. . . . . . . . . . . .

nedjelja, 29.03.2015.

Pariz (1)

(7. 2. 2015.)
subota, 14.03.2015.

Hrpa starog željeza koja tu stoji već preko stoljeća.

(7. 2. 2015.)(Ako nije očito o čemu se radi, bit će kroz idućih par slikoserija.)