoena, dok se jedino apoen od 50 dinara (onaj objavljen u "dinaru") pojavljuje sa tri različita serijska broja.

Ja za imam fotografije svih do sada poznatih apoena novčanica iz Buljkesa, a te su ovdje prikazane:

5 dinara

5 DINARA
Bez serijskog broja: jedan primjerak u Narodnom muzeju Beograd, drugi primjerak objavili Klotz-Berger*
Veća slika.

10 dinara

10 DINARA
a) kolekcija Milorada Đurišića, Beograd; ser. br. 7955
b) Klotz & Berger, ser. br. 5764
Veća slika.

20 dinara

20 DINARA
Kolekcija Slobodana Sokolovića, Beograd; ser. br. 14330
Veća slika.

50 dinara

50 DINARA
a) kolekcija M. Đurišića, Beograd; ser. br. 5622
b) prodana na eBay-u 2004.- ser. br. 7969
c) aukcija A. Karamitsos (Thesaloniki) ser. br. 11356
Veća slika.

100 dinara

100 DINARA
Klotz & Berger, ser. br. 4444. (Isti ser. br. reproduciran i u jednim grčkim dnevnim novinama 23.IX. 2005, a koji isječak također posjedujem.)
Veća slika.

Ukoliko netko bilo gdje nešto sazna o bilo kojoj dinarskoj novčanici iz Bulkesa, molio bih da mi se to javi na e-mail: r_mandic@yahoo.com.

* Primjedba: Klotz-Berger su preuzeli slike iz grčkog kataloga A. Tarassoulesa (Paper Money of Greece and Cyprus), Athens 2002, str. 130, gdje su objavljeni apoeni od 5, 10 i 100 dinara, dok su 50 dinara uzeli sa eBay aukcije.

Autor: Ranko Mandić

Sve slike poslao je autor, osim slike novčanice od 50 dinara (lice je preuzeto iz časopisa „dinar“ br. 24, a naličje sa http://www.klotz-papermoney.de/). Slika novčanice od 10 dinara preuzeta je iz spomenutog članka Klotz-Berger.

Coins Banknotes Militaria Store

Post je objavljen 06.11.2005. u 08:23 sati.