četvrtak, 10.11.2005.

Zlatna pravila svjetskih religija

Hinduizam
Čovjek se ne smije prema drugome odnositi onako kako bi za njega samog bilo nemilo; to je bit Morala. (Mahabharata XIII, 1 114.8)

Jainizam
Jednako pravedno, prema svim stvorenim stvarima, čovjek se mora ophoditi i sa svim stvorenjima postupati onako kako želi da se s njim postupa. (Sutrakritanga 1.11.33)

Kineska religija
Što ti sam sebi ne želiš, ne radi niti drugim ljudima. (Konfucije, Razgovori 15,23)

Budizam
Stanje koje mi nije milo niti na radost, ne treba mi niti biti; i stanje koje mi nije milo niti na radost, kako ga mogu drugome priređivati? (Samyutta Nikaya V, 353.35-354.2)

Židovstvo
Ne radi drugima ništa što ne bi želio da oni tebi čine. (Rabbi Hillel, Sabbat 31a)

Kršćanstvo
Sve, što želite da ljudi vama čine, to isto činite i vi drugima. (Matej 7,12; Luka 6,31)

Islam
Niti jedan od vas nije vjernik, sve dok ne želi svom bratu što i samom sebi želi. (40 Hadithe (Muhamedove izreke) iz an-Nawawi 13)
- 16:35 - Komentari (0) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>