srijeda, 12.02.2020.

Zaposleni

Obavljena je revizija učinkovitosti uspostave i korištenja informacijskog sustava centraliziranog obračuna plaća ( COP ) i upravljanja ljudskim resursima u tijelima državne uprave i drugim korisnicima proračuna. Postoje svi alati kako bi se stvorio sustav plaćanja gdje bi svi oni koji primaju plaću iz državnog proračuna primali plaću po načelu jednake plaće za rad jednake vrijednosti. Kako za to ne postoji politička volja i dalje ćemo svjedočiti nepravdama u kojima će npr. neki koji se kunu u dobrobit djece uskraćujući upravo toj djeci ustavno pravo na obrazovanje ili oni koji se kunu u dobrobit pacijenata - uvijek bolje proći. Ne zato jer to zaslužuju već zato jer nema volje za pravdu i pravednost.

Koncem 2018. u Registru zaposlenih evidentirano je 262 419 zaključenih ugovora o radu, odnosno izdanih rješenja. Po navedenim ugovorima o radu i rješenjima zaposleno je
254 857 osoba, što je za 6 611 ili 2,6 % manje od zaključenih ugovora o radu, odnosno izdanih rješenja. Broj ugovora o radu i izdanih rješenja veći je od broja zaposlenika jer dio
zaposlenika radni odnos ostvaruje na temelju dva ili više ugovora o radu, odnosno rješenja (primjerice učitelji, profesori i zdravstveni radnici koji imaju zasnovani radni odnos u više ustanova).Zaposleni u javnom sektoru su državni službenici i namještenici, službenici i namještenici u javnim službama, državni dužnosnici u državnom tijelu ili javnoj službi i pravosudni dužnosnici. Prema navedenim odredbama, javne službe su javne ustanove i druge pravne osobe kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu te Informacijskim sustavom nije obuhvaćen dio zaposlenika u javnom sektoru kojima se plaće isplaćuju iz izvora različitih od državnog proračuna (primjerice vlastita ili sredstva EU).
Tu spada i oko 7000 zaposlenih npr. u domovima za starije za koje se plaća isplaćuje iz vlastitih sredstava.

Prema kvalifikacijskoj strukturi, od ukupnog broja zaposlenika, 104 832 ili 41,1 % zaposlenika ima visoku stručnu spremu, 84 752 ili 33,3 % srednju stručnu spremu,32 929 ili 12,9 % višu stručnu spremu, za 20 838 ili 8,2 % zaposlenika nisu uneseni podaci o završenom stupnju obrazovanja odnosno stečenim kompetencijama i 11 506 ili 4,5% ima nižu stručnu spremu. Staž osiguranja s povećanim trajanjem, odnosno beneficirani radni staž ostvaruje 30 584 ili 12,0 % ukupnog broja zaposlenika.

Prema podacima iz Informacijskog sustava, za funkcioniranje sustava implementirane su odredbe oko 300 zakona i drugih propisa te unutarnjih akata, na temelju kojih se
obračunavaju plaće primjenom tri različite osnovice (koncem 2018. osnovica za državne i javne službenike i namještenike iznosila je 5.421,54 kn, za pravosudne dužnosnike
4.443,958 kn i za državne dužnosnike 3.890,00 kn) i 567 dodataka i uvećanja plaće (od uvećanja 0,5 % za svaku navršenu godinu staža do 100,0 % dodatka za posebne uvjete
rada, odnosno uvećanje za stručno zvanje). Za pravilnu primjenu odredbi koje se odnose na radnopravne odnose te ispravan obračun plaće i materijalnih prava zaposlenika u Informacijski sustav, treba pravodobno i točno unijeti sve izmjene, dopune i ispravke pravnih akata (primjerice do travnja 2019. su se na Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi odnosile 42 izmjene, Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika 31 izmjena, Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika 26 izmjena, Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u javnim službama 25 izmjena, a na Zakon održavnim službenicima 15 izmjena, dopuna te ispravaka pravnih akata).Također, na točnost unesenih podataka utječe i razumljivost donesenog pravnog akta na što, između ostalog, ukazuje broj potrebnih tumačenja odredbi pravnog akta. Tumačenja previše.

Analizom podataka iz Informacijskog sustava utvrđena je struktura ostvarenih rashoda za zaposlene, prema kojoj se od ukupnih rashoda za 2018. u iznosu 29.077.365.425,00 kn,
na plaće odnosi 26.154.379.663,00 kn, dodatke i naknade do neoporezivog iznosa (primjerice naknade za prijevoz, jubilarne nagrade, božićnice) 2.008.864.477,00 kn i iznad neoporezivog iznosa 914.121.285,00 kn.


Korištenjem Informacijskog sustava, revizijom je provedena analiza i usporedba utjecaja dodataka i uvećanja plaće na razini 100 najviših isplaćenih plaća u državnim tijelima i 100 najviših isplaćenih plaća u javnim službama za mjesec listopad 2018. Za analizirana radna mjesta, zakonima i provedbenim propisima za radna mjesta državnih tijela u najznačajnijem dijelu utvrđeni su viši koeficijenti od koeficijenata u javnim službama, međutim od 100 najviših plaća, 93 su isplaćene u javnim službama (djelatnost zdravstva i visokog obrazovanja), a sedam u državnim tijelima. Samo iz ovog podatka vidljivo koliko je sve izvitopereno. Jer, upravljanje rashodima za zaposlene koje se temelji na načelu jednake plaće za rad jednake vrijednosti podrazumijeva da bi visina plaće trebala odgovarati razini odgovornosti pojedinog radnog mjesta, što se izražava množenjem osnovice i utvrđenog koeficijenta za radno mjesto.

Do konca 2018. u Informacijskom sustavu evidentirane su isplate nagrada za radne rezultate iz državnog proračuna, vlastitih sredstava i ostalih izvora u ukupnom iznosu
19.265.199,00 kn. Analizom evidentiranih nagrada u Informacijskom sustavu, vidljivo je, da su u okviru javnih službi, nagrade za radne rezultate u najznačajnijem dijelu isplaćene u djelatnosti zdravstva u iznosu 14.096.666,00 kn ili 73,2 % te znanosti i visokog obrazovanja u iznosu 3.182.646,00 kn ili 16,5 % ukupno isplaćenih nagrada za radne rezultate. Dakle onima kojima "manjka dostojanstvo". Rekli bi kod nas u Istri: I Bog vajka sere na veli kup.

U 2018. je za ostvareni prekovremeni rad s uključenim radom po pozivu obračunano ukupno 709.099.843,00 kn kroz Informacijski sustav. Vrijednosno najznačajniji rashodi za
prekovremeni rad ostvareni su u djelatnosti zdravstva u iznosu 486.564.409,00 kn ili 68,6 % i državnim tijelima u iznosu 125.211.513,00 kn ili 17,7 % ukupno ostvarenih rashoda za prekovremeni rad s uključenim radom po pozivu.

Ako nekoga zanima više, cijeli nalaz revizije je na stranicama Državnog ureda za Reviziju za 2019.godinu.

Oznake: zaposleni!!

- 05:08 -

Komentari (2) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< veljača, 2020 >
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Ožujak 2020 (3)
Veljača 2020 (1)
Siječanj 2020 (1)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Opis bloga

Ima li veće kazne od toga da obožavaš brojke.

Linkovi

Dnevnik.hr
Video news portal Nove TV

Blog.hr
Blog servis

Igre.hr
Najbolje igre i igrice

Forum.hr
Monitor.hr